Dansk Erhverv: Innovation er et fælles ansvar

DEBAT: Der er stort potentiale for innovation i forskningsmiljøerne. Det skal understøttes ved blandt andet at skabe et stærkere vidensamspil med virksomhederne igennem forskningsaftaler, skriver Mads Eriksen fra DE.

Af Mads Eriksen
Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Innovation er vejen frem både for samfundet, virksomhederne og borgerne. Det er med til at skabe vækst og bedre muligheder.

Vi skal tænke ud af boksen − for at gøre det samme som i går skaber ikke forandring.

Derfor er det ikke svært at være positivt stemt over for Tommy Ahlers' vision om, at vi alle skal tænke innovativt.

Vi har dog ikke kun hvert vores ansvar, men derimod et fælles ansvar for at dyrke det innovative. Innovation opnås bedst sammen – i tværfagligheden, på tværs af nationaliteter og mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

Prioriter startups endnu mere
På landets uddannelsesinstitutioner har de studerende adgang til den nyeste viden. Mange får her gode idéer med store potentialer. Og der er med stor ros sat skub på universiteternes startup-miljøer gennem de seneste år.

De studerende får i højere grad hjælp til udvikle og realisere deres idéer, hvilket bærer frugt. Startup-miljøerne skal dog prioriteres i endnu højere grad.

I den forbindelse bør der udarbejdes en større analyse af, hvilke barrierer de studerende oplever, så vi i fællesskab kan arbejde for at skabe bedre vilkår. 

Det kan desværre være svært at tage det store skridt fra idé til handling.

Det kan for eksempel være svært at få de store idéer til at vokse, når undervisning og eksaminer presser på. Dansk Erhverv mener derfor, at alle studerende på de videregående uddannelser skal have mulighed for at få ETCS-point til iværksætteri.

Det gode eksempel kan blandt andet ses på Københavns Universitet, hvor de studerende nu kan optjene ETCS-point i egen virksomhed i samarbejde med Innovationshubben og en vejleder.

Internationale studerende skal inddrages
Et stærkt teamwork med sparring og vidensdeling er nødvendigt − både for at udvikle gode idéer og føre dem ud i livet. Med et stærkt team menes også studerende, der kan supplere hinanden med forskellige baggrunde og kompetencer.

Her bør det overvejes, hvorvidt man kan gøre en indsats for at bringe forskellige personer sammen på tværs af uddannelsesretninger.

Et meget overset potentiale for øget innovation er også de internationale studerende. Der er allerede i dag mange internationale studerende i startup-miljøerne. De bidrager med anderledes viden, tilgange og perspektiver, som er kernen af nytænkning.

Endvidere vil startups lavet af eller i samarbejde med internationale studerende være født mere internationale og eksportorienterede via andet modersmål, kendskab til markeder i andre lande og ikke mindst deres internationale netværk.

Derfor skal der skabes bedre rammer for at inddrage og understøtte internationale studerende.

Mobilitet og karrierefremme til forskere
Det skal virkelig ikke underkendes, hvor stort innovationspotentiale der kan hentes i forskningsmiljøerne.

En ny rapport viser blandt andet, at forskningsintensive startups har en øget omsætning og vækster markant hurtigere. Dansk forskning er på mange måder i verdensklassen, men forskningen forvandles desværre ikke helt til innovation og vækst.

Forudsætningen for det ville klart være et stærkere videnssamspil og flere forskningsaftaler mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Forskningspolitikken bliver altså nødt til tilgodese, at virksomhederne får åbnet dørene op til ny og relevant viden.

Et bedre videnssamspil bør blandt andet gøres ved at skrue op for andelen af erhvervs-ph.d.er, som forudsætter en tæt integration mellem den offentlige forskningsinstitution og virksomheden.

Ligeledes bør mobiliteten også fremmes mellem forskere og erhvervslivet, så det i fremtiden er karrierefremmende for forskere at have erfaring fra en privat virksomhed.

I Dansk Erhverv er vi optimistiske med blikket rettet mod det store arbejde, som diverse fonde, udvalg, væksthuse og regeringen lægger i området. At gå fra idé til handling er ikke nemt, men det er nødvendigt, hvis vi skal udvikle os.

Samarbejde på tværs og et stærkt videnssamspil vil være – og har nok altid været – en svær nød at knække. Men vi har alle et fælles ansvar for skabe bedre rammer for mere innovation.

Forrige artikel Kommende DGS-formand: Borgerforslag har skabt fundamentet for uddannelsesloftets død Kommende DGS-formand: Borgerforslag har skabt fundamentet for uddannelsesloftets død Næste artikel Debat: Forskning skal hurtigt omsættes til behandling af alvorlige sygdomme Debat: Forskning skal hurtigt omsættes til behandling af alvorlige sygdomme