Pædagog: Samfundet anerkender ikke mit arbejde på lønsedlen

DEBAT: Tiden med corona har for alvor synliggjort, at det både er tiltrængt og velfortjent med et løft af pædagogernes løn. OK21 bør sikre en fair løn, der står mål med vores store arbejde, skriver pædagog Emilie Lindegaard.

Af Emilie Lindegaard
Pædagog, Giersings Realskole

Pædagoger løfter en af samfundets absolut vigtigste opgaver.

Mange vil sikkert sige det samme om netop deres fag, men under forårets coronanedlukning og den efterfølgende genåbning af landet blev det for alvor synligt, hvor afgørende en funktion pædagoger har for at få resten af samfundet til at hænge sammen. 

Den funktion har vi også, når landet ikke er lagt ned af en pandemi. Hver dag er vi med til at sikre, at børn i alle aldersgrupper og fra alle samfundslag kan få netop den støtte og anerkendelse, de har brug for for at trives, vokse og udvikle sig, mens deres forældre kan passe deres jobs. 

Opgør med historisk efterslæb
Uden pædagoger kan Maries mor ikke passe sit arbejde som sygeplejerske på intensivafdelingen og Antons far jobbet som politibetjent.

Uden pædagogerne er der ikke nogen til at tale med Frederik om de fragmenter af nyhedsstrømmen, han har opfanget og som nu rumsterer i hans baghoved.

Uden pædagogerne kan Frida ikke få et frirum fra et hjem, hvor forældrenes behov for øl overskygger hendes behov for omsorg og opmærksomhed.  

Til foråret starter OK21-forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår for alle offentligt ansatte - herunder pædagogernes. Det altoverskyggende hovedkrav fra BUPL's side er et mærkbart løft af pædagogernes lønninger.

Historisk set har vores fag haltet efter i lønstatistikkerne, men nu må tiden være kommet til at gøre op med det lønefterslæb.

Ros er ikke gangbar valuta
Vores funktion er for vigtig for samfundet til, at vi skal have en ringere løn end lærere, bygningskonstruktører og andre faggrupper med samme uddannelseslængde.  

Coronaen har synliggjort vigtigheden af vores arbejde, hvor roserne og de anerkendende bemærkninger er kommet fra både forældre, ledere og politikere. Marie, Anton, Frederik, Frida og tusindvis af andre glade børn er løbet ind i institutionerne med smil, knus og kærlighedserklæringer til os.

Det er skønt at mærke, men det er bare ikke en gangbar valuta i Netto, når der skal købes rugbrød til vores egne børns madpakker. 

Pædagogers arbejde skal anerkendes, og den anerkendelse skal kunne ses på lønsedlen.

Forrige artikel Byplanlægger: Sæt Lynetteholmen på hold Byplanlægger: Sæt Lynetteholmen på hold Næste artikel Messerschmidt: Dommerne i Strasbourg er inhabile, men får alligevel lov at bestemme over Danmarks folkevalgte Messerschmidt: Dommerne i Strasbourg er inhabile, men får alligevel lov at bestemme over Danmarks folkevalgte
Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

DEAL: Et flertal af partier har besluttet at fordele pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi, en udvidelse af hjemløseindsatsen og et videnscenter for anbragte unge. Aktører roser tiltagene, men savner en plan for fremtidig finansiering.