Socialdemokraterne i kovending om behandlingsgaranti

SKIFTE: Socialdemokraterne skifter kurs i forhold til brugen af privathospitaler. Partiet vil nu støtte regeringens forslag om at skære behandlingsgarantien ned til 30 dage, og at udredningsgarantien også skal give adgang til privathospital.

Socialdemokraterne skifter nu kurs i forhold til brugen af privathospitaler. 

Partiet vil helt overraskende stemme for et nyt lovforslag fra regeringen, som på to områder vil øge patienternes adgang til at blive behandlet på privathospital på det offentliges regning.

Lovforslaget betyder dels, at behandlingsgarantien skæres ned til 30 dage, dels at den såkaldte udredningsgaranti også skal give adgang til privathospital.

”Det vigtigste for os er, at vi sikrer fri og lige adgang til udredning og behandling og mest mulig sundhed for pengene. Derfor kan vi godt støtte regeringens lovforslag om behandlingsgarantien og udredningsretten,” siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Han er på det rene med, at partiet har lavet et markant holdningsskifte. Men han peger på, at taksterne til privathospitalerne er faldet markant, og at reguleringen af privathospitalerne de seneste år er strammet op.

”Modsat i nullerne er det ikke længere en guldgrube at drive privathospital. Her steg udgifterne til privathospitalerne voldsomt. Den daværende VK-regering sænkede til sidst selv taksterne. Og da vi kom i regering i 2011, lavede vi yderligere tiltag, der normaliserede området,” siger Flemming Møller Mortensen.

De seneste år er antallet af offentligt betalte patienter på privathospital begyndt at stige kraftigt igen. Men selv om udgifterne ikke er endeligt gjort op for 2015, så står det allerede nu klart, at udgifterne slet ikke når op i samme niveau som slutningen af nullerne.

”Derfor vil lovforslaget ikke være en tilbagevenden til den daværende VK-regerings overbetaling af privathospitalerne,” siger Flemming Møller Mortensen.

Regeringens lovforslag førstebehandles i Folketinget tirsdag. Lægeforeningen er kritisk over for forslaget, mens Danske Patienter er mere positive.

Forrige artikel Ellemann: Sænket kontanthjælp gør ingen skade Ellemann: Sænket kontanthjælp gør ingen skade Næste artikel Tænketank: Danmark sparer meget lidt på børnechecken Tænketank: Danmark sparer meget lidt på børnechecken