Slutspurt: Det skal Folketinget stemme om inden sommerferien

OVERBLIK: Sommerferien står for døren, men inden da skal Folketinget have vedtaget flere forslag. Altinget giver her et overblik over forslagene, som skal vedtages, inden Folketinget går på sommerferie.

Folketinget går på sommerferie på fredag, hvor der er sidste mødedag. Inden da står der dog en masse lovbehandling på programmet, som skal til afstemning i løbet af torsdag og fredag.

Altinget har samlet de vigtigste, sjoveste og mest interessante forslag, der skal behandles og stemmes om. Se dem nedenfor.

Afskaffelse af blasfemiparagraffen
Med forslaget ophæves straffelovens §140 om blasfemi.

Inden 2. og 3. behandlingerne torsdag og fredag har der tegnet sig et politisk flertal for at afskaffe paragraffen. Det sker, da Venstre efter en længere intern debat i partiet tirsdag gik ud og tilsluttede sig Enhedslistens forslag. Dermed er der opbakning fra samtlige partier på nær Socialdemokratiet.

Paragraffen har gennem sin levetid ført til to domme, den første i 1938 og den sidste i 1946. Sidste gang en person blev tiltalt for at have overtrådt loven var i 2015.

Skat
Efter alle skandalerne er Skat naturligvis også i fokus i de sidste forhandlinger inden sommerferien.

I kølvandet på skandalerne skal der fredag stemmes om at annullere de planlagte besparelser i Skat. 

Samtidig skal der stemmes om at tilføre Skat flere midler. Der er dels stillet forslag om at ansætte 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejde i Skat. Et område, som ellers har været omfattet af store besparelser, som ikke blev tilgodeset i regeringens genopretningsplan for Skat fra august 2016.

Der er også forhandling om at tilføre Skat flere ressourcer og årsværk til deres indsatsområder, som skal medvirke til, at skattegabet mindskes, indtægterne øges og tilliden til skattevæsenet forbedres.

Modernisering af planloven
Siden starten af 2017 har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) arbejdet på en såkaldt modernisering af planloven. Torsdag skal forslaget til afstemning.

Lovforslaget har til sigte at give kommuner, borgere og virksomheder bedre mulighed for at skabe vækst og udvikling med fortsat hensyntagen og beskyttelse af naturen.

Kommuner modregnes 100 procent ved udlodninger fra varmesektoren
Lex-Herning er også på programmet fredag. Her skal stemmes om at indføre en ordning med 100 procents modregning fra udlodninger fra varmesektoren. Det betyder, at kommunerne vil blive modregnet 100 procent i bloktilskuddet, hvis de vælger at trække forrentet historisk indskudskapital ud af deres fjernvarmeselskaber. Modregningen skal sikre, at kommunerne ikke anvender forrentningen af indskudskapitalen på kommunale anlægsprojekter.

Det kan du læse mere om her.

Nyt nationalt forsknings- og analyseinstitut for velfærd
Som led i finansloven 2017 skal SFI og KORA fusionere. I den forbindelse er der stillet forslag om at etablere et nyt analyse- og forskningsinstitut, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som der skal stemmes om torsdag.

Det nye center skal ifølge lovteksten udvikle og formidle viden om velfærdsområder samt nationale og internationale samfundsforhold.

Øget åbenhed om partistøtte
Lovforslaget udmønter den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet på partistøtteområdet tilbage i februar 2017.

Med loven indføres et forbud for partier og regionale og kommunale kandidatlister mod at modtage anonyme tilskud på over 20.000 kroner samt en revisionspligt for partiernes landsorganisationers regnskaber. Læs mere om den sag her.

Karakterkommission
Fredag skal der stemmes om nedsættelse af en karakterkommission, der skal komme forslag til "modernisering af 7-trinsskalaen".

Dansk Folkeparti mener, at karakterskalaen trænger til et eftersyn, da der i dag uddeles flere 12-taller, end hensigten var med indførelsen af skalaen for 10 år siden.

Det lader dog ikke til, at forslaget går igennem, som Altinget tidligere har beskrevet, da et flertal bestående af regeringen og Socialdemokratiet er enige om at afvise beslutningsforslaget. Alternativet, SF og Radikale er ellers positive over for Dansk Folkepartis forslag.

Ophævelse af regler om gyldighed for kørekort til ældre
Med forslaget ophæves den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for kørekort til "gruppe 1-kørekort", som blandt andet omfatter almindelig bil. Samtidigt fjerner man muligheden for at fastsætte kortere gyldighedstid for kørekort til ældre over 73 år, så de almindelige gyldighedsperioder for kørekort gælder for alle uanset alder.

Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer
I januar 2017 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF en aftale om at ændre spillovgivningen ved at liberalisere en række mindre monopolspil.

Med loven vil der ske en liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål samt væddemål på kapflyvning med brevduer. Loven skal blandt andet kanalisere spillere fra det uregulerede marked ind i et dansk reguleret marked og øge interessen for sportsgrenene.

Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus
Med forslaget foreslås det at skattefritage den præmiebonus, som udbetales af Team Danmark til medaljetagere ved de olympiske og paralympiske lege. Det skal der stemmes om fredag.

Afskaffelse af produktivitetskrav for sygehusene
Siden 1999 har sygehusene været underlagt krav om øget produktivitet. Siden 2004 har produktivitetskravet været indskrevet i økonomiaftalerne mellem Danske Regioner og regeringen. Fra 2007 har kravet lydt på 2 procent.

Med forslaget opfordres til, at produktivitetskravet på 2 procent ikke videreføres i aftalen om regionernes økonomi for 2018. Der skal stemmes om forslaget fredag, som tidligere har skabt splid mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der vil stemme mod regeringen ved forslaget. Socialdemokratiet støtter dog ikke op, og derfor er der ikke flertal for. Læs mere om det her.

Nye statsborgere
Der er også et par forslag på udlændingeområdet, som skal færdigbehandles i løbet af fredag.

Folketinget skal blandt andet stemme om at styrke den erhvervsrettede danskuddannelse for at sikre, at udlændinge hurtigst muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover skal de også stemme om at hæve mindstebeløbet i beløbsordningen fra 400.000 til 500.000 kroner. I 2016 blev mindstebeløbet hævet fra 375.000 kr. til 400.000 kr. Et beløb, som nu ønskes hævet yderligere.

Se hele ugeplanen for møder i Folketingssalen her

 

,

Forrige artikel Læs hele Mette Frederiksens tale ved afslutningsdebatten her Læs hele Mette Frederiksens tale ved afslutningsdebatten her Næste artikel Dansk Folkeparti sikrer kirkers vetoret mod nyt byggeri Dansk Folkeparti sikrer kirkers vetoret mod nyt byggeri