Ny aftale skal styrke arbejdsmiljøet

FORLIG: Et bredt politisk flertal har indgået en aftale, der skal forbedre arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. Fremover skal tilsynet i langt højere grad fokusere på de virksomheder og brancher, hvor risikoen for dårligt arbejdsmiljø er størst.

Foto: Helle Moos

Virksomheder med dårligt arbejdsmiljø skal have flere kontroller, mens klassens pæne drenge og piger skal slippe for unødvendige tilsyn og medfølgende papirarbejde.

Det er hovedoverskriften på en ny aftale, der i dag er indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

”Nu sikrer vi, at vi koncentrer indsatsen der, hvor vi kan se, at der er problemer,” siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S).

Aftalen indebærer, at tilsynet med arbejdsmiljø i langt højere grad skal fokusere på de virksomheder og brancher, hvor risikoen for dårligt arbejdsmiljø er størst. Det såkaldt risikobaserede tilsyn skal fremover udgøre 80 procent af kontrollen, mens kun hver femte kontrol skal være baseret på almindelige stikprøver.

Tidligere var cirka 55 procent af tilsynet risikobaseret.

Dermed forlader forligspartierne den eksisterende målsætning om, at alle virksomheder med mere end to ansatte skal have mindst et kontrolbesøg inden 2020.

Gengangere rammes hårdere
Udover det risikobaserede tilsyn betyder den nye aftale også, at virksomheder, der gentagne gange har problemer med arbejdsmiljøet, rammes hårdere.

Bøden for en almindelig overtrædelse af arbejdsmiljøloven er i dag 20.000 kroner, mens den er på 40.000 kroner for grove overtrædelser. Fremover skal bøder, der gives ved skærpede omstændigheder, forhøjes med 10.000 kroner, mens bøder ved særligt skærpende omstændigheder forhøjes med 20.000 kroner.

Desuden vil det i fremtiden være en særligt skærpende omstændighed, hvis virksomheden inden for de sidste fire år er blevet idømt en bøde for grov eller alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven

”Hvis man kvajer sig og konkurrerer på dårligt arbejdsmiljø, skal man have et båt i næsen, der kan mærkes,” siger Venstres Peter Juel Jensen.

Tidligere har reglen om gentagelse kun gjaldt, hvis der var tale om overtrædelser inden for de samme forhold.

Aftalen er en opdatering af en eksisterende aftale, der skal nedbringe problemer med arbejdsulykker, nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø med mellem 20 og 25 procent i perioden fra 2011 til 2020.

Det går trægt med psykisk arbejdsmiljø
Mens det går den rigtige vej på de to førstnævnte områder, er det indtil videre ikke lykkedes at nedbringe problemerne med det psykiske arbejdsmiljø.

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der gør status på den såkaldte 2020-arbejdsmiljøstrategi, viste i februar, at der fra 2012 til 2014 faktisk er sket en lille stigning i andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede. Fra 14,5 procent til 15,1 procent. 

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) håber, at den nye aftale om en mere risikobaseret kontrol vil bidrage til at vende den udvikling. 

”Det psykiske arbejdsmiljø er et af de steder, hvor vi må sige, at det ikke helt går, som vi havde håbet på. Derfor skal vi følge det område rigtig tæt,” siger han.

Dokumentation

Aftalen indeholder følgende initiativer:

- Arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes
- Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
- Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
- Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
- Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
- Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
- Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
- Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
- Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
- Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
- Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
- Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn

Dårligt arbejdsmiljø må ikke være et konkurrenceparameter
- Grove overtrædelser skal give højere bøder
- Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
- Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
- Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes


Omtalte personer

Henrik Dam Kristensen

Formand, Folketinget, MF (S)
postbud

    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion