Vismændene: Regeringen bør holde igen med økonomiske investeringer

VISMANDSRAPPORT: Det er vigtigt, at regeringen ikke øger efterspørgslen med sin økonomiske politik, siger vismændene i ny rapport. Derfor er det vigtigt, at skattelettelser eller større offentlige udgifter er fuldt ud finansieret.

Selv om det tegner til, at den danske økonomi vil få en blød landing, når det nuværende økonomiske opsving ophører, bør regeringen ikke undervurdere risikoen for en overophedning af økonomien.

Sådan siger vismændene i Det Økonomiskes Råds nye vismandsrapport.

"Der meldes fra mange sider om mangel på arbejdskraft. Selv om vi endnu er relativt langt fra situationen i midten af 00'erne, hvor arbejdsmarkedet var rødglødende, er der grund til agtpågivenhed," siger overvismand Michael Svarer i en pressemeddelelse.

Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 180.000 personer, og det forventes, at det tal vil stige yderligere i de kommende år. Samtidig har lønvæksten været afdæmpet, og selv om den forventes at stige, vil den begrænsede lønstigning sammen med et øget arbejdsudbud sikre, at Danmark får en blød overgang, når konjunkturerne vender.

Vismændene opfordrer dog stadig regeringen til at være opmærksom på, at presset på arbejdsmarkedet ikke øges for hastigt. Derfor bør den kontrollere efterspørgslen med en stram finanspolitik, hvor statens udgifter ikke øges.

"Det er vigtigt, at den økonomiske politik ikke bidrager til at øge efterspørgslen yderligere. Skattelettelser eller forøgede offentlige udgifter bør i den nuværende situation som minimum være fuldt og konkret finansierede," siger Michael Svarer.

Regeringen: Løsningen er flere reformer
Netop presset på arbejdsmarkedet var også et af temaerne i den økonomiske prognose, som regeringen præsenterede mandag.

Her konkluderede regeringen, at det generelt går godt for den danske økonomi, men den øgede velstand og højere beskæftigelse lægger et pres på arbejdsmarkedet. Virksomhederne er presset af en stigende efterspørgsel, som deres produktion ikke kan efterleve, ligesom de er presset af en generel mangel på arbejdskraft.

Derfor er det ifølge regeringen nødvendigt, at der stadig bliver iværksat reformer, selv når det går godt for dansk økonomi.

"Den gode udvikling i dansk økonomi er ikke kommet af sig selv. Den er godt hjulpet på vej af reformer. Det er min klare ambition, at vi skal fortsætte ad det spor. Det er ikke en løsning at vende det døve øre til, når virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Vi skal bruge de gode tider til at trimme dansk økonomi," sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en pressemeddelelse udsendt mandag.

Opgør med SU'en
Foruden opfordringen til regeringen om at holde igen med statens udgifter, behandler vismændene også to andre punkter i den nye rapporter.

Blandt andet peger de på, at de offentlige finanser er i god form. I løbet af de kommende år vil de blive forbedret ifølge vismændene, og det skyldes blandt andet en række reformer, der øger arbejdsstyrken, kombineret med en lav vækst i udgifterne.

"De offentlige finanser er grundlæggende sunde. Der er stort set balance på den korte og mellemlange bane og udsigt til overskud på lang sigt," siger Michael Svarer.

Den anden ting drejer sig om SU'en. Her lægger vismændene op til et opgør med SU'en som støttebaseret. De anbefaler, at den i højere grad bliver baseret på lån.

"Vi vurderer, at studiestøtten på lange videregående uddannelser er for høj, og at en delvis omlægning fra stipendie til lån vil være hensigtsmæssig. En sådan omlægning må forventes kun at have begrænsede effekter på, hvor mange der vil færdiggøre en uddannelse," siger Michael Svarer.

Forrige artikel Dagens overblik: Finansministeriet afviser kritik af regnemodeller Dagens overblik: Finansministeriet afviser kritik af regnemodeller Næste artikel Overblik: Vismændene foreslår delvis omlægning af SU'en fra stipendier til lån Overblik: Vismændene foreslår delvis omlægning af SU'en fra stipendier til lån