Overblik: Her er regeringens 34 asylstramninger

DOKUMENTATION: Regeringen har fredag fremlagt en ny asylpakke med 34 forslag til ændringer på asylområdet. Se dem her. 

Placeholder image
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), justitsminister Søren Pind (V) og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede fredag en pakke med 34 forslag til stramninger på asylområdet.  Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterede regeringen fredag en ny asylpakke med 34 asylstramninger fordelt på fem områder. 

Ændringer af vilkår på asylområdet

   1.     Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge

   2.     Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse

   3.     Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse

   4.     Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.

   5.     Gebyrbetaling

   6.     Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark

   7.     Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler

   8.     Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

   9.     Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere

 10.     Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

 11.     Tilbagerulning af asylaftalen

 12.     Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

 13.     Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

 14.     Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge

 15.     Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge

Læs mere om ændringerne her.

Udsendelse af afviste asylansøgere mv.

 16.     Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

 17.     Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.

 18.     Kortere udrejsefrist

 19.     Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter

 20.     Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

 21.     Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt

Læs mere om ændringerne her.

Nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv. 

 22.     Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

 23.     Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering

 24.     Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter

 25.     Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre

 26.     Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet

Læs mere om ændringerne her.

Nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden

 27.     Oprettelse af modtagecentre

 28.     Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning

 29.     Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.

 30.     Skærpelse af straffen for tiggeri

 31.     Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift

Læs mere om ændringerne her.

Mere fleksibel boligplacering

 32.     Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge

 33.     Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge

 34.     Styrket integrationsprogram

Læs mere om ændringerne her.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser