Sådan vil Socialdemokratiet bekæmpe ulighed

UDSPIL: Omlægning af arveafgiften, regulering af de højeste lønninger og højere formueskat. Det er nogle af de 18 tiltag, som ifølge Socialdemokratiet nyeste udspil skal mindske ulighed i Danmark.

Folketingsvalget skal senest afholdes i løbet af det kommende halve år, og både regeringen og oppositionen er godt i gang med opvarmningen til det store slag om vælgernes gunst.

Senest har Socialdemokratiet tirsdag præsenteret et nyt udspil under titlen ’Danmark er for lille til store forskelle’. Heri foreslår partiet 18 tiltag, der skal mindske uligheden.

Det indebærer blandt andet et forslag om øget beskatning af de lønninger, der overstiger ti millioner kroner, og arvesummer, der er på mere end tre millioner. Samtidig lempes arveafgiften for dem, der arver mindre end en halv million.

Få overblik over alle 18 tiltag her:

 • En grænse på 10 millioner kroner for, hvornår lønsummen ikke længere kan trækkes fra virksomhedsoverskuddet. Dermed skal virksomheden betale selskabsskat af al løn over 10 millioner kroner per medarbejder.
 • En skærpelse af reglerne om variabel aflønning. Fremover må maksimalt 20 procent af lønnen udgøres af variabel aflønning, som eksempelvis aktier, optioner, bonusser eller andet.
 • De virksomheder, som ønsker at anvende variabel aflønning, skal klart gøre opmærksom på dette.
 • Staten skal i samarbejde med erhvervslivet udarbejde et nyt CSR-kodeks for løn.
 • Reglerne for, hvor stor en andel af virksomhedens ansatte der skal tilbydes aktieløn, skal strammes.
 • Det skattefrie bundfradrag hæves fra 289.000 kroner til 500.000 kroner.
 • Arvesummer over 3 millioner kroner skal fremover beskattes med 30 procent.
 • Skatterabatten for virksomhedsarvinger rulles tilbage.
 • Topskatterabatten for kapitalindkomst afskaffes.
 • Den højeste skattesats for aktieindkomst skal være 45 procent.
 • Loftet for aktiesparekontoen på 50.000 kroner skal fastholdes.
 • Loftet over investorfradraget på 400.000 kroner fastholdes.
 • Oprettelse af et permanent arbejdsmarkedsråd til styrkelse af den danske model. Det skal:
  • Sikre en fortsat høj organiseringsgrad – både på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.
  • Modvirke pres på løn- og arbejdsvilkår i nedadgående retning.
  • Fremme produktivitetsstigninger gennem blandt andet mere omfattende efter- og videreuddannelsesaktivitet.
 • En minimumsgrænse for selskabsskattesatsen i EU.
 • En skat på finansielle transaktioner i europæisk regi.
 • Danmark skal sætte sig i spidsen for, at der findes en konkret model for beskatning af digitale selskaber med meget lav eller ingen selskabsskattebetaling.
 • En styrket dansk deltagelse i det internationale arbejde mod skattely – både i EU og OECD.

Læs mere, og se finansieringen bag udspillet her.

Forrige artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med? Næste artikel EU-parlamentarikere stemmer ja til adgang til dagpenge fra dag ét for vandrende arbejdskraft EU-parlamentarikere stemmer ja til adgang til dagpenge fra dag ét for vandrende arbejdskraft