medi
(Foto: colourbox)

VK-regering i ny overbetalingssag

15. maj 2012 kl. 22:01
MEDICIN: I en endnu ikke offentliggjort beretning sætter Rigsrevisionen igen kritisk lys på VK-regeringens administration af sygehusområdet. Rigsrevisionen peger på, at regeringen missede store besparelser på sygehusmedicin, fordi den lavede en dårlig aftale med medicinalindustrien.
| Flere

Rigsrevisionen sætter igen kritisk lys på VK-regeringens forvaltning af sundhedsområdet.
Først var det overbetalingssagen i forhold til privathospitaler. Denne gang har Rigsrevisionen sat kritisk lys på udgifterne til sygehusmedicin, der steg voldsomt under VK-regeringen.

I en ny beretning, der offentliggøres i dag, onsdag, konkluderer Rigsrevisionen, at Sundhedsministeriet under ledelse af den borgerlige regering bevidst har forpasset en stribe muligheder for, at samfundet kunne spare penge på sygehusmedicin. Det erfarer Altinget.dk, det har set dele af rapporten.

Fra 2007 til 2010 steg udgifterne til sygehusmedicin med 50 procent, påpeger Rigsrevisionen. Det fik dengang regioner og eksperter til at slå alarm. I 2010 brugte regionerne 5,8 milliarder kroner på sygehusmedicin.

Rigsrevisionen peger i sin hovedkonklusion på, at regeringen valgte at overhøre en tværministeriel arbejdsgruppes forslag om at kopiere andre landes model for, hvordan man kunne sikre lavere priser på sygehusmedicin.

Rabataftale virkede ikke
Modellen er et såkaldt referenceprissystem. Her sætter staten en makspris udregnet efter et gennemsnit af de billigste priser i en række lande med lave priser.

I stedet valgte VK-regeringen med daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) i spidsen i 2009 at indgå en frivillig aftale med Lægemiddelindustrien. En aftale, hvor industrien forpligtede sig til at give en prisrabat på fem procent.

Men i 2010 gjorde regionerne Sundhedsministeriet opmærksom på, at aftalen i praksis kun førte til en rabat på tre procent. Men ministeriet reagerede ikke. Det hæfter rigsrevisionen sig ved:

"Rigsrevisionen kan konstatere, at Sundhedsministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen, selv om den samlede rabat blev væsentligt lavere end forventet," skriver Rigsrevisionen i sin rapport.

Ifølge Rigsrevisionen blev rabatten kun på tre procent, fordi regeringens aftale med medicinalvirksomhederne ikke tog højde for den mængderabat på sygehusmedicin, som regionerne fik via deres fællesindkøb.

Det kunne Sundhedsministeriet have undgået, hvis ministeriet havde samarbejdet med regionerne, som har større viden om medicinpriserne.

"Rigsrevisionen skal pege på, at ministeriet igennem et tættere samarbejde med Danske Regioner kunne have opnået et bedre forhandlingsgrundlag, som byggede på en større indsigt i medicinpriserne," hedder det i rapporten.

Rigsrevision afviser begrundelse
VK-regeringen afviste et referenceprissystem efter blandt andet norsk forbillede, fordi Danmark i modsætning til Norge har en stor medicinalindustri, der udvikler ny medicin. Men den begrundelse duer ikke, slår Rigsrevisionen fast.

"Rigsrevisionen finder umiddelbart ikke dette hensyn relevant at inddrage i grundlaget for prisaftalen."

Statsrevisorerne mødes i dag, onsdag, for at diskutere, om Rigsrevisionens rapport skal føre til kritik af Sundhedsministeriet.

 
Altinget | Sundhed

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK