Sådan fordeler et bredt politisk flertal resterne af satspuljemidlerne

OVERBLIK: 244 millioner kroner til demensindsatser, 80 millioner kroner til udsatte børn og unge i Grønland og 55 millioner kroner til exitpakke for prostituerede. Det er nogle af hovedpunkterne i dagens store aftale. Her kan du se, hvordan 849 millioner kroner fordeles.

Et bredt politisk flertal – med undtagelse af Nye Borgerlige – har i dag indgået en aftale om fordelingen af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der afløser satspuljen, der blev afskaffet i 2018.

Med aftalen afsættes i alt 849 millioner kroner over fire år til udsatte danskere. Mest væsentligt er 244 millioner kroner afsat til opfølgning på demenshandlingsplan 2025, ligesom pengene blandt andet bruges på hjemløse, exit-programmer for prostituerede, fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge og til at skabe bedre rammer for unge med handicap.

Her kan du læse hele aftalen og de forskellige indsatser.

Sådan fordeler et politisk flertal pengene i 2020-2023:

,

Forrige artikel Dagens overblik: Seniorer arbejder mindre i Danmark end Sverige Dagens overblik: Seniorer arbejder mindre i Danmark end Sverige Næste artikel Trine Bramsen: Vi skal være parat til at hjælpe Sverige og Finland Trine Bramsen: Vi skal være parat til at hjælpe Sverige og Finland