Regioner: Staten og leverandører koordi­nerer mangelfuldt på råstofområdet

REPLIK: Stat og leverandører skal koordinere bedre for at sikre forsyningen af råstoffer og mindske klimabelastningen. Ved at dele viden sikrer vi langsigtet og bæredygtig råstofforsyning, mener regionerne.

Af Anders Kühnau (S) og Jørgen Nørby (V)
Regionsrådsformand og formand for Udvalg for Regional Udvikling, Region Midtjylland

Uden grus, sand og sten i de rette mængder går Danmark i stå. Så enkelt kan samfundsopgaven på råstofområdet beskrives. Men derfra rejser sig en række spørgsmål.

For hvor skal råstofferne hentes? På land, på havet eller via import? Hvor skal de bruges, og hvordan sikrer vi en planlægning, der løser forsyningen, og samtidig gør det på en måde, så klima og nærmiljø ikke lider unødig overlast? 

Det involverer i sagens natur en lang række interessenter og aktører. Borgere, virksomheder, myndigheder. Samtidig viser erfaringen, at opgaven kræver lokalkendskab, handlekraft og overblik. Det leverer de fem danske regioner i forhold til indvindingen af råstoffer på land.

Staten er myndighed i forhold til indvinding af råstoffer på havet, ligesom staten er bygherre på en række meget store råstofkrævende projekter.

Desværre efterlader manglende koordinering mellem de to niveauer i dag en række ubekendte i råstofplanlægningen. Skal de afdækkes, kræver det bedre dialog.

Regioner kender lokale råstofbehov
I dag er der en høj grad af koordinering mellem de fem regioner, og regionerne har siden deres oprettelse leveret velfungerende råstofplaner.

Men et stadigt stigende råstofforbrug, kombineret med en række store statslige byggeprojekter, har afsløret alvorlige huller i den tilgængelige viden.

Det har blandt andre erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius påpeget i Altinget i debatindlægget 'Lynetteholmen er i fare uden national råstofplan'.

Dansk Byggeri efterlyser et mere helhedsorienteret syn på råstofferne, og det kan vi som regionale politikere kun bakke op om.

Regionerne kender de lokale råstofbehov og er løbende i dialog med både branchen, kommunerne og de borgere, der bliver berørt af indvindingen.

Staten har indblikket i indvindingen på havet og råstofbehovet i de statslige byggeprojekter. Sammen kan vi sikre det fulde overblik.

Staten skal tænke bæredygtig ind i byggeprojekter
Det gælder også i forhold til klima- og miljøbelastningen. I dag bliver råstoffer og overskudsjord desværre ofte transporteret over meget store afstande. Det belaster klimaet.

Hertil kommer, at transport på lastbiler medfører betydelige lokale miljøpåvirkninger i form af støv, støj, vibrationer og påvirkning af luftkvaliteten.

Alle fem regioner arbejder med projekter, der nedbringer miljøbelastning og transportbehov. Men også her mangler det nationale overblik.

Skal vi for alvor blive effektive, kræver det bedre koordinering mellem indvinding fra land og hav, samt at bæredygtighed tænkes ind som en grundpræmis i statslige byggeprojekter. Blandt andet med krav til genanvendelse.

I regionerne stiller vi os meget gerne til rådighed for en styrket dialog med staten på råstofområdet. Kun ved at dele viden sikrer vi langsigtet, stabil og ikke mindst bæredygtig råstofforsyning.

Det synspunkt har de danske regioner flere gange fremført. Nu har vi en ny regering og en ny minister på området.

Vi håber, at det momentum bliver udnyttet til at gentænke råstofplanlægningen på en måde, så vi udnytter styrkerne i de forskellige administrative niveauer.

Forrige artikel Erhvervsdirektører: Turistkedlen eksploderer, hvis vi ikke samarbejder Erhvervsdirektører: Turistkedlen eksploderer, hvis vi ikke samarbejder Næste artikel Dansk Byggeri: Bæredygtighed skal være en del af bygningsreglementet Dansk Byggeri: Bæredygtighed skal være en del af bygningsreglementet