Dansk Erhverv: Det offentlige bør gå forrest med dataetik

DEBAT: De nye dataetiske anbefalinger henvender sig til virksomheder, men det bør være det offentlige, der viser vejen, skriver Martin Jørgensen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Af Martin Jørgensen
Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Der er mange anvendelsesmuligheder for at bruge data til at gøre ting bedre og nemmere – men det er helt afgørende, at det sker med etikken i centrum. Det offentlige er dem, der ubetinget har flest personfølsomme data. Derfor skal de gå forrest og vise vejen.

Regeringens ekspertgruppe om dataetik offentliggjorde sine anbefalinger i sidste uge. Det er fornuftige anbefalinger, Dansk Erhverv kan bakke op om. Men så melder sig spørgsmålet sig, om anbefalingerne rent faktisk er så konkrete, at Dansk Erhvervs medlemmer og det danske erhvervsliv kan bruge dem?

Regler eller etik?
Dataetik bliver en disciplin, som danske virksomheder kommer til at skulle forholde sig til fremover, men i hvilket tempo og omfang dataetikken vil få indflydelse på virksomhedernes brug af personoplysninger, er vanskeligt at spå.

Databeskyttelsesforordningen, som alle private såvel som offentlige dataansvarlige har skulle følge siden 25. maj 2018, indeholder store krav til ansvarlighed hos dem, der behandler personoplysninger. Og med databeskyttelsesforordningen er der kommet mere fokus på om de personoplysninger, vi giver til virksomheder, det offentlige med videre behandles korrekt i henhold til databeskyttelsesreglerne.

På nuværende tidspunkt er der mange aktører, som taler om dataetik, men det kan for den almindelige virksomhed være vanskeligt at gennemskue, hvornår efterlevelse af reglerne stopper, og dataetikken starter.

For dataetik er skridtet videre end ”blot” at efterleve reglerne. I dataetik bliver regler minimumskrav, og den praktiske udførelse af disciplinen dataetik er på nuværende tidspunkt ikke så nem.

Lad det offentlige vise vej
Der er derfor brug for nogle fyrtårne, som kan hjælpe virksomhederne med at navigere, og her er der særlig en væsentlig spiller, som Dansk Erhverv mener skal vise vejen: Det er det offentlige -  lige fra staten til kommunerne. Det offentlige er ubetinget Danmarks største dataansvarlige aktør og også den aktør, der behandler flest personfølsomme og fortrolige oplysninger.

Desværre fylder det offentlige ikke særlig meget i Ekspertgruppens anbefalinger, og det er der en god grund til, fordi ekspertgruppen primært fik som opdrag at fokusere på håndtering af dataetiske udfordringer hos private virksomheder.

Der er tiltag i gang i det offentlige, som også indeholder dataetik, men der er behov for, at det offentlige går forrest og bliver udstillingsvinduet for, hvordan man agerer dataetisk korrekt.

”Det er ekspertgruppens opfattelse, at det derfor vil være afgørende, at der også arbejdes for at tage hånd om dataetiske problemstillinger i det offentlige,” står der på side 5 i rapporten fra Ekspertgruppen.

Vi håber i Dansk Erhverv, at politikerne vil tage imod denne opfordring.

Forrige artikel Medlem af ekspertgruppe: Vi bør også lave etik-anbefalinger til det offentlige Medlem af ekspertgruppe: Vi bør også lave etik-anbefalinger til det offentlige Næste artikel DI: EU-Parlamentet vil gøre livet sværere for små platformsøkonomier DI: EU-Parlamentet vil gøre livet sværere for små platformsøkonomier