Overblik: Sådan vil EU-landene fordele milliarder til klima og forskning

ØKONOMI: EU-landene har fået en aftale om EU's budget og genopretningsfonden på plads. Her er et overblik over, hvordan landene vil fordele 13.580 milliarder kroner.

EU-landene er blevet enige om en historisk stor aftale om EU-budgettet for 2021 til 2027 og genopretningsfonden, som skal understøtte de skrantende økonomier efter coronakrisen.

Aftalen på i alt 13.580 milliarder kroner dækker over EU-budgettet på knap 8.000 milliarder kroner og genopretningsfonden på 5.580 milliarder kroner.

Her er et overblik over, hvordan EU-landene fordeler de 13.580 milliarder kroner:

  • 30 procent af alle midler skal øremærkes "klimarelaterede projekter". Midlerne skal blandt andet gå til understøttelse af EU's mål om klimaneutralitet i 2050.
  • Genopretningsfonden på 5.580 milliarder kroner finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på kapitalmarkederne, som vil være tilbagebetalt i 2058.
  • Genopretningsfondens midler skal gå til værst trængte økonomier i Europa. Cirka 2.900 milliarder kroner gives som tilskud, og 2.680 milliarder kroner udbetales i lån.
  • Størstedelen af fondens midler – rundt regnet 5.000 milliarder kroner – skal bruges mellem 2021 og 2023. 70 procent af midlerne skal bruges i 2021 og 2022 og 30 procent i 2023.
  • Resten af midlerne skal gå til programmer, som blandt andet understøtter forskning, regional udviklingsstøtte og hjælp til overgangen til en CO2-fri fremtid. Programmerne tæller ReactEU, Horizon Europe, InvestEU, Rural Development, Just Transititon Fund og RescEU.
  • En mekanisme skal sikre, at udbetaling af EU-midlerne betinges af overholdelse af retsstatsprincipper.
  • EU-budgettet på knap 8.000 milliarder kroner skal fordeles ud på syv poster: Det indre marked, innovation og det digitale område, samhørighed og værdier, naturressourcer og miljø, migration og grænseforvaltning, sikkerhed og forsvar, naboområder og verden og EU-administration.

Europa-Parlamentet skal godkende budgettet, og nationale parlamenter skal godkende at hæve EU's indtægtsloft midlertidigt.

Kilde: Det Europæiske Råd

Forrige artikel Dagens overblik: Vestager modsiger regeringen om hjælpepakker til selskaber i skattely Dagens overblik: Vestager modsiger regeringen om hjælpepakker til selskaber i skattely Næste artikel Tidligere miljøminister Lone Dybkjær er død Tidligere miljøminister Lone Dybkjær er død