Rami Zouzou: Der skal ikke drikkes mere religiøs dialogkaffe med ekstremistiske muslimer

DEBAT: Et demokratisk samfund skal ikke samarbejde med religiøse autoriteter for at få muslimske medborgere overbevist om, at forfatningen står over religiøs praksis. Nu skal de sekulære muslimer på banen og gå forrest i kampen for ytringsfrihed og kvindens rettigheder, skriver Rami Zouzou.

Af Rami Zouzou
Cand.mag. og selvstændig konsulent

Ovenpå på de rædselsfulde terrorhandlinger i Frankrig har den franske præsident, Emmanuel Macron, erklæret krig imod radikal islam. Hvis man tror, at denne kamp kan kæmpes med de sædvanlige forebyggelseskampagner, hvor man inddrager statsligt udpegede imamer til at definere sandt og falsk islam, tager man fejl.

Det er nemlig naivt at tro, at mere dialogkaffe med ekstremistiske muslimer kan overbevise dem om ikke at føle sig krænkede i Allahs navn. I stedet påhviler der nu de sekulære muslimer en kæmpe opgave i gå forrest i kampen for både ytringsfrihed og kvindens ret til at gifte sig med, hvem hun vil.

Frankrigs kamp mod islamisme
Efter ethvert terrorangreb begået af "Allahu Akbar"-skrigende krigere, der stræber efter martyriet, fremføres det ofte, at terrorisme ikke har noget med islam at gøre, og man derfor er nødt til at involvere muslimske ressourcepersoner i arbejdet med at forene islam med vestlige værdier. Det har man desværre prøvet før - uden held.

I Frankrigs kamp mod islamisme har man forsøgt at fremme en generation af imamer og intellektuelle, der skal fremme vestlige værdier og frihedsidealer, der sætter forfatningen over koranen. Den indsats har siden 2003 været forvaltet af Conseil français du culte musulman (CFCM), en organisation etableret af Frankrigs indenrigsministerium for at repræsentere franske muslimer. CFCM har med den franske stats velsignelse været ansvarlige for at certificere imam-uddannelsesprogrammer.

Problemet er imidlertid, at flere medlemmerne af CFCM, herunder den nuværende leder, Mohammed Moussaoui, har tætte forbindelser til Det Muslimske Broderskab. Det er derfor svært at forestille sig, at sådanne organisationer vil kæmpe for et mere oplyst islam.

Hverken demokratisk eller liberalt
I Danmark har man blandt andet i Vollsmose i mange år forsøgt at samarbejde med imamer i det forebyggende arbejde, uden det har haft nogen synlig effekt på den sociale kontrol, der stadig plager området.

Det virker i det hele taget omsonst, at man i et demokrati er tvunget til at samarbejde med religiøse autoriteter for at få muslimske medborgere overbevist om, at i den vestlige, liberale verden står Grundloven og forfatningen over den religiøse praksis. Det er hverken demokratisk eller liberalt.

For det må aldrig blive sådan, at det forudsætter en eksamen i islamisk teologi, før muslimer formår at leve i fredelig sameksistens med deres naboer. Vi må aldrig nå derhen, hvor vores grundlov skal tolkes ind i en islamisk kontekst.

Ikke mere religiøs dialogkaffe
Derfor skal den religiøse diskurs fuldstændig forsvinde fra de statsfinansierede forebyggelsesprojekter og erstattes med håndfaste krav om, at så længe man bor i et demokrati, så er det lovens bogstav, der definerer loven, og ikke religiøse fortolkninger af sandt og falsk islam.

Derfor skal muslimerne nu selv på banen som gode rollemodeller og for alvor demonstrere, at de, på trods af deres tro, er fuldt ud i stand til at acceptere og respektere den levevis, der praktiseres i Danmark og Frankrig. At der må vises alle de billeder, en lærer vurderer, har relevans for undervisningen, og at piger med muslimsk baggrund kan date og gifte sig med Carl, Viggo eller Anders, hvis det er ham, hun elsker.

For hvis man ovenpå begivenhederne i Frankrig fortsat tror, at forebyggelse drejer sig om at drikke religiøs dialogkaffe med vrede, unge mænd, så de ikke føler sig krænket eller bliver tiltrukket af ekstremistiske miljøer, så døde de stakkels mennesker i Frankrig forgæves, og det hverken kan eller skal vi ikke tillade.

Forrige artikel Abort-protester i Polen: Abort-protester i Polen: "Det her er krig" - og EU skal forhindre, det bliver til virkelighed Næste artikel Tidligere overvismand: EU's økonomiske politik bygger på udbredt myte om Hitlers vej til magten Tidligere overvismand: EU's økonomiske politik bygger på udbredt myte om Hitlers vej til magten