Ny bred aftale: Det skal være billigere at skifte realkredit

OVERBLIK: Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal gøre det nemmere og billigere for boligejerne at skifte deres realkreditlån. Se hele aftalen her.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Emma Qvirin Holst

Fremover skal boligejere lettere kunne skifte realkreditinstitut, hvis instituttet varsler stigende bidragssatser.

Det er resultatet af en bred aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.

”Det er en aftale, som gør det meget billigere at skifte lån, som gør det lettere at være boligejer, men som også sikrer, at vi stadig har en velfungerende realkreditsektor i fremtiden,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Partierne er blevet enige om ti forslag, der ifølge dem skal gøre livet lettere for boligejer med realkreditlån (se alle forslagene i bunden af artiklen).

Blandt andet skal realkredit- og pengeinstitutterne varsle deres prisstigninger på lån seks måneder i forvejen i stedet for tre måneder, som reglerne kræver i dag. Derudover skal institutterne begrunde stigningerne. Hvis reglerne om varsling eller begrundelse ikke overholdes, kan stigningerne ikke træde i kraft.

Aftalen følger op på de anbefalinger, der kom i efteråret 2016 fra Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Udvalget blev nedsat i kølvandet på, at Nykredit i februar 2016 sendte et brev ud til en halv million af sine kunder med nyheden om, at bidragssatserne blev hævet. Det vakte megen kritik fra vrede kunder, og opmærksomheden nåede helt ind på Christiansborg, hvor politikerne ville se nærmere på reglerne.

LA: Det bliver ikke billigere
De fleste af aftalepartierne er tilfredse med den aftale, som det er lykkes at lande. Dog er Liberal Alliances erhvervsordfører, Joachim B. Olsen, ikke sikker på, at aftalen vil gøre det billigere at være boligejer.

”Jeg er ikke sikker på, at det her samlet set betyder, at det bliver billigere at være boligejer i Danmark. Men sådan er virkeligheden, der har været et ønske om at ændre reglerne, men jeg synes, at vi skal være ærlige at sige, at det har omkostninger, og de kan kun betales af boligejerne,” siger Joachim B. Olsen.

Her er de 10 nye tiltag, som aftalen indebærer:

1. Realkredit- og pengeinstitutternes begrundelser for prisstigninger skal være mere gennemsigtige
Realkredit- og pengeinstitutterne skal ved varsling af ændringer i bidrag, rentetillæg eller gebyrer dels begrunde hvilke forhold, der har udløst stigningen, og dels forklare de væsentligste forhold, der har haft betydning for ændringens omfang.

2. Låntagerne skal have længere tid til at reagere på stigende priser på lån
Varslingsperioden for stigninger i bidrag, rentetillæg eller gebyrer øges fra tre måneder til seks måneder.

3. Stigninger i bidrag og rentetillæg med videre skal kun kunne effektueres, hvis de er fyldestgørende begrundet
Annoncerede bidragsstigninger og stigninger i rentetillæg ikke kan træde i kraft, med mindre reglerne om begrundelse og varsling er overholdt.

4. Færre gebyrer ved indfrielse i varslingsperioden
Det vil ikke være tilladt at opkræve indfrielsesgebyr i varslingsperioden ved forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut. Endvidere kan de låneformidlende institutter ikke opkræve mere end halvdelen af summen af kurtage og kursskæring eller tilsvarende proportionalgebyrer i forbindelse med indfrielse af lån i varslingsperioden.

5. Øget gennemsigtighed om kursskæring
Kursskæringens beløbsmæssige andel af rentebeløbet skal oplyses på hver terminsopkrævning på rentetilpasningslån og på realkreditlignende lån.

6. Flere oplysninger til låntagerne ved varsling af prisstigninger
Ved stigninger i bidrag, rentetillæg eller gebyrer skal varslingsbrevet for at øge gennemsigtigheden indeholde oplysninger om: a) Kursværdien af kundens lån. b) At låntageren har mulighed for at indfri lånet og omlægge det til et andet lån i samme institut eller hos en anden låneudbyder. c) At oplysninger om andre lånudbydere kan findes på prisportaler drevet af private udbydere og på prisportalen for boliglån.

7. Mere information om fordeling af omkostninger i lånetilbud hos realkredit- og pengeinstitutter
Lånetilbud for realkreditlån og realkreditlignende lån skal indeholde en fordeling af de væsentligste omkostningsposter, institutterne dækker ved opkrævning af bidrag, rentetillæg med videre.

8. Bedre muligheder for at flytte realkreditinstitut når lånegrænserne er overskredet
Låntagere, såvel private som erhvervskunder, skal kunne flytte til et andet institut ved konvertering eller låneomlægning, selv om lånet overskrider lånegrænserne.

9. Større sammenlignelighed og åbenhed
Den nye prisportal for boliglån giver konkrete oplysninger om de enkelte realkredit- og pengeinstitutters låneomkostninger og gør det dermed lettere for kunderne at sammenligne forskellige låneprodukter.

10. Højere likviditet på realkreditobligationsmarkedet
Tilslutning til at ophæve aftalen mellem Erhvervsministeriet og FinansDanmark om, at der skal tilbydes Cita-baserede realkreditlån, hvis der udbydes Cibor-baserede realkreditlån (Cita-aftalen).

Læs hele aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Mikkelsen

Adm. direktør, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Nationalmuseets Museumsråd, bestyrelsesformand, Kraks Fond, bestyrelsesformand, Ove K investfond, formand, Ordrupgaard Advisory board, bestyrelsesmedlem, ATP, bestyrelsesmedlem,Pension Danmark.
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1994)

Joachim B. Olsen

Politisk kommentator, B.T.
studier i historie (Uni. of Idaho 2002)