Danske Universiteter: Vi har et godt forskningssamarbejde med erhvervslivet

DEBAT: De Danske Universiteter hæfter sig ved, at forskningssamarbejdet med erhvervslivet siden DI udarbejdede en tilsvarende undersøgelse i 2011, er gået frem på alle parametre i deres nye undersøgelse. Det skriver Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter.

Af Jesper Langergaard
Direktør, Danske Universiteter

Baseret på en analyse fra Dansk Industri (DI) bragte Altinget 22. november en artikel, hvor universiteternes samarbejde med erhvervslivet fremstilles som middelmådigt. Det er ikke et billede, vi genkender hos Danske Universiteter.

Det er en vigtig opgave for de danske universiteter at samarbejde med det private erhvervsliv. Det gør vores uddannelser og forskning bedre, det gavner virksomhederne, og det gavner samfundet.

Derfor er det også et område, som universiteterne prioriterer hele vejen fra laboratoriet til ledelsen. Og tallene taler for sig selv.

Den årlige produktivitetsvækst i virksomheder, som samarbejder med danske universiteter, er 2,3 procent højere end virksomheder, som ikke gør. De seneste seks år er der indgået mere end 13.000 forskningsaftaler mellem danske universiteter og private virksomheder.

I samme periode er universiteternes indtægter fra forskningssamarbejde med danske virksomheder steget med mere end 40 procent. Og Danmark ligger i den europæiske top, når det gælder sampublicering mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. Det er ikke middelmådigt.

Det er udtryk for et stærkt samarbejde, der skaber mærkbare resultater for begge parter.

Kan altid blive bedre
Et godt samarbejde kan altid blive endnu bedre. Derfor har Danske Universiteter også i mange år været i god dialog med DI for at skabe bedre forståelse for, hvordan begge parter kan forbedre indgåelsen af forskningsaftaler.

Et solidt samarbejde forudsætter, at begge parter forstår de rammer og vilkår, der samarbejdes under. Det er derfor ikke kun universiteterne, der skal kende virksomhedernes vilkår. Virksomhederne skal også kende universiteterne, der f.eks. er forpligtede til at publicere deres forskningsresultater og være åbne omkring forskningsmetode.

Samtidig er der en række regler fra EU omkring statsstøtte, der kan give begrænsninger for samarbejdet. Her er Danske Universiteter i parentes bemærket i fuld gang med at afklare mulighederne for mere fleksibel fortolkning og handlefrihed.

DI’s undersøgelse har fokus på, hvordan virksomhederne opfatter samarbejdet med universiteterne og viser, at nogle universiteter er lettere at samarbejde med end andre. Var der blevet udarbejdet en tilsvarende analyse, hvor man undersøgte universiteternes holdning til samarbejdet med erhvervslivet, var det sandsynligvis også fremkommet, at universiteterne fandt, at nogle virksomheder er lettere at arbejde sammen med end andre.

Det er dog mit klare indtryk, at virksomhederne har fået bedre indsigt i universiteternes grundvilkår, og at universiteterne har et stigende kendskab til de vilkår, virksomhederne arbejder under.

De Danske Universiteter hæfter sig ved, at forskningssamarbejdet med erhvervslivet siden DI udarbejdede en tilsvarende undersøgelse i 2011, er gået frem på alle parametre i deres nye undersøgelse.

Det er en positiv udvikling. Og Danske Universiteter vil gøre sit til, at den fortsætter. Ligesom vi fortsætter den gode dialog med DI.

Forrige artikel Ny debat: Hvordan sikrer vi god forskningspraksis? Ny debat: Hvordan sikrer vi god forskningspraksis? Næste artikel KU: Tillid til fremtidens forskning kræver klare rammer og gennemsigtighed KU: Tillid til fremtidens forskning kræver klare rammer og gennemsigtighed