Overblik: Her er den nye aftale om privat partistøtte

DOKUMENTATION: Regeringen har sammen med Socialdemokratiet indgået en aftale om at ændre partistøttereglerne. Se ændringerne her.

Regeringen har med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i spidsen landet en ny aftale om at ændre reglerne for partistøtte.
Regeringen har med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i spidsen landet en ny aftale om at ændre reglerne for partistøtte. Foto: Henning Bagger/Scanpix

Regeringen har landet en ny aftale med Socialdemokratiet om at ændre reglerne for privat partistøtte. 

Den nye aftale betyder blandt andet, at der på alle niveauer i partierne – herunder kommunale og regionale kandidatlister – indføres forbud mod at modtage større anonyme bidrag. Derudover udbredes åbenheden om de større private bidrag til også at omfatte enkeltkandidater og kommunale og regionale kandidatlister.

Se hovedelementerne i den nye aftale herunder.

Kommunale og regionale bidrag skal offentliggøres
Der skal sikres åbenhed om private bidrag, der ydes til alle niveauer i partierne og til enkeltkandidater. I dag skal private bidrag til partiernes landsorganisationer over beløbsgrænsen på 20.000 kroner fremgå af landsorganisationens partiregnskab, som offentliggøres på Folketingets hjemmeside.

Læs også: Se ekspertgruppes partistøtte-anbefalinger

Derimod offentliggøres bidrag over 20.000 kroner til regionale, kommunale og lokale kandidatlister, partiforeninger og kredsforeninger ikke. Bidrag skal dog indberettes til kommunen eller regionen i forbindelse med, at der ansøges om offentlig partistøtte, men offentliggøres som sagt ikke. Det laves der med forligsaftalen om på, så bidrag over 20.000 kroner fremover skal offentliggøres af regionen og kommunen.

Bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kroner til enkeltkandidater til alle valg vil som noget helt nyt blive omfattet af en indberetnings- og offentliggørelsespligt.

Forbud mod store anonyme bidrag
Der indføres med den nye aftale et forbud mod at modtage anonyme bidrag, der overstiger beløbsgrænsen. Modtages sådanne bidrag, skal de – hvis bidragsyder kan identificeres – tilbageføres til bidragsyder eller alternativt overføres til statskassen.

Læs også: V politianmeldes for brud på partistøtteregler

Beløbsgrænse pristalsreguleres
Efter partiregnskabsloven skal identiteten på bidragsyderen fremgå af partiregnskabet, hvis den pågældende samlet i løbet af et år har givet bidrag over 20.000 kroner. Beløbsgrænsen har været den samme siden 1995 og har således ikke været reguleret. Det er et led i den nye aftale, at beløbsgrænsen på 20.000 kroner fremover pristalsreguleres (til nærmeste beløb deleligt med 100).

Beløbsgrænsen på 20.000 kroner i partistøtteloven skal reguleres på samme måde.

Læs også: Enhedslisten kalder aftale om partistøtte for studehandel

Regnskab skal revisorgodkendes
Efter partiregnskabsloven skal de politiske partier, der har været opstillet til det seneste folketings- eller europaparlamentsvalg årligt aflægge regnskab over landsorganisationens indtægter og udgifter, herunder private bidrag. Regnskabet skal indsendes til Folketinget, som offentliggør det. Indtil nu har der ikke været krav om, at regnskabet skal være godkendt af en revisor, men det bliver der lavet om på med den nye aftale.

Læs også: Dansk partistøtte får kritik fra Europarådet

Ny detaljeret vejledning
Der kan undertiden opstå tvivl om, hvornår der er tale om støtte, der er omfattet af den eksisterende regulering i partiregnskabsloven og partistøtteloven. For at afhjælpe dette er det et led i forligsaftalen, at Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder en vejledning, som vil indeholde detaljerede retningslinjer for forståelsen af reglerne.

Regeringen vil inden sommer fremsætte et lovforslag, der gennemfører de elementer i forligsaftalen, der kræver lovgivning.


    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion