Tidligere medlemmer af S-erhvervsklub deltog kun for at møde ministre: Medlemmerne "er jo pisseligeglade med partiet"

Erhvervsklubberne handler mere om, at man kan prale med at have mødt en minister end at få reel indflydelse. Det mener Stine Bosse og Tine Aurvig-Huggenberger, der begge har siddet med i den socialdemokratiske klub. Men der behøver ikke at være noget hemmelighedskræmmeri omkring det, lyder det.

Tine Aurvig-Huggenberger har tidligere været medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub. Her ses hun i 2018 i samtale med daværende kulturminister Mette Bock (LA) og DR's tidligere generaldirektør Kenneth Plummer.
Tine Aurvig-Huggenberger har tidligere været medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub. Her ses hun i 2018 i samtale med daværende kulturminister Mette Bock (LA) og DR's tidligere generaldirektør Kenneth Plummer.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Birk Sebastian KotkasChristoffer Lund-Hansen

Det er en god idé at være med i en erhvervsklub, hvis man gerne vil prale med at møde en minister.

Men den reelle mulighed for at få indflydelse på regeringens politik er meget lille.

Det mener både erhvervskvinden Stine Bosse og direktør for Kreativitet & Kommunikation, Tine Aurvig-Huggenberger.

De var begge medlemmer af Socialdemokratiets erhvervsklub, Erhvervsforum Vækst DK, mens daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) sad på regeringsmagten. 

Her var formålet først og fremmest at møde ministrene, ifølge de to tidligere erhvervsklubmedlemmer.

Der er jo en grund til, at jeg ikke er medlem mere. Det var temmelig mange penge at betale for ingenting.

Tine Aurvig-Huggenberger, Direktør, Kreativitet & Kommunikation

"De folk er jo pisseligeglade med partiet. De er jo interesserede i regeringens overvejelser. Der er jo ikke nogen erhvervsledere, som vil betale for at snakke med kredsformanden i sønderbøvelse. De vil snakke med ministrene," siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Så folk var der primært for at mødes med ministrene?

"Ja. Det ville da være noget forlorent noget at påstå andet. Jeg forestiller mig ikke, at erhvervsledere sidder og interesserer sig for den daglige administration af Socialdemokratiet. Jeg tror, at de sidder der fordi, at de gerne vil have mulighed for at drøfte regeringens overvejelser og prioriteringer med dem," svarer hun.

Samme melding kommer fra Stine Bosse. 

"Det er sådan lidt namedropping, at man har været til møde med ministeren; der er altså ikke meget reel indflydelse at komme efter," siger hun.

Hvilke forventninger havde du, før du deltog?

"Jeg havde en eller anden naiv idé om, at man faktisk havde lyst til at høre hvilke idéer, tanker og forslag erhvervslivet kan byde ind med. Jeg troede faktisk, at det også var et dybtfølt ønske om at få den vinkel, fordi den vitterligt er underrepræsenteret i Folketinget," siger Stine Bosse. 

Læs også

Huller i vores åbenhedslovgivning
Erhvervsklubberne er ”ud fra en meget overfladisk juridisk betragtning” fuldstændigt efter bogen, da møderne på papiret foregår uden for regerings-regi.

Det forklarer Roger Buch, forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Men hvis ministrene i deres egenskab af minister selv opkrævede betaling for møderne med erhvervsledere eller interesseorganisationer, ville det ifølge forvaltningseksperten være ulovligt, og ministrene ville risikere at ryge i fængsel.

"Med de her konstruktioner så sælger man de facto møder med ministre. Og de facto sætter man sig her uden for åbenhedsreglerne," siger Roger Buch og fortsætter:

”Det kan man godt forsvare med den juridiske kasket på, men som Europarådets antikorruptionsorgan, Greco, peger på, så gør Danmark det simpelthen bare ikke godt nok. De mange huller, vi har i vores åbenhedslovgivning, åbner muligheder for korruption, og det her er ét af hullerne. For partierne handler det formentlig blot om, lave nogle forretningsmodeller for at tjene nogle penge til partikassen - men det sender signaler, som ikke hører hjemme i et demokrati."

Hvad skulle der til, for at det ville være ulovligt?

"Så skulle det være ministeren eller hans sekretær, der fra sin ministermail skrev; Vi vil gerne holde et møde med jer, men det koster 20.000 kroner," siger Roger Buch.

"Juridisk betragtet er det jo ikke det, der foregår her, men i realiteten opfatter medlemmerne det som om, at man køber sig adgang til en minister," tilføjer han.

Fakta

Ifølge Roger Buch er der intet ulovligt ved partiernes erhvervsklubber i deres nuværende konstellation. Men hvis det samme fandt sted uden for erhvervsklub-regi, vurderer han, at det ville være på kanten af straffelovens § 122 og § 144.

Straffelovens § 122: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel op til seks år.

"Hvis man prøver at købe et møde med en minister, borgmester eller anden offentlig ansat, straffes ”køber” ifølge straffeloven," siger Roger Buch.

Straffelovens § 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel op til seks år.

"Både køber og sælger af møder ville kunne straffes. Og straframmen på op til 6 års fængsel viser, at det er en væsentlig og alvorlig forbrydelse," siger Roger Buch.

”Temmelig mange penge at betale for ingenting”
Som topchef for Tryg har Stine Bosse tidligere været medlem af Venstres erhvervsklub.

Sidenhen har hun som privatperson været medlem i S-erhvervsklubben.

Fælles for de to partiers erhvervsklubber var, at der var typisk én eller flere topministre med ved møderne.

Og det var netop for at kunne spørge ind til regeringsarbejdet, at Stine Bosse deltog, fortæller hun.

Hvilke problemstillinger tog du selv op ved møderne? 

"Det var for eksempel i forhold til hele den nye ledelsesstrategi i det offentlige, fordi jeg var kritisk over for den model, som daværende finansminister Bjarne Corydon (S) rullede ud. Jeg kan ikke huske det præcist, men jeg kunne for eksempel meget vel have spurgt på sådan et møde, hvad er det egentlig for nogle bevæggrunde, der er for præcis at rulle det ud på den måde." 

Men i sidste ende kom der ikke ret meget information frem under møderne, som man ikke kunnet læse sig til i landets aviser, lyder det.

Samme toner kommer fra Tine Aurvig-Huggenberger, der også har meldt sig ud af S-erhvervsklubben:

"Jeg har ikke oplevet at blive præsenteret for noget, som jeg ikke vidste i forvejen. Der er jo en grund til, at jeg ikke er medlem mere. Det var temmelig mange penge at betale for ingenting," siger hun.

Tavse medlemmer
Altinget har været i kontakt med PensionDanmark og Danske Rederier, som også er medlemmer af Socialdemokratiets erhvervsklub, men ingen af parterne ønsker at stille op til interview.

PensionDanmark, der også er medlem af Konservatives erhvervsklub, C-Business, oplyser dog følgende i en skriftlig kommentar: 

Det ville være en god idé med åbenhed, også på det punkt. Jeg kan ikke se formålet ved ikke at være åben omkring det.

Stine Bosse, Forhenværende direktør, Tryg

"Det er helt naturligt for en stor virksomhed som PensionDanmark at orientere sig bredt i samfundet ved at deltage i forskellige fora med deltagere fra både erhvervslivet og det politiske system. Vi har ingen kommentarer til kritikken af erhvervsklubberne," skriver PensionDanmark.

Danske Rederier meddeler, at organisationen deltager i en række forskellige erhvervspolitiske fora, herunder Socialdemokratiets Erhvervsforum Vækst DK.

"Vi ser det som en god mulighed for at holde os opdateret på, hvad der rører sig i de forskellige politiske partier,” meddeler organisationen i en skriftlig kommentar.

Tidligere medlemmer opfordrer til åbenhed
Tine Aurvig-Huggenberger slår fast, at hun grundlæggende støtter idéen med erhvervsklubber.

"Jeg er ikke naiv i forhold til lobbyisme. Det er jo en illusion at forestille sig – uanset om man er minister eller menigt folketingsmedlem – at man ved alt. Udvekslingen af synspunkter, holdninger og viden imellem de demokratiske lag, som styrer Danmark, og alle os, som fungerer i de rammer - som Folketinget nu beslutter - er til stor gavn. Derfor er erhvervsklubber også en rigtig god idé," siger hun. 

Hun opfordrer dog til mere åbenhed i erhvervsklubberne.

"Der behøves bare ikke at være noget hemmelighedskræmmeri omkring det. Det er også derfor, at jeg gerne vil sige, at jeg har været med," siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Også Stine Bosse mener, at der burde være mere transparens. 

"Det ville være en god idé med åbenhed, også på det punkt. Jeg kan ikke se formålet ved ikke at være åben omkring det," siger hun.

S og V afviser at stille op
Altinget har spurgt både Socialdemokratiet og Venstre om, hvilken kasket partiernes respektive politikere optræder med på erhvervsklubbernes møder, når partierne sidder i regering. 

Ingen af partierne har ønsket at besvare det spørgsmål eller stille op til interview.

"Vi ønsker ikke at referere fra interne møder," lyder det fra Socialdemokratiets presseafdeling. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Stine Bosse

EP-kandidat, Moderaterne, formand, PlanBørnefonden, TelePost Greenland og NunaOil, bestyrelsesmedlem i Allianz Group og Assistancebolaget
cand.jur. (Københavns Uni. 1987)

Tine Aurvig-Huggenberger

Fhv. direktør, Kreativitet og Kommunikation, fhv. næstformand, LO (FH)
Master of Public Administration, CBS 2010, tillidsmandsuddannet

Roger Buch

Centerleder, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
ph.d. (SDU. 1996), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00