Taleban klar til forbrødring med Vesten

TILNÆRMELSER: Krigstræthed, medlemsflugt og et ønske om politisk indflydelse har ændret Talebans fokus i Afghanistan. Islamisk Stat har afløst USA og Vesten som organisationens hovedfjende. 

Efter mere end 15 års krig mod USA og Nato i Afghanistan er Taleban blevet mør. Organisationen kæmper ikke længere mod demokrati og vestlig levevis, men blot for at befri Afghanistan fra fremmede magters besættelse. Det er konklusionen i en ny rapport om udsigterne til fred i Afghanistan.

”Det ser ud til, at deres (Talebans, red.) primære raison d'être er Afghanistans befrielse, og at de ikke afviser ideen om valg. De er mindre optagede af sekteriske fortolkninger eller modstand mod demokrati, end de er med at få afsluttet den "amerikanske besættelse" og den praksis, at beslutninger "træffes af besættelsesmagterne". Positive udviklinger i den seneste tid, herunder tilnærmelser fra den afghanske regering og en vilje hos både USA og Taleban til at engagere sig direkte med hinanden, angiver moderate fremskridt hen imod en forhandlet løsning,” skriver seniorforsker Mona Kanwal Sheikh fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og seniorforsker Amina Khan fra Institute of Strategic Studies Islamabad i rapporten ”Prospects of a settlement with the Afghan Taliban”.

Behov for fred
De to forskeres rapport baserer sig blandt andet på interviews med en række Taleban-ledere. De tidligere så krigeriske talebanere taler i dag direkte om muligheden for fred med USA, Nato og den afghanske regering.

”Taleban af i dag taler om behovet for fred, national samling og et fremtidigt Afghanistan baseret på 'Islams principper, national interesser, historiske bedrifter, social retfærdighed, menneskelig værdighed, nationale værdier og menneskerettigheder samt territorial integritet og lige rettigheder for alle borgere',” skriver forskerne i rapporten.

De peger på, at der den senere tid har været tegn på langsomme tilnærmelser mellem USA, Taleban og den afghanske regering i Kabul.

”Den seneste tids handlinger foretaget af Kabul, USA og Taleban tyder på en vilje på alle sider til øjeblikkelig at deltage i en form tillidsopbyggende engagement, hvilket genererer en vis grad af forsigtig optimisme, på trods af adskillige potentielle hindringer og udfordringer i processen.”

Tilnærmelserne og optimismen hænger blandt andet sammen med, at både USA og Nato har opgivet målet om at besejre Taleban.

Vinde medlemmer tilbage
Taleban står stærkt, når man kigger ud over det afghanske landskab. De har i dag kontrol over eller indflydelse på større områder af Afghanistan end på noget andet tidspunkt siden 2001. Bevægelsen er til stede og aktiv i 70 procent af Afghanistan, lyder den seneste vurdering.

De er imidlertid udfordret af, at Islamisk Stat vinder fodfæste i Afghanistan, og at Taleban mister krigere og tilhængere til Islamisk Stat.

”Taleban har været engageret i blodige konflikter med Islamisk Stat om indflydelse, territorier og ressourcer. På trods af dets begrænsede tilstedeværelse og indflydelse har Islamisk Stat været i stand til at lokke så mange Taleban-krigere og -ledere væk, at Taleban har måtte etablere en rekrutteringsenhed for at vinde deserterede medlemmer tilbage,” skriver Mona Kanwal Sheikh og Amina Khan.

Denne ”medlemsflugt” øger Talebans interesse i at lukke flanken mod USA for i stedet at slå pjalterne sammen med amerikanerne om at bekrige Islamisk Stat. USA har nemlig også øjnene rettet mod, at Islamisk Stat er begyndt at stå stærkere og stærkere i Afghanistan, i takt med at de mister fodfæste i Syrien og Irak.

Krig ikke længere løsningen
Forskerne mener, at Taleban er nødt til at indgå et politisk kompromis med USA og den afghanske regering, hvis de skal have en chance for at klare sig mod Islamisk Stat.

”Taleban er nødt til at erkende, at de ikke kan operere alene for evigt. For at få nogen som helst form for politisk magt og imødegå truslen fra Islamisk Stat er de nødt til på et tidspunkt at indgå et politisk kompromis. Det er deres egen opfattelse, at krig ikke længere er løsningen,” fastslår de to forskere på baggrund af interviewene med Taleban-ledere.

Bevægelsen har bedt sine krigere om at undgå at dræbe uskyldige civile samt undgå at ødelægge offentlig ejendom. Taleban kæmper stadig mod de afghanske sikkerhedsstyrker for at befri landet fra udenlandsk kontrol. Men det diskuteres internt i Taleban, om det stadig kan retfærdiggøres, da man ikke kæmper mod en udenlandsk fjende, men i stedet afghanske medborgere.

Forrige artikel Dagens overblik: Flertal vil ændre regler efter Riskærs brug af smuthul Dagens overblik: Flertal vil ændre regler efter Riskærs brug af smuthul Næste artikel Pres på Pape: Partier vil justere lovforslag om fuldmægtige i retssalene Pres på Pape: Partier vil justere lovforslag om fuldmægtige i retssalene