Udflytning skaber rod med EU-midler

KRITIK: Rigsrevisionen kritiserer Landbrugsstyrelsen for for sent afleverede regnskaber, manglende kontroller og for at have udskudt tilsagn til EU-projekter for over en halv milliard kroner i 2016. Massivt tab af erfarne medarbejdere i forbindelse med udflytningen til Sønderjylland får skylden.

Foto: Colourbox

BRUXELLES: En presset Landbrugsstyrelse haltede bagefter på en række punkter i forvaltningen af de cirka 7 milliarder kr., Danmark fik i landbrugsstøtte fra EU i 2016.

Det konkluderer Rigsrevisionen i sin årsberetning om statsfinanserne, der lige er offentliggjort.

Rigsrevisionen gør samtidig klart, at udflytningen af Landbrugsstyrelsen til Sønderjylland har haft en finger med i spillet.

Efter at kun 36 ud af cirka 300 ansatte i det, der indtil 1. februar i år hed NaturErhvervstyrelsen, valgte at flytte med fra København, har den lidt under et ”væsentligt kompetencetab” og ressourcemangel, lyder det i årsberetningen.

Fakta
Sådan lyder Revisionsrettens kritik
· NaturErhvervstyrelsen har udskudt at afgive tilsagn til projektstøtte for 535 mio. kr.  
· NaturErhvervstyrelsen har aflagt regnskaberne for Garantifonden og Landdistriktsfonden for sent.
· NaturErhvervstyrelsens kvalitetssikring er utilstrækkelig.
· NaturErhvervstyrelsen har fejl i udbetalingen af arealstøtte under tilskudsordningen Grundbetaling.
· Departementets tilsyn med kvalitetssikringen i NaturErhvervstyrelsen har ikke været tilstrækkeligt.
Kilde: Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2016

Sløjfede kontroller
Det betød blandt andet, at regnskaberne for landbrugsstøtten for 2016 blev afleveret halvanden måned for sent.

Derudover sløjfede styrelsen på grund af ressourcemangel i flere måneder helt den såkaldte kvalitetssikring, der er en slags kontrol med kontrollerne, på en række støtteordninger.

Det leder til kritik både af styrelsen og af Miljø- og Fødevareministeriets departement, der får et rap over nallerne for ikke at have ført tilsyn med, at styrelsen levede op til EU-kravene.

Rigsrevisionen påpeger også, at der er fundet fejl i styrelsens tilskudssystemer, der har gjort, at udbetalinger er sket på et forkert grundlag, hvilket igen øger risikoen for, at Danmark får ballade med EU’s revisorer på et senere tidspunkt. 

Udskudt ansøgninger for en halv milliard
Den daværende NaturErhvervstyrelse får også kritik for at have udskudt at give tilsagn til ansøgninger om EU-projektstøttekroner for i alt 535 millioner kr. til 2017, hvilket udgør 30 procent af sidste års midler.

Rigsrevisionen advarer om, at det efterslæb kommer til at gå ud over sagsbehandlingen i de kommende år. Det kan komme til at betyde, at Danmark ikke kan nå at få hentet alle de penge hjem fra EU-kasserne, som vi er berettiget til, inden støtteperioden udløber.

Tager kritikken alvorligt
Hos Landbrugsstyrelsen beklager enhedschef i Tilskudsbetaling Hans Jørgen Langfrits problemerne.

”De store personalemæssige ændringer har haft betydning for vores sagsbehandling og for vores sagsbehandlingstider,” siger Hans Jørgen Langfrits.

”Vi har haft et meget stort ressourcetab af medarbejdere med den fornødne viden og erfaring. Men det går dog fremad igen, i takt med at udflytningen er ved at falde på plads.”

Han understreger, at styrelsen arbejder på at få indhentet forsinkelserne i det omfang, det er muligt, og at de tager henstillingerne fra Rigsrevisionen til efterretning.

”Alle fejl, de finder, og alle de mangler, de påpeger, tager vi meget alvorligt og retter selvfølgelig op herpå,” siger Hans Jørgen Langfrits. 

Hårdt spændt for
Formand for statsrevisorerne Peder Larsen (SF) kalder det ”urovækkende”, at styrelsen blandt andet ikke har udført de kontroller, som den er forpligtet til. Men han understreger, at han ikke nærer mistro til styrelsens evne til at forvalte efter bogen.

”Der er ikke noget i Rigsrevisionens beretning, der antyder, at man har sjusket. Der er noget, der tyder på, at man har været hårdt spændt for,” siger Peder Larsen.

Han mener, at miljø- og fødevareministeren nu må se på, om Landbrugsstyrelsen har brug for at få tilført flere hænder.

”Det er begrænset, hvad man kan nå med de forhåndenværende ressourcer. Der må ministeren vurdere, om man skal forøge dem, eller om der er mulighed for, at man i ’17 vil kunne løfte opgaverne bedre, end man har kunnet i ’16. Og det har ministeren nu to måneder til at svare på,” siger Peder Larsen

Allerede før sommeren erkendte styrelsesdirektør Jette Pedersen, at der går lang tid, før styrelsen er oppe i omdrejninger.

”Vi har løbende måttet sige farvel til erfarne og dygtige medarbejdere, og det kommer desværre til at påvirke nogle af vores kunder. Selvom vi har ansat mange nye kompetente folk, og lige nu arbejder ekstra hårdt på at indhente forsinket sagsbehandling, så tager det tid at opbygge den ekspertise, vi har mistet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at landmænd og fiskere bliver berørt mindst muligt, men jeg forventer, at det kommer til at tage et par år, før vi er oppe på samme effektivitet som før,” udtalte Jette Petersen i en pressemeddelelse udsendt af styrelsen i juni.

Dokumentation

Udflytningen af Landbrugsstyrelsen
I efteråret 2015 præsenterede daværende Venstre-regering planen om at flytte næsten 4.000 statslige arbejdspladser fra København og ud i resten af landet med formålet om fordele statslige arbejdspladser i hele landet, så de er tættere på borgere og virksomheder.

Som led i udflytningen blev dele af NaturErhvervstyrelsen, der siden da er blevet omdøbt til Landbrugsstyrelsen, flyttet til Sønderjylland. Konkret skulle 392 stillinger rykke til henholdsvis Sønderborg og Tønder.

I juni i år kunne styrelsen oplyse, at den havde gennemført udflytningen af cirka 300 ud af de i alt 392 arbejdspladser. Blandt de udflyttede arbejdspladser er kun 36 medarbejdere fra styrelsens afdeling i København flyttet med til Sønderjylland.


Omtalte personer

Peder Larsen

Fhv. formand (SF) for Statsrevisorerne, revisor
merkonom (Aarhus Købmandsskole 1996), ba.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion