Debat

BUPL: Læreruddannelsen har fået økonomisk løft, mens pædagogerne er blevet efterladt på perronen

Bunken af ansøgninger til pædagoguddannelsen skrumper år for år, men alligevel venter vi stadig på den reform, der skal gøre uddannelsen mere attraktiv og løfte fagligheden i vores daginstitutioner, skriver Elisa Rimpler.

Pædagoguddannelsen har brug for et økonomisk løft, så der er råd til mere end ugentlige forelæsninger i store auditorier og sparsom feedback, skriver Elisa Rimpler.<br>
Pædagoguddannelsen har brug for et økonomisk løft, så der er råd til mere end ugentlige forelæsninger i store auditorier og sparsom feedback, skriver Elisa Rimpler.
Foto: Sif Meincke/BUPL
Elisa Rimpler
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi har brug for en pædagoguddannelse, der er så attraktiv, at alle pædagogstuderende fortæller deres venner og familie om, hvor spændende det er at læse til pædagog. Det kan ikke klares med lappeløsninger og en justering af uddannelsen. Det kræver en reform.

Og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om et mere oplagt sted at tage fat uddannelsespolitisk end at levere den styrkede pædagoguddannelse, som alle er enige om, der er brug for.

Fra studerende til uddannelsesinstitutioner. Fra højre til venstre i dansk politik. Alle er vi enige om, at pædagoguddannelsen skal have et markant løft. Værsgo, en kæmpe politisk sejr serveret på et sølvfad.

Temadebat:

Hvad skal der ske med pædagoguddannelsen?

Pædagoguddannelsen fik i en evaluering fra 2021 kras kritik for ikke at ruste færdiguddannede eller praktiksøgende pædagoger ordentligt til virkeligheden og for at uddannelsens struktur og mål modarbejder gode læringsforløb.

Så hvad skal der egentlig ske med pædagoguddannelsen, som mange aktører er enige om har brug for en reform hurtigst muligt?

Det spørger Altinget Forskning og Altinget Børn om i en ny temadebat. 

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatansvarlig Lasse Sjøbeck Jørgensen på [email protected].

Brug for et økonomisk løft
Alligevel venter vi nu på bagkant af evalueringen på andet år på den reform af pædagoguddannelsen, der skal til for at løfte det faglige niveau og vende den bekymrende udvikling, at der år for år er færre unge, som vælger pædagoguddannelsen, på et tidspunkt hvor en rekrutteringskrise buldrer derudaf i institutionerne.

Først og fremmest er der brug for et økonomisk løft af uddannelsen, som er en af de videregående uddannelser med det laveste taxameter. Mens læreruddannelsen blev løftet økonomisk med den seneste aftale om en ny læreruddannelse, er pædagoguddannelsen efterladt tilbage på perronen med udsigt til endda at miste den midlertidige ekstrabevilling.

Mens taxameteret på pædagoguddannelsen falder med otte procent, stiger det omvendt på læreruddannelsen med 19 procent. I kroner og ører er det 14.000 mindre per studerende, som pædagoguddannelsen har at lave god uddannelse for. Om året.  

Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten, og set i lyset af, at pædagoguddannelsen har flere studerende med fagligt svage forudsætninger end mange andre uddannelser, men faktisk historisk har været god til at løfte mønsterbrydere, virker det helt godnat.

Mens læreruddannelsen er blevet løftet økonomisk, er pædagoguddannelsen efterladt tilbage på perronen med udsigt til endda at miste den midlertidige ekstrabevilling

Elisa Rimpler, formand, BUPL

For skal den blive ved med det – og det skal den selvfølgelig, så vi kan få alle de dygtige pædagoger, der er brug for – kræver det selv sagt, at økonomien rækker til mere end ugentlige forelæsninger i store auditorier og sparsom feedback.

Pædagogik tilbage i centrum
Det er i øvrigt ikke kun vigtigt for at få alle med, men det hænger i den grad også sammen med professionens DNA.

Pædagogprofessionen bygger på relationsdannelse og fællesskaber. Derfor skal uddannelsen og studiemiljøet selvfølgelig også lægge op til, at de studerende indgår i udfordrende relationer med hinanden og underviserne og bringer sig selv i spil, imens de udforsker hjørner af pædagogikken i fællesskab og udvikler sig til at blive de dygtige pædagoger, vi har brug for. Praksis skal ikke kun øves i praktikken.

Og når man er i praktik, skal der omvendt være tid til refleksion. Derfor ønsker BUPL, at mindst den ene af de lønnede praktikker bliver SU-finansieret, så de studerende ikke indgår i en i forvejen presset normering.

Der er i det hele taget brug for en uddannelse med mere rum til fordybelse og færre mål. De kreative og æstetiske fag skal tilbage, så de studerende øver sig og bliver dygtige i det genstandsfelt, de skal omsætte pædagogikken i.

Der er i det hele taget brug for en uddannelse med mere rum til fordybelse og færre mål

Elisa Rimpler, formand, BUPL

Pædagogikken skal tilbage i centrum for en undervisning, der åbner den pædagogiske verden for de studerende og støtter dem i at opøve den vigtige kritiske sans, der i sidste ende er en forudsætning for den fagprofessionelle dømmekraft. En dømmekraft, der gør pædagoger i stand til at navigere og træffe kvalificerede beslutninger i den komplekse hverdag, der møder dem i praksis.

Samtidig skal en ny pædagoguddannelse klæde kommende pædagoger på med stærke specialpædagogiske kompetencer som fast element i deres pædagogfaglighed, så de specialpædagogiske kompetencer er der, hvor mistrivslen og vanskelighederne i dag melder sig i børnenes og de unges hverdag.

Sådan gør vi pædagoguddannelsen til verdens bedste uddannelse, hvor de studerende bliver mødt af tårnhøj faglig kvalitet og forventninger, der matcher det store ansvar, de skal ud og løfte i vores samfund. Og det kan faktisk kun gå for langsomt. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Elisa Rimpler

Formand, BUPL
pædagog (Esbjerg Seminarium 1999)

0:000:00