Om  
Bent Dyssemark
Morten Andersen

Mindeord: Fhv. borgmester i Nordfyns Kommune Bent Dyssemark (74)

Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) skriver mindeord om den tidligere borgmester i kommunen, Bent Dyssemark (V), der er afgået ved døden, 74 år gammel.

Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelsen om tidligere borgmester Bent Dyssemarks bortgang. Bent Dyssemark døde lørdag aften, kun to uger før han ville være fyldt 75 år. Dyssemark var Nordfyns Kommunes første borgmester og derfor en central skikkelse i historien om Nordfyns Kommunes tilblivelse.

Bents død kom meget uventet og uden forudgående sygdom.

Bent Dyssemark var som nævnt Nordfyns Kommunes første borgmester. Han havde posten i perioden fra 2006 til 2009 og stod dermed i spidsen for arbejdet med at lægge Otterup, Bogense og Søndersø kommuner sammen. Det var en turbulent periode, hvor Bent viste sig som en dygtig politiker og strateg. Han forstod at manøvrere i de oprørte vande og få alle med i beslutningerne, så sammenlægningen kom sikkert i hus.

Bents politiske karriere tog allerede fart som ung, hvor han var formand for Venstres Ungdom på Fyn 1965-1968 og medlem af ungdomsorganisationens landsstyrelse. I 1974 blev han formand for Venstre i Otterupkredsen, hvor han sad helt frem til 1983. I 1978 blev han medlem af Kommunalbestyrelsen i den daværende Otterup Kommune og var formand for kommunens tekniske udvalg fra 1982 frem til 1998, hvor han blev borgmester – en post, som han havde frem til udgangen af 2006. Dyssemark offentliggjorde i august 2008, at han ikke genopstillede ved kommunalvalget i november 2009.

I 2009 blev han slået til Ridder af Dannebrog for et forbilledligt virke i demokratiets tjeneste. I forbindelse med sit ophør som borgmester blev Bent Dyssemark desuden udnævnt som æresmedlem af Venstre for sin lange og utrættelige indsats i partiet.

Selv om Bent trak sig tilbage fra sine politiske poster i 2009, var han stadig en engageret deltager i politiske møder og til kommunens arrangementer, herunder nytårskur og generalforsamlinger i Nordfyns Erhverv. Bent deltog engageret i de aktuelle debatter og altid på en konstruktiv og fremadrettet måde.

I det civile liv var Bent uddannet landmand fra Dalum Landbrugsskole. Bent har ved siden af sin politiske karriere gjort en stor indsats på slægtsgården Dyssemarkgård. Efter tiden som borgmester udviklede han bedriften sammen med sin søn Søren til et yderst moderne og veldrevet landbrug.

Bent Dyssemark har været medlem af Statens Jordlovsudvalg, vurderingsinspektør for Nykredit og medlem af bestyrelsen for Fyens Stiftstidende. Han var desuden formand for Fyns Tidende, som Stiftstidende overtog, mens hans sad i bestyrelsen – og endelig var han medlem af bestyrelsen for De Bergske Blade.

Bent Dyssemark var indtil sin død fortsat formand for det nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag, ligesom han var i bestyrelsen for Søndersø Brugsforening.

Med Bent Dyssemarks bortgang har vi mistet en vellidt og markant skikkelse, både i lokalsamfundet omkring Bårdesø og i kommunen som helhed.

Vores tanker går til Bents nærmeste. Det gælder hustruen Bodil Dyssemark, der altid har udgjort en stærk støtte derhjemme, men også har deltaget aktivt i møder omkring Bents politiske gerning. Vores medfølelse går tillige til de tre børn – Søren, Vibeke og Marianne samt deres familier.

Æret være Bent Dyssemarks minde.

Morten Andersen
Borgmester Nordfyns Kommune

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Dyssemark

Fhv. borgmester (V), Otterup og Nordfyns Kommuner
landbruger (Dalum Landbrugsskole)

Morten Andersen

Borgmester (V), Nordfyns Kommune, formand, Beredskab Fyn, formand, FynBus
agrarøkonom (Agroskolen Herning 2000)