Udenlandske filmproducenter fravælger Danmark

KONKURRENCE: Det kan sjældent betale sig at lægge filmproduktion i Danmark, fortæller amerikansk filmproducer. Danmark er et af få vestlige lande, hvor staten ikke tilbyder udenlandske producenter rabat. V kalder rabatterne en "dårlig tendens", men vil se på problemet.

Industrien inden for film, computerspil, virtual reality og visual effect blomstrer og buldrer frem i disse tider.

Men Danmark er ikke det eneste land, der har opdaget potentialet i den kreative industri, hvorfor den globale konkurrence på området er intensiveret.

Senest har den svenske erhvervsstyrelse, Tillväxtverket, udgivet en rapport, der anbefaler, at Sverige indfører produktionsincitamenter i form af skatterabatter med det formål at tiltrække flere udenlandske produktioner til landet.

Således er Danmark lige nu det eneste land i Europa, foruden Luxemburg og Lichtenstein, som ikke har eller er i konkrete forhandlinger om en statslig incitamentsordning.

Producer fravælger det bedste match
Og det har indflydelse på, hvor de store internationale film- og tv-produktioner vælger at placere deres arbejde.

”Ofte bliver beslutningen om at lægge arbejdet i København meget vanskelig, selvom den danske virksomhed ofte er det bedre match,” siger Eddie Bonin, der er VFX-producer med base i Californien.

Han har de seneste år arbejdet freelance for en række større tv-serier, deriblandt True Detective, Sleepy Hollow, Legion og Fargo, hvor han bliver hyret til at finde virksomheder, der står for postproduktionen af visual effects (VFX).

”Først går vi typisk efter de virksomheder, som på baggrund af evner og erfaring er mest egnede til projektet. Men efter at have indsnævret feltet fra ti til fem virksomheder er det hovedsageligt baseret på budprocessen. Her ender valget ofte på de mange VFX-virksomheder, der befinder sig i eller de seneste år er flyttet til rabat-områder,” fortæller Eddie Bonin.

Han nævner England og Canada som områder, hvor han for tiden har sit fokus, men har også før givet en række opgaver til den danske virksomhed Ghost VFX.

”Vi har tidligere nydt at arbejde med Ghost og gav dem også en række små opgaver på Fargo mod slutningen af sæsonen. Der var en velvilje fra begge sider, og havde det ikke været for de manglende incitamentsordninger i Danmark, havde vi arbejdet med dem under hele sæsonen,” siger Eddie Bonin.

”En global markedsstandard”
Jeppe Nygaard Christensen er ejer af virksomheden Ghost VFX, der foruden Fargo har leveret special effects til to tidligere Star Wars-film. Han oplever, at de svækkede konkurrencevilkår bliver et stigende problem og frygter, at konsekvenserne på sigt bliver, at den danske branche sakker bagud i den globale konkurrence.

”Ad flere omgange har vi været i betragtning til amerikanske tv-serier og storfilm, hvor vi er blevet fravalgt på grund af manglende rabatordninger,” siger han og fortsætter:

”Mange af de dialoger, vi har med vores kunder, starter med, at de påpeger vigtigheden af, at incitamentsordninger er til stede. Det er jo gået hen og blevet markedsstandarden globalt, at disse rabatordninger eksisterer,” siger Jeppe Nygaard Christensen.

Lokalpolitisk opbakning
I Danmark er der placeret tre regionale filmfonde, der har til opgave at tiltrække internationale filmprojekter til landet. Copenhagen Film Fund får årligt cirka ni millioner kroner i kommunal støtte – heraf otte millioner fra Københavns Kommune. Omvendt får fonden ingen økonomisk støtte fra staten.

”I 2013 fik vi lokalpolitikerne til at se på det her som noget, der skaber vækst og arbejdspladser, og inden for de første tre år kunne vi se, at for hver krone, vi investerede, genererede vi tre til seks kroner,” fortæller direktør i Copenhagen Film Fund Thomas Gammeltoft.

Men han savner en lignende anerkendelse fra statslig side.

”Hvis kommunerne skal fortsætte med det her, kræver det, at staten også forpligter sig. Men de mangler at anerkende, at film- og medieområdet ikke kun er kulturpolitik, men også erhvervspolitik. Staten påpeger, at vi har Dansk Filminstitut (DFI), men det er to vidt forskellige ting," siger han og uddyber:

"DFI støtter dansk filmproduktion med målet om at styrke dansk film, mens vi i langt højere grad er en erhvervsfond, der har til opgave at skabe vækst, jobs og udvikle de danske kompetencer på dansk jord.”

Forslag om co-produktionsfond
Copenhagen Film Fund er nu gået sammen med de andre regionale filmfonde samt blandt andre Producentforeningen og spilorganisationen Interactive Denmark om at formulere nogle anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Her foreslår de blandt andet oprettelsen af en såkaldt co-produktionsfond med et fælles ejerskab som et redskab til at løfte branchen.

”Målet med fonden vil være at bidrage økonomisk til produktioner, hvad enten det er spillefilm, tv-serier, animation, spil eller virtual reality. Og kravet for, at man kan søge om penge via fonden, kunne være, at en væsentlig del af finansieringen skal komme fra udlandet. Så kan jeg love dig for, at der for alvor vil blive sat skub i tingene,” siger Thomas Gammeltoft.

Filmfond: Se os som vindmølleindustrien
Han så gerne de statslige produktionsrabatter som et middel til at transformere den visuelle branche fra blot at være en branche til at blive en egentlig industri.

”Des mere samfundet går fra tekst til billede, des mere bliver den visuelle fortælling og vores kompetencer brugt i alle mulige andre brancher,” siger han og ytrer ønske om, at staten ser på den visuelle industri som man førhen har set på andre erhvervsindustrier.

”For eksempel vindmølleindustrien. Her kan man virkelig tale om en industri, der har fået et pust af en anden verden,” siger Thomas Gammeltoft.

V: Udtryk for en dårlig tendens
Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, ser frem til at nærstudere anbefalingerne, men understreger, at han som udgangspunkt er modstander af, at nabolande konkurrerer om, hvem der kan tilbyde de mest lukrative rabatordninger.

”Grundlæggende ser jeg det som en dårlig tendens. Det bedste havde jo været, at det alene var virksomhedernes dygtighed og effektivitet, der afgjorde, hvem der fik opgaven. Og ikke, hvem der har adgang til de mest lukrative støtteordninger,” siger Torsten Schack Pedersen, men understreger, at det gør indtryk på ham.

”Når alle andre lande gør det, skaber det selvfølgelig nogle udfordringer for den danske branche. Det er nok naivt at tro, at jeg kan få fjernet støtteordningerne i alle de andre lande, og derfor ser jeg gerne på, hvordan vi kan styrke de danske virksomheders konkurrenceevne. Men vi skal tænke os grundigt om,” siger Torsten Schack Pedersen.

Erhvervsordfører i Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby er også åben for at forhandle.

”Vi skal da udnytte, at vi faktisk har virkelig mange ressourcer til at løfte de her opgaver. Men vi kommer ikke uden om at diskutere finansiering, ligesom vi heller ikke kommer uden om den kulturpolitiske diskussion om, hvilken type filmproduktion vi ønsker at fremme,” siger han.

Forrige artikel S-ordfører: Adskillige forkerte beslutninger under Thornings regering S-ordfører: Adskillige forkerte beslutninger under Thornings regering Næste artikel Den almene sektor bliver med statsgaranti billigere Den almene sektor bliver med statsgaranti billigere