Regeringen har besluttet at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til 2015.

Vejen banet for flere el-biler

26. februar 2010 kl. 0:48
BILAFGIFTER: El-biler fritages for at betale afgift frem til 2015. Kritikere mener, at regeringens afgiftsfritagelse for el-biler skaber en forvridning i konkurrence mellem el- og hybridbiler. Skatteministeren vil se på sagen.
| Flere

Regeringen har i sit nye program besluttet at forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler frem til 2015. Beslutningen vækker glæde hos el-bilbranchen, vrede hos FDM, mens andre undrer sig over, at fritagelsen ikke gælder hybrid-biler.

Formanden i den grønne tænketank Concito, Martin Lidegaard, er glad for regeringens beslutning om at forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler. Men han undrer sig over, at hybridbilerne ikke er blevet fritaget for registreringsafgiften i denne omgang.

Han mener, at der er risiko for, at der opstår en konkurrencemæssig forvridning mellem de forskellige teknologier, fordi hybridbilerne ikke fritages for at betale afgifter.

"Vi havde gerne set, at el-hybridbilerne også fik en lavere afgift. Regeringen har sagt, at de ikke vil tage stilling til, hvilken teknologi der skal vinde, og vil derfor stille dem lige, men det gør de jo ikke, når afgiftsfritagelsen kun gælder el-biler," siger han og fortsætter:

"Vi har foreslået, at man skal afgiftsfritage de dele af plug in-hybriderne, som er bæredygtige, altså batterierne, så man skaber lige konkurrence mellem de forskellige teknologier."

Kritiske røster ved samrådet
Den nye skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), var torsdag i samråd i Det Energipolitiske Udvalg om regeringens politik for elbiler.

Socialdemokraternes energiordfører, Ole Hækkerup, mente efter samrådet, at der er risiko for, at der sker en skævvridning mellem de forskellige bæredygtige teknologier.

"Hvis Danmark også skal være et pilot-land for udvikling af hybridbiler, ville det være oplagt også at fritage hybridbilerne for afgiften. Desværre fik vi ikke svar på det i dag," sagde han.

Skatteminister Troels Lund Poulsen svarede, at spørgsmålet om at inkludere hybridbiler i afgiftsfritagelses-ordningen vil blive behandlet i en arbejdsgruppe, som er nedsat af regeringen.

Han fastslog efterfølgende, at der kunne blive tale om en betydelig lavere registreringsafgift for hybridbiler, men eftersom de stadig kan køre på fossilt brændsel, vil afgiften ikke blive sat ned i samme omfang, som det har været tilfældet for el-bilerne.

El-biler skal sikre energieffektivitet
Troels Lund Poulsen redegjorde på samrådet for regeringens overordnede ambitioner for el-biler i Danmark. Regeringen erklærer i sit nye program, at Danmark skal være blandt verdens tre mest energieffektive lande, og på længere sigt, gøre sig komplet uafhængig af fossile brændstoffer.

Skatteministeren påpegede, at indførslen af el-biler i Danmark, kan medvirke til at realisere denne energipolitiske ambition. Regeringen vil skabe rammer, som giver virksomhederne lyst til at begå sig på det danske marked. Afgiftsfritagelsen for el-biler skal medvirke til at sikre flere miljøvenlige biler i den danske bilpark.

"Nu har vi skabt den sikkerhed, som har gjort, at el-bils-producenterne kan komme i gang på det danske marked," sagde Troels Lund Poulsen og tilføjede:

"Det er dog vigtig at notere sig, at afgiftsfritagelsen ikke løser problemet alene. Industrien har også et ansvar for at komme i gang," sagde skatteministeren på samrådet.

Aktører efterlyser langsigtet strategi
Formanden for Dansk Elbil-komité, Per Jørgen Møller, mener, at regeringens udspil stadigvæk efterlader plads til forbedring. Han efterlyser en mere langsigtet strategi, der i højere grad vil skabe vished omkring fremtidige afgiftsstrukturer.

"Det er jo næsten det mindste vi kunne forvente. I og med at afgiftsfritagelsen jo er helt nødvendig for, at vi kan få gang i elbils-aktiviteterne. Det er jo specielt dem, som skal lave lidt mere langsigtede investeringer, der har brug for at vide, hvordan forholdene er på længere sigt," siger formanden for Dansk Elbil-komité og tilføjer:

"Tre år er jo godt, men det er ikke lang tid i forhold til den horisont, man kunne forvente, den slags installationer kræver. Vi havde hellere set, at man fremlagde en 10 års-plan, som gjorde klart, hvad regeringen har tænkt sig at gøre med hensyn til afgiftsfritagelse på langt sigt," siger Per Jørgen Møller, som mener, at en længere deadline i højere grad ville tilskynde borgerne til at anskaffe sig en el-bil.

Glæde i industrien
En af de industrielle virksomheder, som ernærer sig ved at levere bæredygtige transportløsninger på en stor skala, er Better Place. Adm. direktør, Jens Moberg, er begejstret for regeringens udmelding om at fastholde afgiftsfritagelsen for el-biler, frem til 2015.

"Vi er utrolig glade for, at regeringen fortsat vil fokusere på miljøet og bæredygtigheden, for at mindske vores afhængighed af olie. At afgiftsfritagelsen for el-biler forlænges, sender et signal om, at det har en høj prioritet for regeringen," siger Jens Moberg og fortsætter:

"Det vil betyde, at Danmark nu får mulighed for at blive et foregangsland for el-bilen, fordi jeg tror, at mange af de forskellige internationale virksomheder vil finde det mere attraktivt at forsøge sig på det danske marked."

Han fremhæver, at flere el-biler generelt vil føre til en mere effektiv energiudnyttelse af vindmølleenergien.

"En af fordelene ved at indføre el-biler er, at vi kan udnytte den overskydende energi fra de danske vindmøller, som på nuværende tidspunkt går tabt. Derudover kan det bidrage til en bedre energiudnyttelse, fordi de fleste biler kan oplades om natten, hvor de holder stille, og der er meget overskydende strøm fra vindmøllerne," siger Jens Moberg.

Danmark skal være pilot-land for elbiler
Branchechefen i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader, er ligeledes meget positivt indstillet over for regeringens beslutning om at forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler frem til 2015.

"Min reaktion er, at det er fantastisk. Det skaber den klarhed, der gør, at el-bils-industrien nu for alvor kan begynde at tro på, at det er et område, man i høj grad satser på i Danmark," siger hun og tilføjer:

"Det, som hidtil har været problemet, er, at den manglende klarhed gør, at man ikke tør slippe investeringerne løs. Vi har nogle store virksomheder i Danmark. Og internationale virksomheder såsom Siemens, ABB og Danfoss er villige til at skyde milliarder ind i den danske infrastruktur, fordi de tror på, at Danmark er et rigtig godt land for el-biler.

Ifølge Lærke Flader er der adskillige årsager til, at netop Danmark ville være et oplagt land at indføre el-biler i.

"Det skyldes ikke mindst, at vi har en el-infrastruktur, som er utrolig velfungerende, fordi der er tradition for høj overvågning og høj leverings-sikkerhed. Samtidig er vi det land i verden, som har mest vindmølleenergi," siger hun og fortsætter.

"Vi har også meget høje afgifter på konventionelle biler, hvilket skaber et råderum for at reducere afgiften på miljørigtige biler, såsom el-biler. Derudover er vi også et lille land med små afstande, hvilket igen betyder, at Danmark udgør et oplagt pilot-land for introduktion af el-biler."

Derudover mener hun, at Danmark ved at være et af de første lande til at indføre el-biler i stort omfang kan skabe grobund for et nyt dansk eksporteventyr i stil med vindmøllernes.

FDM: Grotesk finansiering af el-biler
De Radikales partileder, Margrethe Vestager, som havde indkaldt til torsdagens samråd, ønskede svar på, hvor mange el-biler regeringen forventer, der vil komme i den samlede danske bilpark som følge af afgiftsfritagelsen for el-biler.

Forslaget om afgiftsfritagelse for el-biler finansieres ved at forhøje registreringsafgiften for konventionelle biler, indtil kørselsafgifterne bliver indført.

"Hvis ikke det er bilejerne, der kommer til at betale, så bliver det jo nogle andre skatteydere, som kommer til det. Derfor synes jeg, at regeringen skylder at svare på, om det er de almindelige bilejere, som skal betale denne el-bils-fest, eller om det er andre skatteydere," sagde hun efter samrådet.

Hos de Forenede Danske Motorejere er der udbredt forargelse over regeringens løsningsmodel, der efterlader regningen hos de konventionelle bilejere.

"Regeringen lægger i det nye arbejdsprogram op til, at bilisterne skal betale for eliten af pendleres og kommunernes investeringer i elbiler. I programmet står der, at provenutabet for afgiftsfritagelsen af elbiler skal finansieres ved en samtidig forhøjelse af afgifterne på traditionelle biler. En grotesk og besynderlig løsning," forlyder det i en pressemeddelelse fra adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

"Regeringen har valgt at se helt bort fra, at der allerede nu findes biler på det danske marked, der er baseret på anden teknologi end el, og som har miljømæssige egenskaber på niveau med elbiler. Disse biler brandbeskattes stadig, og derfor kan det undre, at regeringen kun fremmer elbiler. Det er der ikke meget grøn tankegang over, og det er i strid med regeringens eget ønske om at fremme grøn transport. Elbiler har uden tvivl en fremtid foran sig, men her og nu er de ikke et reelt, grønt alternativ for bilisterne," siger Thomas Møller Thomsen.

 
Altinget | Energi og Klima
 
Altinget | Transport

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ:
Nyeste artikler med Margrethe Vestager:
Sort pil 17/11/2017: Prøv quizzen: Har du fulgt med?
Sort pil 14/11/2017: Macron vil have Vestager som formand for EU-Kommissionen
Nyeste artikler om Dansk Elbil Komité:
Sort pil 24/3/2009: Flertal vil forlænge afgiftsfordel for elbiler
Sort pil 24/3/2009: Konservative holder fast i brintbiler