Minister om stigende udgifter til SU: Jeg deler bekymringen

SU: Udgifterne til udenlandske studerende, som modtager SU, er ved at nå det loft, som SU-forligspartierne har aftalt, at udgifterne ikke må overstige. Derfor opfordrer Folketinget nu regeringen til at finde en løsning på problemet på EU-plan.

Henrik Axel Lynge Buchter

"Lad mig slå fast, at regeringen deler spørgerens bekymring".

Sådan sagde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) ved fredagens forespørgselsdebat, som Dansk Folkeparti havde indkaldt til, om de stigende SU-udgifter til de såkaldt vandrende arbejdstagere.

Det henviser til udenlandske studerende, der modtager SU, som den danske stat nu har udgifter til på næsten 500 millioner kroner.

Og den udgift må ikke blive højere. Det aftalte forligspartierne bag SU-reformen i 2013. Loftet blev aftalt, fordi der umiddelbart forinden var afsagt en dom fra EU-domstolen, som partierne frygtede, ville hæve SU-udgifterne til de vandrende arbejdstagere betragteligt.

Derfor støttede størstedelen af partierne i Folketinget fredag et forslag til vedtagelse fra Dansk Folkeparti, der opfordrer regeringen til, at Danmark skal “arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske SU-system”.

De studerende er berettigede til dansk SU, hvis de ved siden af studierne har et deltidsjob på 10-12 timer om ugen.

Se et uddrag fra debatten ovenfor.

Dokumentation

Det forslag til vedtagelse, som Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative støtter, lyder:

Forslag til vedtagelse

Folketinget konstaterer, at udviklingen i SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere i 2017 kan forventes at overstige den udgiftsramme, der i forbindelse med SU-reformen fra 2013 er aftalt med et bredt flertal i Folketinget. 

På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til aktivt at følge op på SU-reformens aftale om, at Danmark vil arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske SU-system. Det er ikke rimeligt eller ansvarligt at løse en problematik, der vedrører en mindre andel af de samlede SU-udgifter, ved at forringe vilkårene for samtlige danske SU-modtagere. 

Samtidig opfordrer Folketinget regeringen til at udvise ansvarlighed og i samarbejde med SU-forligskredsen at igangsætte relevante og bæredygtige værnsinitiativer, der sikrer, at SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere holdes inden for den aftalte udgiftsramme. Folketinget opfordrer ligeledes regeringen til at indføre værnsinitiativer, hvor udlændinge ikke kommer til Danmark alene for ydelsernes skyld.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Henrik Thulesen Dahl

MF (DD)
civilingeniør (Aalborg Uni. 1985)

Mette Reissmann

MF (S), medlem af borgerrepræsentationen (S), Københavns Kommune, formand for Dansk Aktionærforening, formand for ARC, TV-vært, TV3
cand.merc.jur. (CBS 1989)

Søren Pind

Bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence, formand, The Danish Ronald Reagan Society, fhv. uddannelses- og forskningsminister, MF (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 1997)