Konstruktørforeningen: Byggebranchen må selv tage grønne initiativer

DEBAT: Byggebranchen skal ikke vente på, at regeringen kommer med ambitiøse initiativer. Vi har i byggebranchen pligt til sammen at tage ambitiøse skridt mod den grønne omstilling – blandt andet ved at bruge fagenes kompetencer aktivt, skriver Kirsten Nielsen.

Af Kirsten Nielsen
Næstformand, Konstruktørforeningen

Fra flere sider påpeges det, at regeringens klimamålsætninger inden for byggeriet ikke er ambitiøse nok. Nogen peger eksempelvis på, at det er uambitiøst, at den frivillige bæredygtighedsklasse ikke er obligatorisk fra starten. 

Andre peger på, at det går for langsomt. Men betyder det, at vi skal vente på, at regeringen bliver mere ambitiøs?

Nej, det skal vi bestemt ikke. Det er alt for uambitiøst at vente på andres initiativer, og at løsninger skal komme et andet sted fra.

EU: Renovering skal fordobles
EU-Kommissionens strategiske udspil ’Renovations Wave’ har sat spot på at forbedre bygningers energimæssige ydeevne og sigter mod at fordoble renoveringsprocenten. I dette udspil anføres det, at det danske bidrag med hensyn til energieffektivitet har ”en lav ambition”.

Men Danmark burde netop være førende omkring energirenovering, da både projekterende og udførende parter i byggebranchen har stor viden og erfaring på området. Vi burde også være i fuld sving med at implementere nye og mere bæredygtige løsninger, som yderligere kunne understøtte de energimæssige tiltag.

Men hvorfor er vi så ikke førende på dette felt? Er det på grund af for mange benspænd som eksempelvis udbudsregler, der ikke understøtter ønskede krav til mere bæredygtighed og energimæssige tiltag? Er der for store krav til dokumentation? Eller er der ikke et stærkt nok økonomisk incitament?

Jeg kender ikke svarene, men tænker, at spørgsmålene peger på nogle af forhindringerne, som byggeriet og politikerne bør se nærmere på.

Fælles ansvar i byggebranchen
Hvis den grønne omstilling skal være ambitiøs, har vi i byggebranchen et fælles ansvar. Vi har pligt til at vise vejen i samarbejde med bygningsejerne. Den, der sætter sig tilbage og afventer andres initiativ, er med til at bremse udviklingen og påvirke den grønne opstilling i en negativ retning. Viden forpligter.

Derfor vil jeg opfordre alle byggeriets parter til sammen at finde løsninger og komme med indspark til den politiske dagsorden i fællesskab. Ingen kan løfte opgaven alene, og ingen part kan undværes.

Men der skal være en fælles forståelse for udfordringen, og alle skal være parate til både at bidrage og ofre, for at vi kan nå i mål med den nødvendige energirenovering af den danske bygningsmasse.

Byggeteknisk viden er vigtig
Som næstformand for en forening af bygningskonstruktører vil jeg i første omgang pege på, at netop konstruktørernes brede faglige viden inden for alle byggeriets faser kan være med til at skubbe til den grønne omstilling.

Konstruktørens DNA er en dyb byggeteknisk indsigt, som er en forudsætning for at optimere byggeriet både energimæssigt og bæredygtigt. Den indsigt er nødvendig for at forstå byggeriets kompleksitet – konstruktioner, materialesammensætning, installationer med videre.

For uden en sådan forståelse er det sværere at se, hvor der kan skabes energimæssige optimeringer, og hvor byggeriet kan gøres mere bæredygtigt gennem det rette valg af materialer til konstruktioner, bygningsudformning og indretning.

Dertil kommer, at konstruktøren med sin forståelse for alle byggeriets processer – fra ide til udførelse og drift – er godt klædt på til at samle trådene og føre den tværfaglige kommunikation med alle byggeriets parter, så projekterne også bliver bygbare.

Min opfordring gælder derfor både konstruktørerne selv og jer, der samarbejder med konstruktører: Kend jeres kompetencer hver især og brug dem aktivt, uanset om I renoverer eller bygger nyt. Alles viden og initiativ er vigtig. Grøn omstilling kan kun lade sig gøre, hvis vi løfter i flok og bruger hinandens kompetencer klogt.

Forrige artikel Tekniq: Håndværkerfradraget er et effektivt grønt redskab Tekniq: Håndværkerfradraget er et effektivt grønt redskab Næste artikel Rådgivende Ingeniører: Det er upraktisk og dyrt at satse alt på grøn el Rådgivende Ingeniører: Det er upraktisk og dyrt at satse alt på grøn el