Østarbejdere forlader Danmark i coronabekymring

CORONA: Flere østeuropæiske medarbejdere i byggeriet vælger at forlade Danmark på grund af coronakrisen. Samtidig frygter landbruget, at sæsonarbejdere bliver hjemme.

Coronakrisen har ramt byggeriet hårdt. Efterspørgsel er nedadgående, og på udbudssiden udfordrer karantæner og nødvendig hjemmepasning af børn – som resten af samfundet – byggeriet.

Hos Dansk Byggeri oplever man nu en anden tendens, der giver udfordringer på udbudssiden: Flere udenlandske medarbejdere – særligt fra Østeuropa – vælger at tage hjem.

"Det er noget, som helt tydeligt sker i øjeblikket. Vi kan endnu ikke se det i nogen statistik, men vi hører det fra flere af vores medlemmer," siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

"Mange har familier i hjemlandet, som er bekymret for situationen. De vil gerne samle familien i den her tid. Det er helt naturligt og menneskeligt, men det er selvfølgelig en ekstra udfordring for byggeaktiviteten."

Flere bor fast i Danmark
Den udenlandske arbejdskraft udgør under normale omstændigheder omkring ni procent af den samlede arbejdskraft i byggeriet målt i årsværk.

De seneste år har flere udenlandske medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen valgt fast at slå sig ned i Danmark. Det afbøder de største udfordringer, som vil opstå, hvis en stor del af de ikke-fastboende medarbejdere vælger at tage hjem, vurderer Bo Sandberg.

"Det kan være sværere at få den nødvendige arbejdskraft i øjeblikket, men det modvirker tendensen, at flere i de seneste år har slået sig fast ned i Danmark. De vil typisk ikke rejse hjem," siger Bo Sandberg. 

Han påpeger samtidig, at trods udfordringer på udbudssiden er den altoverskyggende udfordring i byggeriet den dalende efterspørgsel. 

Tesfaye forlænger landbrugspraktik
Landbruget er et andet erhverv, hvor udenlandsk arbejdskraft er essentielt for, at hjulene kører rundt.

Den udenlandske arbejdskraft udgør her cirka 20 procent af den samlede arbejdsstyrke målt i årsværk, hvoraf en stor del er sæsonarbejdere fra især Ukraine, Rumænien og Polen.

Hos Landbrug & Fødevarer oplevede man særligt i sidste uge stor bekymring for manglen på udenlandsk arbejdskraft blandt landbrug, slagterier og gartnerier, da flere europæiske lande i stor stil lukkede sine grænser.

Søndag meddelte udlændingeminister Mattias Tesfaye, at han imødekommer en anmodning fra 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer om, at udenlandske praktikanter kan få forlænget deres ophold i Danmark med tre måneder. Samtidig har Landbrug & Fødevarer været i kontakt med landbrugsskolerne og aftalt, at eleverne kan hjælpe til i landbruget, når fjernundervisningen tillader det.

"Vi er i meget tæt dialog med vores bagland, og vi hører heldigvis ikke om de store udfordringer lige nu," siger områdedirektør for Erhvervspolitik i Landbrug & Fødevarer Anders Martin Klöcker.

Frygter, det kan ændre sig
Anders Martin Klöcker frygter dog, at situationen kan ændre sig.

"Når vi kigger længere frem, starter sæsonarbejdet på frugt- og gartneriområdet. Der er vi bekymret, og vi har ikke en løsning lige nu. Der er nogle steder, hvor man mander op med ganske mange mennesker på kort tid," siger Anders Martin Klöcker.

Han peger på de netop indførte tyske grænserestriktioner. Fra klokken 17.00 onsdag indførte Tyskland indrejseforbud for sæson- og høstarbejdere fra ikke-Schengenlande til Tyskland. Det rammer specifikt Bulgarien og Rumænien, som ikke er en del af Schengen.

"Med god hjælp fra regeringen, arbejdsmarkedets parter og andre gode allierede har vi gjort meget for at løse udfordringerne inden for Danmarks grænser. Men vi er magtesløse, hvis en sæsonarbejder fra Rumænien bliver stoppet ved den tyske grænse – eller før end da. Og Polen har indført 14 dages karantæne for alle, der krydser den polske grænse, efter at de har været i Danmark,” siger Anders Martin Klöcker.

"Vi appellerer derfor ihærdigt til EU-ånden, og vores ønske er, at der bliver etableret en fælles forståelse for, at arbejdskraften bliver nødt til at kunne bevæge sig over grænser."

EU vil ensrette håndteringen
Netop det var et centralt emne, da EU’s landbrugsministre onsdag holdt møde via videolink. Flere lande oplever allerede problemer med at få den nødvendige arbejdskraft.

Ifølge miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) lovede EU-Kommissionen på mødet at komme med retningslinjer, der skal sikre en ensrettet håndtering af den vandrende arbejdskraft.

"Det handler om at sikre, at vi ikke i hvert land har forskellige procedurer, men at der er en fælles tilgang, så vi holder grænserne åbne, både for den nødvendige fødevareforsyning og for arbejdskraften," sagde Mogens Jensen til Altinget EU efter mødet.

Læs mere om udfordringerne med vandrende sæsonarbejdere i Europa: 

 

Forrige artikel Lukning af genbrugspladser får folk til at smide affald på rastepladser og i naturen Lukning af genbrugspladser får folk til at smide affald på rastepladser og i naturen Næste artikel Dagens corona-overblik: Regeringen vil drøfte genåbning af landet, og USA runder 100.000 smittede Dagens corona-overblik: Regeringen vil drøfte genåbning af landet, og USA runder 100.000 smittede
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.