S-borgmester: Kampen mod hjemløshed begynder med en containerbolig

DEBAT: Hjemløse skal have en bolig, så de kan få fundamentet på plads. Socialborgmester i København, Jesper Christensen (S), foreslår, at de unge hjemløse også skal have lov til at bo i de containerboliger, der lægges op til, at studerende fremover kan bo i.

Af Jesper Christensen (S)
Socialborgmester i København

Indrømmet. Det lyder både banalt og åbenlyst at sige, at hjemløse mangler et sted at bo – det ligger jo i ordet hjemløs. Desværre mangler hjemløse sjældent bare et sted at bo. De fleste kæmper også med misbrugsproblemer, isolation, kriminalitet, dårlig økonomi og psykiske lidelser, som kun forværrer deres situation.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil bekæmpe hjemløshed. Det har længe været ambitionen, alligevel er det på landsplan gået den stik modsatte vej. Senest SFI undersøgte antallet af hjemløse i 2015 var resultatet nedslående. Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark steget med næsten 25 procent til 6.138 hjemløse i 2015.

Vi ser altså flere mennesker uden et sted at bo, men desværre er det ualmindeligt svært at skaffe boliger til hjemløse. Manglen på billige boliger er nu så massiv, at problemet ikke længere bare er et københavnerproblem. Ifølge SFI mangler flere mellemstore kommuner også billige boliger.

Billige boliger er største udfordring
Det er et enormt problem, selv om alle er enige om Housing First-strategien: Først skal man have et sted at bo, et hjem, før man kan håndtere de andre problemer, som mange hjemløse også kæmper med. Boligen fungerer altså som fundamentet for forandring til det bedre. Uden en bolig udvikler hjemløsheden sig i en ond, nedadgående spiral.

Derfor er netop manglen på billige boliger en af de allerstørste udfordringer, hvis vi som samfund skal have færre hjemløse generelt og få de nuværende hjemløse tilbage på sporet i særdeleshed.

Strategien med Housing First er den helt rigtige. Men det forudsætter, at der er en bolig til alle, og det er der ikke i dag. Det er problemets kerne, og det skal vi have løst. Vi skal ikke bare se til, mens hjemløse sander til på landets herberger.

I dag har kommunerne ret til at anvise udsatte borgere til hver tredje ledige, almene bolig. Den mulighed er afgørende, men langt fra nok. For realiteten er, at huslejen alt for ofte er for høj, og derfor har hjemløse ikke råd. Derfor er der behov for at søge nye veje.

I København tilbyder vi allerede skæve boliger, deleboliger og kollegieboliger til hjemløse, men det dækker ikke behovet.

Nye tiltag bør vurderes
Derfor bør vi vurdere alle nye boligpolitiske tiltag på, hvordan de forholder sig til samfundets svageste. Det gælder eksempelvis den aktuelle justering af planloven, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lægger op til.

Ministeren vil gøre det muligt for unge studerende at bo midlertidigt i containerboliger, som kan opføres på tomme grunde. Det er en god idé, men hvorfor ikke gøre plads til de hjemløse unge, der lige nu står ved en korsvej mellem yderligere sociale deroute eller et liv med muligheder?

Jeg foreslår derfor, at udsatte unge skal have samme mulighed. De har råd til huslejen i en midlertidig bolig, og på den måde får de fundamentet på plads. Endda sammen med andre ressourcestærke unge.

Og hvis ministeren er med til at give plads til de udsatte unge, så supplerer vi selvfølgelig som kommune med den nødvendige støtte. På den måde kan vi sammen sikre, at de får den hjælp, der skal til, for igen at finde fodfæste i livet.

Forrige artikel Direktører: Vi mangler desperat demensegnede plejeboliger Direktører: Vi mangler desperat demensegnede plejeboliger Næste artikel Trafikråd: Selvkørende biler kan redde liv Trafikråd: Selvkørende biler kan redde liv