Motorvej
(Foto: Colourbox)

Rigspolitiet advarer mod hurtige busser

26. marts 2013 kl. 9:00
BUS: Rigspolitiet er betænkelig ved regeringens ønske om at hæve hastighedsgrænsen for busser på motorveje. Enhedslisten bakker op, men justitsministeren er ikke bekymret.
| Flere

Regeringens forslag om at lade busserne køre 100 km/t på motorvejen kan øge risikoen for uheld.

Sådan lyder advarslen fra Rigspolitiet i et høringssvar til regeringens lovforslag (læs høringssvaret i linkboks). Folketinget førstebehandlede tirsdag forslaget, der gør det muligt for såkaldte tempo-100 busser, som lever op til specifikke sikkerhedskrav, at køre 100 km/t på motorveje fra 1. juli i år mod 80 km/t i dag.

Argumentet fra regeringen – der bliver støttet af en nærmest jublende blå blok – er på den ene side, at busserne er blevet mere sikre, og at busser og chauffører skal leve op til særlige sikkerhedskrav, og på den anden side, at stort set alle andre EU-lande har hævet hastigheden for busser på motorveje til et tilsvarende niveau.

I dag må busser, lastbiler og campingvogne kun køre 80 km/t på motorveje, mens personbiler kan køre 130 km/t. Men problemet er ifølge Rigspolitiet, at man med en ny hastighed får tre og ikke to forskellige hastigheder på motorvejene.

”Erfaringsmæssigt kan det indebære en ændring af trafikrytmen og en stigning i antallet af overhalinger med en deraf følgende risiko for faresituationer og uheld,” lyder det i høringssvaret, som Rigspolitiet ikke har ønsket at uddybe over for Altinget.dk.

EL er kritisk
Enhedslisten er som eneste parti i Folketinget modstander af regeringens forslag. Trafikordfører Henning Hyllested (EL) henviste under lovbehandlingen blandt andet til advarslen fra Rigspolitiet.

”Rigspolitiet udtrykker klare betænkeligheder ved at øge hastigheden, fordi det selvfølgelig giver en vis uro i trafikken,” sagde Henning Hyllested.

Derudover pegede han på baggrundsmaterialet til lovforslaget, hvor det ifølge ordføreren fremgår, at de busser, der kommer til at køre hurtigere, får en væsentlig længere bremselængde, end en stor lastbil har i dag. 

Sidestiller med udlandet
Et argument, som blev gentaget af stort set samtlige ordførere under debatten, var, at Danmark halter efter resten af EU på området, da kun Danmark og Albanien har en begrænsning på 80 km/t.

”Jeg troede faktisk, at Irland havde en begrænsning på 80 km/t, men jeg kan så forstå, at de muligvis også har hævet grænsen,” sagde SF’s trafikordfører, Jonas Dahl.

Justitsminister Morten Bødskov (S) slog også på argumentet om at følge udlandet og forklarede derudover, at der er tale om et ønske fra branchen.

”Forslaget er en reaktion på en henvendelse fra de danske busvognmænd, som har peget på, at grænsen ikke længere er tidssvarende,” sagde Morten Bødskov.

Sikre busser og dygtige chauffører
Han peger på, at busserne skal leve op til en lang række sikkerhedskrav, ligesom at chaufførerne skal have en særlig uddannelse. Derfor er han ikke bekymret for sikkerheden.

”Vi gør det under de skærpede hensyn, der er nødvendige. Vi sikrer individuelle godkendelser af busserne under syn og har særlig opmærksomhed på de tilladelser, der skal gives til den enkelte bus,” sagde Morten Bødskov.

Han lagde også vægt på, at lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med Transportministeriet, som også finder forslaget sikkerhedsmæssigt forsvarligt, selvom man får en hastighedsgrænse mere på motorvejene.

”Jeg vil gerne slå fast, at regeringen vægter færdselssikkerhed meget højt, det skal der på ingen måde herske tvivl om,” sagde Morten Bødskov.

 
Altinget | Justits
 
Altinget | Transport

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK