Politikere vil have dødshjælps-turisme kortlagt

ETIK: Sundhedspolitikere fra både rød og blå blok vil have Sundhedsstyrelsen til at undersøge, hvor mange danskere der tager til udlandet for at få hjælp til at dø.
Foto: colourbox
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Hvor mange danskere føler sig så syge eller har så svære smerter, at de tager til udlandet for at få hjælp til at dø?

Det spørgsmål vil et flertal i Folketinget have Sundhedsstyrelsen til at finde svaret på, så snart Folketingets Sundhedsudvalg har drøftet sagen. Det er en af udløberne af Folketingets Sundhedsudvalgs høring om aktiv dødshjælp, der fandt sted mandag den 2. december. 

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, havde taget initiativ til høringen.

Han føler, at han som lovgiver har et ansvar for at handle på spørgsmålet, der de seneste årtier er dukket op med mellemrum. Befolkningen og politikerne er nemlig ude af trit.

Fakta

Etisk Råd: 

Alle medlemmer af Etisk Råd undtagen to anbefalede i 2012 i en udtalelse, at man ikke lovliggør aktiv dødshjælp.  

"Som lovgivere har vi et stort problem, når der er bred støtte til aktiv dødshjælp i befolkningen, mens det på Christiansborg er omvendt," siger Flemming Møller Mortensen.

70 til 80 procent af danskerne siger ja til aktiv dødshjælp, når de bliver spurgt i meningsmålinger. Men der er ikke partier, som går ind for aktiv dødshjælp, som man i Europa har tilladt under forskellige former i Holland, Belgien og Schweiz.

Som lovgivere har vi et stort problem, når der er bred støtte til aktiv dødshjælp i befolkningen, mens det på Christiansborg er omvendt.

Flemming Møller Mortensen (S), Sundhedsordfører

Sundhedsordførere fra både Venstre, Konservative, Radikale og Enhedslisten har samme ønske som Flemming Møller Mortensen om at få kortlagt omfanget af danskere, der tager udenlands for at slutte livet.

Etik-formand: Information får folk til at skifte holdning
Formanden for Etisk Råd, Jacob Birkler, forklarer til Altinget.dk, at det er hans erfaring, at mange fortalere for aktiv dødshjælp skifter mening, når de hører om de muligheder, der findes i dag omkring passiv dødshjælp, smertelindring og muligheden for at skrive livstestamenter.

"Der er en kæmpe forvirring i befolkningen om begreberne aktiv og passiv dødshjælp. I virkeligheden er der allerede i dag muligheder, som mange tilhængere af aktiv dødshjælp egentlig efterspørger," siger Jakob Birgler.

Det er allerede lovligt at holde patienter smertefri med medicin i en grad, så det vil fremskynde en allerede forventet død. På samme måde er det lovligt for patienten at sige nej til at modtage livsforlængende behandling samt mad og drikke. I dag kan man også skrive et såkaldt livstestamente, hvor man på forhånd oplyser til sundhedsvæsnet, hvilke former livsforlængende behandling man ønsker i tilfælde af eksempelvis en ulykke eller akut sygdom.

Og netop mere information om de nuværende muligheder er helt centralt for Radikales sundhedsordfører, Camilla Hersom. Den tanke støtter også blandt andet også Socialdemokraterne, Enhedslisten, Konservative og Venstre.

"Der er i dag et stort gab mellem, hvad folk tror der er lovligt med den nuværende lovgivning, og så hvad der rent faktisk er lovligt," siger Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde.

R frygter skred i dødshjælp 
Radikales nuværende standpunkt er ligesom mange af de andre partiers afvisende over for aktiv dødshjælp.

"Og det tror jeg ikke høringen vil ændre på - tværtimod. Vi fik blandt andet fra Lægeforeningen fremlagt tal, der viste, at brugen af aktiv dødshjælp stiger kraftigt i lande, hvor brugen er tilladt," siger Camilla Hersom. Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, oplyste på høringen, at brugen af aktiv dødshjælp årligt stiger med 20 procent i Holland, hvilket ifølge ham er et tegn på, at den tiltænkte målgruppe hele tiden udvider sig.

I Holland er der i modsætning til i Danmark opbakning til aktiv dødshjælp blandt sundhedsaktørerne, heriblandt lægeforeningen og patientforeninger.

I Danmark findes kun Landsforeningen En Værdig Død, men ifølge foreningens formand, Flemming Schollaart, har foreningen p.t. ingen medlemmer, da foreningen er under genopbygning.

Foreningen yder dog ifølge formanden rådgivning til danskere, der på grund af sygdom ønsker at få hjælp til at dø i Schweiz.

Ifølge Flemming Schollaart har han med rådgivning hjulpet fem danskere til Schweiz, hvor de efter eget ønske er døde. Ifølge hans oplysninger er han lige nu i dialog med omkring 7 andre alvorligt syge danskere, der overvejer at tage af sted.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Politisk ordfører, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

Camilla Hersom

Vicedirektør, Danske Regioner, bestyrelsesleder, Kvinfo
m.phil. i European Studies (Cambridge Uni. 1997), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1999)

Jacob Birkler

Lektor, filosof og forfatter, fhv. formand, Det Etiske Råd
cand.mag. i filosofi og psykologi (Aarhus Uni. 2000), ph.d. i medicinsk etik (SDU 2009)