Ny overenskomst mellem det offentlige og de praktiserende læger

SUNDHED: Regionerne har efter langstrakte forhandlinger landet en overenskomstaftale med landets 3500 praktiserende læger. Aftalen, årets vigtigste på sundhedsområdet, giver lægerne flere penge. Lægerne skal gengæld behandle flere patienter og overtage opgaver fra sygehusene.

Trods lange forsinkelser og to forhandlingssammenbrud siden foråret, lykkedes det i dag, torsdag: Landets praktiserende læger og det offentlige, i form af regionerne, er blevet enige om ny 3-årig overenskomst

Med aftalen får de praktiserende læger mulighed for at tjene flere penge. De skal dog samtidig behandle flere patienter og overtage opgaver fra sygehusene. 

Aftalen er årets vigtigste på sundhedsområdet. De alment praktiserende læger spiller en afgørende rolle i forhold til at få fremtidens sundhedsvæsen til at fungere.

Regionerne har forhandlet på vegne af det offentlige, kommunerne og staten. Forhandlingsleder for Danske Regioner Anders Kühnau er glad for aftalen:

”Med aftalen sørger vi for, at borgere med kroniske sygdomme kan få behandling tættere på eget hjem, og vi styrker de praktiserende læger ved at flytte opgaver fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen. Aftalen skaber også bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fordi lægerne får en ny og styrket rolle med at følge op efter en hospitalsindlæggelse – blandt andet for kræftpatienter og for særligt sårbare borgere. Og ikke mindst vil lægerne tage på flere sygebesøg også til borgere, der har langt til lægen,” siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse. Han er foruden forhandlingsleder også formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Glad PLO-formand
Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag ser aftalen som et vendepunkt for de praktiserende læger:

”Aftalen er tydeligt tegn på, at læger og regioner er enige om vækst og udvikling i almen praksis. Det skaber et godt grundlag for rekruttering og lægedækning fremover. Den lægger i mine øjne nogle meget vigtige spor for de praktiserende lægers fremtid og dermed også for vores patienter. Vi påbegynder en omlægning, der skal ruste vores klinikker til en fremtid, hvor det nære sundhedsvæsen kommer til at spille en større rolle. Aftalen signalerer derudover en meget vigtig retning om mindre kontrol og større tillid til den praktiserende læges arbejde og faglighed. Det skal gøre os i stand til at sikre vores patienter en bedre service og bedre behandling,” siger Christian Freitag i en pressemeddelelse

Overenskomsten er helt afgørende for regeringens kommende sundhedsplan, der skal sikre bedre sundhedstilbud uden for sygehusene og mere sammenhæng for patienterne i deres ofte lange behandlingsforløb. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er tilfreds uden at være jublende i sin reaktion. Aftalen er "udemærket", vurderer hun. 

”Det er meget positivt, at der nu er landet, hvad der tegner til en udmærket aftale. Med denne aftale tager vi blandt andet de første vigtige skridt i retning af at få flyttet en del af behandlingen af kronikere ud fra sygehuset og tættere på borgerne. Vi har ikke bare brug for en velfungerende almen praksis – vi har også brug for en moderne og fremtidssikret almen praksis,” siger Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelse.

Ifølge hende halter aftalen i forhold til at løse problemerne med lægedækning. 

”Det er fint, at der med aftalen er opnået enighed om nogle tiltag, der skal være med til at sikre bedre lægedækning, herunder en model for differentieret basishonorar som PLO og regionerne mener løser problemet. Men jeg må også sige, at vi fra regeringens side gerne havde set, at den model var endnu mere ambitiøs,” siger Ellen Trane Nørby.

De 3500 praktiserende læger skal være med til at sikre, at de kommende supersygehuse med færre sengepladser ikke sander til i de stadig flere ældre og kronisk syge patienter. Aftalen skal samtidig gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge, da man især i yderområderne mangler læger.

Som en del af aftalen indfører man derfor et såkaldt differentieret basishonorar til fordel for læger i lægedækningstruede områder og i områder med mange behandlingskrævende patienter.

Aftalen skal nu godkendes af medlemmerne. 

Forrige artikel Billedserie: En dag med Frank Jensen Næste artikel DF kræver tænkepause før skilsmisse DF kræver tænkepause før skilsmisse