Steen Gade: Den grønne dagsorden er på total nedtur i danske medier

KOMMENTAR: Medierne er langtfra dygtige nok til at tydeliggøre forskellene i partiernes grønne politik, og det kan i sidste ende udvande befolkningens opbakning til at sætte klima og miljø i top i de kommende måneders valgkampe.

Ligesom jeg var ved at blive overbevist om, at de to valgkampe, vi er i gang med, for alvor kan komme til at handle om grøn omstilling, reel bæredygtig udvikling, klima, natur og biodiversitet, oplevede jeg den totale nedtur for den grønne dagsorden i den første tv-debat med de to statsministerkandidater.

Det vigtigste for DR var åbenbart, hvad de to kandidater selv gjorde derhjemme. Og som man spørger, får man jo svar - jo, Løkke er blevet bedre til ikke at smide så meget mad ud, og Mette Frederiksen går mere i genbrugstøj.

Godt gået. De er altså ligesom alle os andre – og hvad kan vi så som vælgere bruge det til?

Er det virkelig opfattelsen i toneangivende medier, at grøn omstilling ikke er konfliktfyldt farvand, at alle partier mener det samme, vil gøre det samme - og lige meget, lige hurtigt og lige så effektivt?

Intet er jo mere forkert.

Der er kæmpestore forskelle. Akkurat lige som det jo også er helt forkert, når man er med til at give udtryk for, at det først og fremmest handler om, hvad hver enkelt person selv gør.

Det er bestemt vigtigt at tage sig selv med, men samtidig huske, at det er politik, der ændrer for alvor.

Det var jo politik, da Løkke-regeringerne lavede en landbrugspakke, der lige nu fører til mere forurening af kvælstof og fosfor i vores vandløb og skaber større risiko for vores grundvand. Kun aftalerne, som vi har indgået i EU-samarbejdet, hindrede et endnu værre resultat.

Og det er politik, når regeringen nu ønsker at udsætte fristen for god økologisk tilstand i vores søer, vandløb og nære havområder til efter 2027, der ellers er den vedtagne slutdato.

Samme regerings klimaindsats, hvor målsætningen om 40 procents CO2-reduktion i 2020 blev fjernet, straks den tiltrådte, aflæses nu i statistikker, der viser, at den grønne omstilling siden 2015 nærmest er gået helt i stå.

Og det er politik, når regeringens planer for de kommende ti år indtil 2030 nedsætter tempoet i den grønne omstilling som vist af Klimarådet.

Når vores Klimaråd ikke har så mange muskler som det britiske og skotske, så skyldes det jo, at der ikke var flertal for stærkere muskler, da det blev nedsat. Ikke fordi der ikke var forslag om det på bordet.

På samme måde er det, når Danmark ligger i verdenstoppen, hvad angår økologisk forbrug og produktion. Så skyldes det først og fremmest, at Danmark fik verdens første økologilov med det statsgaranterede Ø-mærke med krav til produktion og dyrevelfærd, som man som forbruger kan stole på.

Når vindmøllerne i dag leverer cirka 50 procent af vores elforbrug, skyldes det en række politiske beslutninger, der også har gjort det lettere for forbrugerne at vælge grøn strøm.

Når Danmarks største naturperle er de lange ubeboede strande, skyldes det lovgivning – først Stauning og senere Svend Auken. Og når billedet i dag er ved at krakelere, skyldes det vedtagelserne om alligevel at bebygge dele af de før beskyttede strande.

Når trækfugle er nogenlunde beskyttede i hele Europa, skyldes det EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Når vi alle sammen nu snakker om at begrænse engangsplastik, skyldes det fælles beslutninger i EU med de første forslag i Europa-Parlamentet tilbage i 2013-15 med Margrete Auken (SF) som bannerfører.

Og selv når Løkke helt personligt ikke smider så meget mad ud som før, skyldes det nok, at der i København er taget beslutning om at organisere indsamling af husholdningsaffald i en særlig lille grøn pose, så udsmid er blevet mere synligt.

Og tænk så på alle de områder, hvor vi helt mangler håndfast og effektiv politik. På naturområdet og biodiversitetsområdet med faste mål for øgning af naturarealer, herunder urørte områder, øgning af skovarealet, øgning af beskyttede områder i havet og så videre.

For slet ikke at tale om, hvordan vi de næste år ændrer spillereglerne i de økonomiske beslutninger, så klima-, natur-, miljø- og biodiversitetsmål bliver styrende for de langsigtede økonomiske beslutninger i både Danmark og i EU- samarbejdet.

Alt dette burde jo ikke være nødvendigt at påpege, men jeg er ved at blive nervøs for, at den folkelige opbakning til at sætte klima, miljø, natur og biodiversitet helt i top i årets valgkampe er ved at blive udvandet til noget om, at det vil alle jo, og at det handler mest om, hvad der sker inden for min egen helt personlige sfære.

Som argument for dårligdommen bliver det ofte fremført, at de grønne områder alle sammen er så komplicerede. Argumenter, der både fremføres af politikere og medier.

Men nej. Den går ikke. Det lyder i mine ører mest som en undskyldning for manglende vilje, flid og dygtighed.

Skulle det nu være mere kompliceret at forstå kemiske, biologiske og økologiske sammenhænge end økonomiske? De er i hvert fald tættere ved eksakt videnskab end økonomi.

Så nej. Den går ikke.

Ofte er det blevet påpeget, at Finansministeriets folk har behov for grøn omskoling - og med rette. Jeg fornemmer, at selv de er ved at gøre klar til den proces.

Men medierne mangler bestemt også en kraftig runde. Vi må satse på, at de bliver bedre de næste par måneder, så vælgerne bliver hjulpet på vej og ikke spist af med løs snak.

-----------

Steen Gade er miljøklummeskribent, tidligere mangeårig SF–miljøpolitiker og tidligere direktør i Miljøstyrelsen.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Giv dine politikere en krammer Jens Chr. Grøndahl: Giv dine politikere en krammer Næste artikel Benny Damsgaard: Kandidattest er noget, fanden har skabt Benny Damsgaard: Kandidattest er noget, fanden har skabt