Dansk IT: Mulighederne i udbudsloven overskygges af fokus på korrekthed

DEBAT: Vi er udfordret af tilgangen til offentlig digitalisering. Der hersker et fokus på at gøre tingene rigtigt frem for at gøre det rigtige. Vi er nødt til at deregulere udbudsprocessen, skriver Ejvind Jørgensen.

Af Ejvind Jørgensen
Formand for Udvalget for it i den offentlige sektor, Dansk It 

Når vi ser eksempler på, at udbudsprocesser tager længere tid end den efterfølgende implementering af løsningen, er det nødvendigt at stoppe op og reflektere.

Når statsrevisorerne udtrykker bekymring om, at transaktionsomkostninger til gennemførelse af udbud udgør over halvdelen af den samlede investering, må vi for alvor tænke os godt om og overveje, hvad der er gået galt.

Når det efterhånden mere er blevet reglen end undtagelsen, at der anvendes eksterne rådgivere for at gennemføre udbud, kalder det på omtanke.

Når det juridiske og det tekniske fylder meget på bekostning af det forretningsmæssige, må der ringe en klokke.

Når der hersker bekymring for fejl, og fokus i højere grad er på at gøre tingene rigtigt frem for at gøre det rigtige, er det tid til at genoverveje processen.

Når vækstlaget af it-startups kvæles i massive kapitalkrav og begraver innovationen dybt i det danske kridtlag, må der tænkes nyt.

Tag ansvar for udbudsprocessen
Da Danmark for nogle få år siden fik sin udbudslov, blev den på godt 900 sider. For der skulle jo ikke overlades noget til tilfældighederne.

Løste det udfordringerne på digitaliseringsområdet?

Nej.

Det bidrog kun yderligere til en opfattelse af, at det er meget kompleks og svært med blandt andet den konsekvens, at forretningsledelsen kan blive yderligere bekymret og fremmedgjort.

Da Lord Francis Maude, tidligere minister for Cabinet Office og fadder til den digitale reform i UK, gæstede Dansk It’s konference om offentlig digitalisering – udtalte han over for 1.500 tilhørere: "Watch out for the procurecrats – business leaders have to take charge".

Pointen var, at den forretningsmæssige ledelse må tættere på, forstå indkøbsprocessen, tage ansvaret på sig og undgå at delegere det til et præsteskab af udbudsjurister.

Udbudsloven er kompleks
De grundlæggende problematikker forbundet med dansk udbudspraksis og manifesteret ved den danske udbudslov er blevet så komplekse og krævende at efterleve, at offentlige ledelser landet over skubber opgaven fra sig.

Overdrevne klagemuligheder og en nulfejlskultur gør risikoen ved at træffe modige valg så stor, at leverandørpræsentationer optages for at kunne dokumentere, at alt foregår efter bogen.

Hvis vi for alvor skal have gang i den digitale omstilling af den offentlige sektor, skal vi gøre op med det trøstesløse hav af legacy-systemer i det offentlige og stoppe med at dykke med hovedet forrest ned i flere it-skandaler.

Vi nødt til at gentænke og deregulere udbudsprocessen på ny.

Kom nu venner, det kan gøres nemmere.

Forrige artikel It-advokat: Techgiganternes brug af data skal reguleres – ikke forbydes It-advokat: Techgiganternes brug af data skal reguleres – ikke forbydes Næste artikel S: Samarbejdet omkring udbud mellem offentlige og private aktører går godt S: Samarbejdet omkring udbud mellem offentlige og private aktører går godt
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivilligt dataguld fra tech-giganternes hemmelige dataminegange..

  HVIS!!!!

  "Hvis vi for alvor skal have gang i den digitale omstilling af den offentlige sektor, skal vi gøre op med det trøstesløse hav af legacy-systemer i det offentlige og stoppe med at dykke med hovedet forrest ned i flere it-skandaler."

  Det skal vi ikke! Netop i disse dage gæster Shoshane Zuboff Danmark, og det burde mane til eftertænksomhed og "time out" ift. den amokløbne digitale omstilling at høre hende beskrive tingenes alarmerende tilstand.

  Det er gået alt for hurtigt i Danmark - digitalisering for digitaliseringens (og erhvervslivets) skyld - absolut ikke for langsomt.

  Tech-industrien er i gang med at undergrave demokrati og menneskerettigheder, og det problem skal vi have styr på, inden vi digitaliserer yderligere i Danmark. Det offentlige (og det private) må give slip på sin grådige datahunger og sine overgreb mod privatlivet, og må begynde at se mere på, om digitalisering faktisk tilfører befolkningen noget godt, eller om det primært er erhvervslivet og toppen af samfundet, der skummer den digitale fløde fra andre menneskers privatliv.

  Eksempler på amokløben, umotiveret og forbryderisk digitalisering er Movias afskaffelse af køreplaner på standerne og i papirudgave, og Aulas privatlivssnagende app. Og eksemplerne er utallige.

  Vi er gennem de seneste år blevet kuppet af tech-industrien og af Silicon Valleys og Singularity Universitys lobbyister. Vi skal have tilbageerobret retten til privatliv og magten fra tech-industrien, før det er forsvarligt bare at tænke på at digitalisere yderligere. Deregulering er absolut ikke i befolkningens interesse - kun i tech-industriens.