Rigsrevisionen i voldsom kritik af tilskud til fiskeriet

KRITIK: Forskelsbehandling og ulovlige udbetalinger til fiskere får Statsrevisorerne til at påpege en "bekymrende og usædvanlig administrationskultur". Udenrigsministeriet politianmelder mindst hver tiende sag.

EU-tilskud til fiskere er udbetalt i strid med loven.

Det fremgår af en beretning fra Rigsrevisionen onsdag om forvaltningen af fire tilskudsordninger under det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Her konstaterer Rigsrevisionen, at cirka 24 procent af de undersøgte tilskud i perioden 2014-2017 ikke burde være blevet tildelt.

“Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet samlet set har været meget kritisabel. Ministeriets mangelfulde forvaltning har medført, at ministeriet har udbetalt tilskud i modstrid med lovgrundlaget, samt at der er sket forskelsbehandling af ansøgere,” skriver Rigsrevisionen i sin beretning.

Den mangelfulde forvaltning indebærer desuden en risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen.

Svig og stråmandsvirksomhed
Beretningen får Statsrevisorerne til at vurdere, at der har været en “bekymrende og usædvanlig administrationskultur”. 

Det skyldes ikke mindst, at der er opstået mistanker om interessekonflikter, stråmandsvirksomhed og svig, i forbindelse med at Rigsrevisionen har gennemgået tilbud, fakturaer og betalingsdokumentation.

På baggrund heraf er der allerede indgivet fem politianmeldelser, og af beretningen fremgår, at Udenrigsministeriet forventer at politianmelde mindst ti procent af sagerne i Rigsrevisionens stikprøve.

Sagerne med mistanke om svig vil desuden blive indberettet til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Forening langer ud efter Udenrigsministeriet
Hos Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri kommer Rigsrevisionens konklusioner ikke som en overraskelse, hvor formand Søren Jacobsen ikke er i tvivl om, hvordan det kunne gå så vidt.

”Det kan det, når der sidder en gruppe organisationsfolk, der varetager en lille gruppe fiskeres interesser, sammen med en række embedsmænd. Så bliver mine medlemmer holdt ude,” lyder det.

”Vi skal have ryddet op i det her. Derfor vil jeg opfordre til, at politikerne lægger pres på Udenrigsministeriet for at være mere åbne. Vi har eksempelvis haft en sag kørende i to år, som vi ikke har fået svar på,” siger han.

Og selvom Fiskeristyrelsen er blevet lagt over i Udenrigsministeriet, efter at sagerne om svindel og kvotekonger begyndte at rulle, lægger han ikke fingre imellem.

”Jeg ser meget bekymret på det, fordi Udenrigsministeriet ikke har en god forvaltningsskik – de holder os hen med kaffemøder, uden at der sker noget,” siger Søren Jacobsen.

Fiskeriminister: Vi rydder op
Kammeradvokaten har tidligere været ude med en skarp kritik af forvaltningen af fiskeriområdet, som i august 2017 blev flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet og over til Udenrigsministeriet.

Kammeradvokaten såede tvivl, om forvaltningen og kontrollen af fiskeriområdet var lovlig. Dengang førte det blandt andet til, at to medarbejdere i Fiskeristyrelsen skulle i tjenstligt forhør. Også Rigsrevisionen har tidligere udtalt kras kritik af forvaltningen af fiskeriet, dengang om reglerne for fiskekvoter.

Den seneste beretning vil nu indgå i det oprydningsarbejde, som fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) står i spidsen for.

”Rigsrevisionen tegner igen et meget alvorligt billede af forvaltningen på fiskeriområdet, denne gang på tilskudsområdet. Derfor iværksætter jeg et omfattende oprydningsarbejde. Fremadrettet skal vi have opbygget et nyt administrationsgrundlag, der sikrer korrekt administration af midlerne,” udtaler hun i en pressemeddelelse.

Fiskeriministeren fortæller videre, at man vil gennemføre en ekstern undersøgelse af de seks erhvervsrettede tilskudsordninger, som ikke har været omfattet af Rigsrevisionens undersøgelse.

Eva Kjer Hansen vil 11. oktober orientere Folketinget om beretningen og de iværksatte tiltag, herunder at området vil blive tilført flere midler.

,

Forrige artikel Jarlov: Finanstilsynet stolede for meget på Danske Banks oplysninger Jarlov: Finanstilsynet stolede for meget på Danske Banks oplysninger Næste artikel Skandalen om hvidvask kan kaste Danmark i armene på EU's Bankunion Skandalen om hvidvask kan kaste Danmark i armene på EU's Bankunion