Sådan vil regeringen få virksomheder til at behandle dine data ansvarligt

DOKUMENTATION: Regeringen præsenterer otte nye tiltag, som skal styrke digital ansvarlighed i den private og offentlige sektor.

Etablering af et dataetisk råd, et særligt mærke, som skal hjælpe forbrugerne med at vælge virksomheder med orden i databehandling, samt et lovkrav om virksomheders rapportering af dataetik.

Det er blandt de nye initiativer, som regeringen, med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i spidsen, vil gennemføre for at styrke det, regeringen kalder digital ansvarlighed. 

”Det er vigtigt, at der i samfundet er tillid til virksomhedernes brug af data, så vi kan få fuldt udbytte af ny teknologi og digitale løsninger," siger Rasmus Jarlov i en pressemeddelelse.

Han siger, at initiativerne vil hjælpe virksomhederne til at blive mere digitalt ansvarlige:

"Det er til gavn for vores tillid til virksomhederne og kan give dem en konkurrencefordel internationalt."

Ekspertgruppen om Dataetik, der er nedsat som en del af regeringens Disruptionråd, kom i november med ni anbefalinger, som regeringen nu vælger at følge op på i form af disse otte nye initiativer.

Her er de otte initiativer med regeringens egne ord

Regeringen vil:

  • Etablere et uafhængigt Dataetisk Råd, hvor etiske spørgsmål om anvendelse af ny teknologi og hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og samfundsmæssige værdier kan drøftes, og hvor en varig indsats for understøttelse af en ansvarlig anvendelse af data kan forankres.
  • Indføre et lovkrav om erklæring af virksomheders dataetiske politik, så de største virksomheder i Danmark forpligtes hertil.
  • Etablere et dataetisk mærke, som skal skabe gennemsigtighed for forbrugerne og gøre det attraktivt for virksomheder at håndtere data ansvarligt.
  • Gennemføre et nationalt dataetisk vidensløft på flere niveauer, der skal bidrage til, at vi som borgere og forbrugere lærer at stille krav til tjenester.
  • Udarbejde en dynamisk værktøjskasse til dataetik, så virksomhederne får konkret vejledning og relevante værktøjer til ansvarlig anvendelse af data.
  • Understøtte, at Danmark er frontløber for dataetik, så den danske tilgang til dataetik fremmes særligt i EU og OECD, og de danske værdier er med til at forme langsigtede løsninger i relevante fora og sammenhænge.
  • Følge udviklingen med nye innovative virksomheder med forretningsidéer med etisk dataanvendelse.
  • Undersøge muligheden for styrket fokus på dataetik i offentlige indkøb ved at udarbejde vejledning til offentlige indkøbere om, hvordan dataetisk ansvarlighed kan indtænkes i indkøb af digitale løsninger.

Forrige artikel Vælgernes opbakning til forsvarsforbeholdet smuldrer Vælgernes opbakning til forsvarsforbeholdet smuldrer Næste artikel Dagens overblik: Embedsmænd slettede ministerbekymring i forbindelse med Radius-salg Dagens overblik: Embedsmænd slettede ministerbekymring i forbindelse med Radius-salg