Minister opfordrer til at standse Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer

SNYD: Social- og Indenrigsministeriet mistænker Stram Kurs for at bryde reglerne om indsamling af vælgererklæringer. Finder Valgnævnet partiet skyldig i snyderiet, kan Stram Kurs i sidste ende blive helt udelukket fra at stille op til folketingsvalg.

Partileder i Stram Kurs, Rasmus Paludan, ved valgaftenen i sommer. Det er ikke første gang, at partiet bliver beskyldt for snyd med indsamlingen af vælgererklæringerne, men denne gang kan det få store konsekvenser.
Partileder i Stram Kurs, Rasmus Paludan, ved valgaftenen i sommer. Det er ikke første gang, at partiet bliver beskyldt for snyd med indsamlingen af vælgererklæringerne, men denne gang kan det få store konsekvenser.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Jeppe Sahlholdt

Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer kan vise sig at være i strid med reglerne.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har meldt partiet til Valgnævnet, som onsdag skal tage stilling til det potentielle brud med reglerne.

Ifølge en ny lov, som blev indført i efteråret, skal Valgnævnet beslutte, om partiet skal have et såkaldt gult kort for snyderiet.

Sker det, bliver partiets indsamling af vælgererklæringer sat på pause, mens sagen bliver undersøgt. Hvis nævnet vurderer, at der er tale om snyd, kan partiet risikere at få såkaldt rødt kort og dermed blive udelukket fra fortsat at kunne indsamle vælgererklæringer. Dermed vil partiet ikke kunne indsamle flere erklæringer i resten af den tid, partinavnet er godkendt.

Vi skal tage vores demokrati og spillereglerne for valg meget alvorligt. Vi kan ikke have, at partier skyder genvej til stemmesedlen.

Astrid Krag, Social- og indenrigsminister (S)

”Ved det seneste valg omgik flere partier åbenlyst reglerne om vælgererklæringer, men det var dengang ikke muligt at gribe ind. Vi har arbejdet målrettet på at lukke smuthullerne i systemet, og nu bruger vi så for første gang de nye redskaber, som hele Folketinget står bag,” siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Snyd med e-mailadresser
Indstillingen til Valgnævnet sker på baggrund af to forhold.

For det første har Stram Kurs skrevet en række e-mailadresser ind i vælgererklæringssystemet, som ministeriet ”har begrundet mistanke” om, at partiet ikke har samtykke til at bruge.

Partiet har blandt andet brugt e-mailadresser fra indsamlingen til folketingsvalget i sommer til partiets nuværende indsamling af vælgererklæringer til Europa-Parlamentsvalget i 2024. Det har vælgerne ikke givet samtykke til, fordi det på partiets hjemmeside kun oplyses, at der samles ind til folketingsvalg.

Læs også

For det andet har Stram Kurs skrevet en lang række e-mailadresser ind i systemet flere gange. Mere end 9.000 af de cirka 40.000 e-mailadresser, som partiet i løbet af et døgn har skrevet ind i systemet til hver valgtype, er skrevet ind mere end én gang. Mere end 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange. En enkelt er brugt hele 56 gange til både folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. 

”Vi skal tage vores demokrati og spillereglerne for valg meget alvorligt. Vi kan ikke have, at partier skyder genvej til stemmesedlen. Jeg ser nu frem til Valgnævnets arbejde og afgørelse, så sagen kan blive undersøgt til bunds og vurderet i forhold til loven,” siger Astrid Krag i pressemeddelelsen.

Dokumentation

Fakta: Den nye lov

Den seneste lovændring på området betyder, at social- og indenrigsministeren kan anmode det uafhængige organ Valgnævnet om at standse et partis indsamling af vælgererklæringer. Reglerne blev vedtaget enstemmigt af Folketinget i september 2019.

Valgnævnet kan beslutte, at et partis indsamling kan få et rødt kort og stoppes permanent, hvis partiet groft eller gentagne gange har brudt reglerne. Dermed vil partiet ikke kunne indsamle flere vælgererklæringer i resten af den tid, partinavnet er godkendt.

Valgnævnet kan også give et gult kort til en indsamling. Dermed stoppes den midlertidigt. Det kan ske, hvis der er begrundet mistanke om, at et parti bryder reglerne. Formålet er at undersøge, om der er grundlag for at stoppe indsamlingen resten af den tid, partinavnet er godkendt.

Hvis et parti er nået i mål og har indgivet partianmeldelse, kan social- og indenrigsministeren sætte behandlingen af anmeldelsen i bero, indtil Valgnævnet har truffet afgørelse.

Hvis et partis indsamling af vælgererklæringer får et gult eller rødt kort, skal social- og indenrigsministeren orientere Folketinget. Det skal ske senest en uge efter.

Fakta: Indsamling af vælgererklæringer

  • Partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg, skal for tiden indsamle 20.182 vælgererklæringer. Til Europa-Parlamentsvalg skal et parti for tiden indsamle 70.635 vælgererklæringer.
  • Den 22. marts 2019 indgik alle Folketingets daværende partier en forligsaftale om at udvikle en ny portal til indsamling af vælgererklæringer. Folketinget behandler i øjeblikket det lovforslag, der skal udmønte aftalen.
  • Indtil den nye portal er på plads, skal vælgererklæringerne indsamles i det digitale system vælgererklæring.dk, der er en hjemmeside for partier og vælgere.

Fakta: Valgnævnet

  • Valgnævnet er et uafhængigt organ. Nævnet træffer afgørelse i visse sager om optagelse af udlandsdanskere på valglisten til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.
  • Valgnævnet behandler også ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.
  • Valgnævnet er uafhængigt af den politiske proces. Nævnet kan ikke modtage instruktion fra regeringen eller Folketinget.
  • Valgnævnet ledes for tiden af højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
  • Valgnævnets afgørelser er endelige. De kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Valgnævnets afgørelser kan dog indbringes for Folketingets Ombudsmand og domstolene.
  • Læs mere om Valgnævnet her

Kilde: Social- og indenrigsministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Rasmus Paludan

Stifter, Stram Kurs, advokat
cand.jur. (Københavns Uni. 2008)

0:000:00