Nyt civilt partnerskab skal bekæmpe skolefravær for børnenes skyld

FRAVÆR: Et nyt partnerskab mellem Børns Vilkår og Egmont Fonden skal sætte ind over for børns stigende skolefravær. Højt fravær er indikator for sociale problemer senere i livet og skal derfor bekæmpes tidligst muligt, forklarer organisationerne.

Der er for meget fravær i den danske grundskole.

Alene i skoleåret 2016/17 havde 14 procent af eleverne i grundskolen mere end 20 fraværsdage. Det svarer til næsten 95.000 børn og unge.

Og som om det ikke var nok, viser undersøgelse fra Undervisningsministeriet, at antallet af børn med meget højt skolefravær er stigende.

Bekæmp fravær for børnenes skyld
Det voksende antal tomme stole er baggrunden for, at Børns Vilkår og Egmont Fonden søsætter et nyt femårigt partnerskab. Rådgivning af børn, hjælp til forældre og fagpersoner samt anbefalinger til skoler og kommuner er nogle af de initiativer, som skal få børnene tilbage i klasselokalerne.

Og – som direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl understreger det – er det afgørende at huske på, at fraværet skal nedbringes for børnenes skyld. Og ikke for at tilfredsstille hverken skolen, lærerne, forældre eller systemet.

”Tidligere har der været en tendens til at se skolefravær som pjækkeri. Men på Børnetelefonen kan vi se, at skolefravær ofte handler om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer som angst og selvmordstanker eller problemer på skolen med mobning og udelukkelser,” siger han.

Partnerskabet skal blandt andet gennem rådgivning og hjælp ruste forældre og børn til at afhjælpe problemet samt samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær.

Ingen nationale mål for fravær
I Danmark findes der, som det er i dag, ikke nationale retningslinjer for, hvornår fravær er bekymrende. Heller ikke hvordan man som kommune eller skole sætter ind over for det.

“Hvis man får opbygget et for højt fravær i grundskolen, viser statistikken, at man klarer sig dårligere senere i livet. Fravær er derfor et centralt sted at sætte ind, hvis man vil sikre, at alle børn får lige vilkår i livet,” siger Rasmus Kjeldahl og fortsætter:

“Desværre ser vi, at fraværet hos nogle grupper, herunder udsatte børn, er meget højt, og at det får store konsekvenser for dem. Og når vi ovenikøbet kan se, at den hjælp, som man tilbydes, varierer meget fra kommune til kommune, er det nødvendigt, at vi sætter ind for børnenes skyld.”

Tiltag for 39 millioner kroner
Børns Vilkår agter at investere 14 millioner kroner i samarbejdet over de næste fem år. Egmont Fonden derimod har forpligtet sig til at bidrage med samlet 25 millioner kroner.

Visionen er, at i 2030 skal alle børn med bekymrende fravær få tidlig hjælp til at løse problemer med fravær og problemer relateret hertil.

Indsatserne vil bestå af, at:

  • indsamle og udbrede viden om, hvordan børn oplever skolefravær og årsagerne hertil
  • rådgive børn og unge, der har problemer, som påvirker deres skolefravær
  • klæde forældre og fagpersoner på til at forebygge skolefravær og gribe ind
  • samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær
  • udbrede anbefalinger til skoler og kommuners arbejde med at sætte tidligt og systematisk ind.

Egmont: Tæt samarbejde er vejen frem
Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Henriette Christiansen har store forventninger til samarbejdet.

”Vi ser med stor bekymring på stigningen i skolefravær, fordi vi ved, at netop fravær øger risikoen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu får vi med partnerskabet øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem,” siger hun.

Det er ikke første gang, at de to organisationer forpligter sig til et tæt samarbejde. I 2015 kastede de sig ud i nyskabende samarbejde, som skulle forbedre vilkårene for børn i skilsmisser. Og som endte med at sætte solide aftryk på den reform af skilsmissesystemet, som regeringen forhandlede på plads sidste år. Og som træder i kraft senere på foråret.

“Vi bruger samme opskrift på samarbejdet. Det er igen et ligeværdigt samarbejde baseret på et helhedsorienteret program, som tackler aktuelle udfordringer i samfundet ud fra et børneperspektiv. Vi har vovet et øje ved at gå ind i et tæt samarbejde med Børns Vilkår. Og nu gør vi det så igen,” pointerer Henriette Christiansen.

Altinget bringer senere på ugen et længere interview med Rasmus Kjeldahl og Henriette Christiansen om samarbejde på skilsmisseområdet. Et samarbejde, som tvang begge organisationer til at nytænke deres arbejdsformer. Og som udstyrede direktørerne med nyt mod til at tage bladet fra munden og blande sig i aktuelle samfundsdebatter.

Forrige artikel LO-ikonet Finn Thorgrimson (83) er død LO-ikonet Finn Thorgrimson (83) er død Næste artikel Gyldal foretrækker Herlev: Christiansborg handler for lidt om resultater og for meget om konflikt Gyldal foretrækker Herlev: Christiansborg handler for lidt om resultater og for meget om konflikt