Overblik: Sådan vil regeringen ændre skilsmissesystemet

SKILSMISSER: Børnene skal i fokus, og skilsmissesystemet skal være mere gennemsigtigt. Det mener regeringen, der har præsenteret et nyt skilsmisseudspil, der blandt andet vil nedlægge Statsforvaltningen.

Nedlæg Statsforvaltningen, opret en børneenhed, og indfør screening af alle sager.

Sådan lyder hovedpunkterne et nyt skilsmisseudspil, som regeringen tirsdag har fremlagt. Målet er et mere overskueligt system, hvor familierne får én indgang, så problemerne kan behandles samlet. Samtidig skal tages bedre hånd om børnene.

I dag behandles 100.000 familieretlige sager om året, hvor cirka ti procent af dem er såkaldte komplekse sager med risiko for konflikt og sociale problemer.

Et af hovedpunkterne i det nye system er, at Statsforvaltningen bliver nedlagt og i stedet erstattes af Familieretshuset og Familieretten.

Familieretshuset

 • Ny administrativ myndighed, der kun håndterer familieret
 • Indgang og automatisk screening af alle sager
 • Behandling af de mange tusinde registreringssager og simple sager, hvor uenigheden ikke er stor
 • Konflikthåndtering og rådgivning
 • Der oprettes en Børneenhed, der skal være barnets kontakt til systemet og processen omkring forældrenes brud. Børneenheden skal have øje for børnenes trivsel og behov og stå til rådighed, når børnene har brug for et råd eller én voksen at tale med.
 • Tværfaglig forberedelse af komplekse sager

Familieretten

 • Ligger i byretterne
 • Håndterer afgørelser i de komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er andre komplekse og sociale problemstillinger i spil som f.eks. vold og misbrug
 • Domstolssystemet er ankeinstans: Klager over afgørelser fra Familieretshuset indbringes til Familieretten (byretterne), og sager afgjort af Familieretten kan ankes til landsretterne.

Screening af sagerne
Inden sagerne kommer ind i det nye system, skal de screenes, så det fastslås det, hvilke problemer og hvilke behov familien har. Alle sager bliver screenet, så de lette hurtigt kan ekspederes i Familieretshuset, og de tunge sager kan spottes tidligere og sendes til Familieretten, hvor de kan blive afgjort.

Der etableres tre spor til at håndtere sagerne:

Grønt spor: Simple sager

 • Familier med behov for så godt som ingen eller kun meget begrænset myndighedsinvolvering
 • Cirka 60.000 sager om året
 • Sagerne handler for eksempel om ansøgning om separation (hvor der er enighed mellem parterne) eller registrering af aftale om forældremyndighed

Gult spor: Mindre simple sager

 • Familier med behov for mere hjælp i form af simple afgørelser og hjælp til at dæmpe en endnu ikke fastlåst konflikt
 • Cirka 30.000 sager om året
 • Sagerne handler for eksempel om ansøgning om adoption eller ansøgning om ændring af samvær

Rødt spor: Komplekse sager

 • Familier med behov for omfattende involvering af myndigheden for at sikre barnets trivsel
 • Cirka 7.000 sager om året
 • Sagerne handler eksempelvis om ansøgning om ændring af barnets bopæl, om ophævelse af samvær på grund af højt konfliktniveau eller om andre risikofaktorer såsom alkoholmisbrug og vold.

Ideen med den tidlige screening er, at mindre problemer mødes af et mindre ”set-up”, og mens komplekse udfordringer afgøres af en domstol.

Alle afgørelser i systemet kan ankes til domstolene.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil efter sommerferien afholde et dialogmøde med interessenterne på området og herefter invitere Folketingets partier til drøftelser om det nye system.

Læs mere om regeringens forslag her.

Forrige artikel Brexitforhandlinger bliver på EU’s betingelser Brexitforhandlinger bliver på EU’s betingelser Næste artikel Cafe Retro konkurs: Snublede i succes Cafe Retro konkurs: Snublede i succes
Myndigheder overvejer massetest af danskerne 

Myndigheder overvejer massetest af danskerne 

TEST: Regeringen og myndighederne overvejer en langt bredere testning af befolkningen – også testning af borgere, der ikke føler sig syge. En testning, der både skal skabe mere tryghed, men også sikre en hurtigere genoplukning af samfundet.