Trump trækker USA ud af global klimaaftale

KLIMA: USA forlader den internationale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015. Det oplyser præsident Donald Trump i en tale foran Det Hvide Hus. Løkke kalder det "en trist dag for verden" og lover, at Danmark efterlever aftalen.

Præsident Donald Trump trækker USA ud af den globale klimaaftale, som 195 FN-lande indgik i Paris i 2015.

Det slog den amerikanske præsident fast i en tale i Rosenhaven foran Det Hvide Hus i Washington torsdag eftermiddag, amerikansk tid.

”Vores beslutning markerer en genoprettelse af amerikansk suverænitet,” sagde Donald Trump.

Han tilbød dog straks resten af verden en genforhandling af Paris-aftalen – eller en helt ny aftale, som ville være mere fordelagtig for USA.

"Hvis vi kan enes om en ny aftale, er det fantastisk. Hvis vi ikke kan, er det også fint," sagde Donald Trump.

Foreløbig tyder intet dog på, at andre lande har nogen appetit på at genåbne klimaaftalen.

Hovedformålet med klimaaftalen er at holde den globale temperaturstigning under to grader, og den lægger op til, at udledningen af drivhusgasser skal toppe ”så snart som muligt” med ”hurtige reduktioner” derefter.

Da aftalen blev indgået, meddelte præsident Obama samtidig, at USA ville sænke CO2-udslippet mellem 26 og 28 procent inden 2025 og betale tre milliarder US-dollars inden 2020 til klimastøtte til verdens fattigste lande.

Trump: Dårlig forretning for USA
Donald Trump lovede allerede under valgkampen, at han ville trække USA ud af Paris-aftalen, og har gentagne gange siden sagt, at han er skeptisk over for den.

Først og fremmest er klimaaftalen en dårlig forretning for USA ifølge den amerikanske præsident.

”Ingen ansvarlig leder kan udsætte sit eget lands arbejdere for ulemper, der svækker dem” lød det fra Donald Trump på pressemødet.

Han pegede på, at aftalen forpligtede USA til at betale enorme summer til andre lande, samtidig med, at andre lande forpligtede sig til en langt mindre indsats. Ved at forlade aftalen kan USA igen begynde at åbne kulminer, understregede præsidenten.

"Jeg er valgt af vælgerne i Pittsburgh, ikke dem i Paris. Jeg lovede, at jeg ville forlade eller genforhandle enhver aftale, der ikke tjener amerikanske interesser", sagde Donald Trump.

Det tager formelt fire år at komme helt ud af Paris-aftalen, men det er fortsat uklart, om USA også helt formelt vil forlade aftalen.

Som aftalen er skruet sammen, har alle lande meldt ind til FN, hvor meget de vil reducere deres udslip af drivhusgasser. Præsident Trump gjorde det klart, at USA ikke længere vil efterleve de løfter, som præsident Obamas regering udstedte.

Da klimaaftalen ikke er bindende, er der heller ikke umiddelbart nogen straf for at ikke at leve op til den eller trække sig ud.

Det har hidtil kun været Syrien og Nicaragua af alle FN-lande, der står uden for Paris-aftalen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skrev på Twitter torsdag aften, at det er "en trist dag for verden" og forsikrede, at Danmark fortsat vil efterleve Paris-aftalen. 

Forrige artikel Johanne Schmidt til Støjberg: Taler du forkert i dag eller for 11 dage siden? Johanne Schmidt til Støjberg: Taler du forkert i dag eller for 11 dage siden? Næste artikel Holstein: Venstre har bygget en vognborg om Støjberg Holstein: Venstre har bygget en vognborg om Støjberg