DI: Vi skal have en mærkningsordning for digital ansvarlighed

DEBAT: En mærkningsordning for digital ansvarlighed vil højne både it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse, skriver direktør i DI Digital Lars Frelle-Petersen.

Af Lars Frelle-Petersen
Direktør, DI Digital

Som en del af Sammenhængsreformen vil regeringen nedsætte et nyt dataetisk råd, som skal give anbefalinger og deltage i den offentlige debat om dataetiske dilemmaer og problemstillinger.

Fra DI’s side ønsker vi rådet god arbejdslyst, og vi bidrager meget gerne til arbejdet. Det er en vigtig diskussion for erhvervslivet såvel som for borgerne, fordi den digitale omstilling nok er den største forandring af vores samfund i mange år – en forandring, som vi stadig står midt i.

Vi har taget hul på diskussionen i DI og er optaget af, hvordan vi får skabt en kultur med digital ansvarlighed.

Grundlæggende handler det om ansvarlig anvendelse af data. Vi er kommet utrolig langt i Danmark med kombinationen af en fundamental høj tillid til hinanden og verdens mest digitaliserede samfund.

Skyggesiderne ved digitaliseringen er først nu er ved for alvor at gå op for os i form af cyberangreb med alvorlige konsekvenser, misbrug af persondata, og spørgsmålet om vi kan kontrollere kunstig intelligens, efterhånden som den bliver mere intelligent.

Gør vi ikke noget, risikerer vi at sætte vores grundlæggende tillid til den teknologiske udvikling over styr.

I min optik er der tale om en samfundsudfordring i håndtering af ny teknologi, den fortsatte digitalisering og en stigende afhængighed af data – ikke en grundlæggende interessekonflikt mellem virksomheder og kunder eller myndigheder og borgere.

Ikke at der ikke kan være interessekonflikter, men det er ikke, hvad det handler om.

Umoden digital kultur
Digital ansvarlighed handler blandt andet om, at tilstrækkelig it-sikkerhed er ligeså naturlig som at låse hoveddøren, hvor der stadig er privat ejendomsret, når vi åbner døren til internettet, og hvor vi ikke udnytter alle teknologiens muligheder til yderste, bare fordi at vi kan.

Der er store udfordringer på alle områder, og ansvaret er fælles. Samtidig er vi allerede i gang – fremtiden er her allerede.

Vi må ikke parkere diskussionen og lade udviklingen gå sin egen gang, når vores allesammens digitale kultur er så umoden, at langt under halvdelen af os læser ”Erklæringer om behandling af personoplysninger”, eller at over halvdelen siger, at de ofte genbruger deres password og bruger samme password til mailkontoen, de sociale medier og konti i banken.

Ansvarlighed skal være attraktivt
Lad os allerede nu blive konkrete og finde ud af, hvordan vi gør det attraktivt for både virksomheder og kunder at tilvælge digital ansvarlighed.

Har vi først skabt en efterspørgsel efter digitalt ansvarlige virksomheder, og begynder virksomhederne at se digital ansvarlighed som et konkurrenceparameter, er vi kommet langt.

I DI taler vi om en certificeringsordning for digital ansvarlighed. Ikke en ”one size fits all”-model, men en ordning, der stiller krav efter virksomhedens risikoprofil og relevans i forhold til ansvarlig it-sikkerhed, ansvarlig behandling af persondata og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens.

Overordnet set bør vi være meget påpasselige med at introducere mange og nye mærkningsordninger.

Styrken ved en certificering af digital ansvarlighed er, at den sætter fokus på ansvarlig databehandling i forhold til både it-sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og samfundsmæssige overvejelser ved kunstig intelligens og derved indfrier en efterspørgsel på mærkningsordninger på alle tre områder, som vi allerede har set konturerne af, og som alle handler om ansvarlig databehandling.

Det vil være en vigtig, men også ambitiøs og kompleks indsats, hvor der skal være et bredt samarbejde bag udarbejdelsen af de konkrete krav til en certificering.

Lykkes det, har vi skabt gennemsigtighed for både virksomheder og kunder på et svært tilgængeligt område. Det vil være et syvmileskridt frem mod en mere ansvarlig digital kultur.

Forrige artikel Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning Næste artikel S: Vi mangler digitale færdselslove S: Vi mangler digitale færdselslove
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.