Medie: Styrelsesdirektør slettede anbefalinger om MRSA-smitte

MRSA-SAGEN: Ifølge TV 2 fjernede Fødevarestyrelsens veterinærchef centrale dele af en anbefaling om MRSA-smitte, som blev sendt til Folketinget. Styrelsen afviser kritikken. 

Placeholder image
Foto: Henning Bagger/Scanpix

Det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen, der fjernede centrale dele af en DTU-anbefaling om MRSA-smitte. Det fremgår ifølge TV 2 af en intern mail, som Folketinget har fået udleveret.

Sagen handler om, at Folketinget aldrig blev orienteret om DTU's anbefaling om resistente bakterier. DTU anbefalede, at MRSA-smitten skulle begrænses ved at indføre en såkaldt ”top down approach” med fokus på avlsbesætninger. Men den del blev altså fjernet fra den redegørelse om MRSA, der blev givet til Folketinget.

I en mail fra juni 2012 fremsender en ansat i Fødevarestyrelsen ”Pers rettelser til udkastet”, og det er her, at DTU-anbefalingen forsvinder fra den endelige rapport.

MRSA-sagen begyndte at rulle under den tidligere regering, hvor socialdemokraten Mette Gjerskov sad som fødevareminister. Hun har ifølge TV 2 tidligere erkendt, at hun som minister var ansvarlig for, at MRSA-anbefalingen ikke landede hos folketingspolitikerne. Men hun har samtidig afvist, at hun slettede DTU’s anbefaling.

S kræver redegørelse
På baggrund af de nye oplysninger om, at det var Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, der slettede DTU-anbefalingen, kræver Socialdemokratiet nu en redegørelse fra fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

”Det fremgår meget tydeligt, at Fødevarestyrelsen aktivt har slettet anbefalingen fra den daværende minister, mens selve departementet har været involveret i sletningen og i hvert fald ikke har orienteret sin minister om, at en vigtig anbefaling var taget væk. Det påkalder sig den allermest alvorlige opmærksomhed, og derfor kræver vi, at Esben Lunde Larsen tager ministeransvaret på sig og redegør grundigt for sagen til Folketinget,” siger Socialdemokratiets landbrugsordfører, Simon Kollerup, til TV 2.

Fødevarestyrelsen afviser, at det var veterinærdirektør Per Henriksen, som tilbage i 2012 egenhændigt fjernede centrale dele af MRSA-redegørelsen.

Afviser kritik
Per Henriksen fortæller, at der efter ønske fra den daværende fødevareminister, Mette Gjerskov, i sommeren 2012 var en proces mellem Fødevarestyrelsen og departementet, hvor Fødevarestyrelsens oprindelige redegørelse fra 3. maj 2012 blev skrevet igennem.

”Ministeren fik den justerede redegørelse, dateret 11. juni 2012, forelagt, og efter ministerens godkendelse blev den oversendt til Folketinget. Det var derfor ikke Fødevarestyrelsen, der egenhændigt ændrede i redegørelsen fra 3. maj 2012,” siger Per Henriksen i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Forløbet fremgår af både Fødevarestyrelsens redegørelse af 25. oktober i år og departementets notat fra 25. oktober, samt i øvrigt af råbåndene optaget i Fødevarestyrelsen i sommer op til DR's dokumentarudsendelse om sagen.”

I sidste uge oversendte Fødevareministeren en redegørelse om MRSA-sagen til Folketinget. Her fremgik det, at skiftende fødevareministre har haft adgang til DTU's videnskabelige rådgivning om den resistente MRSA-bakteries spredning i danske husdyrbesætninger. Redegørelsen konkluderede, at der ikke var grundlag for at kritisere Fødevarestyrelsen.

Omtalte personer

Simon Kollerup

Erhvervsminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser