Coronakrise sender Danmark tættere på Nato-mål

MÅL: Jo større coronakrisens negative effekt bliver på dansk økonomi, desto nærmere kommer Danmark et Nato-mål, som USA's præsident er meget optaget af.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det ordsprog kommer sandsynligvis til at gøre sig gældende, når den danske statsminister i slutningen af 2021 mødes til topmøde med de andre stats- og regeringsledere fra Nato-landene.

Til den tid kan det forventede fald i Danmarks bruttonationalprodukt i år og næste år som følge af coronakrisen nemlig få det til at se ud, som om Danmark er kommet tættere på målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar, end det var forventningen før coronakrisen.

Et mål, som Nato-landene i 2014 aftalte, at de skulle ”sigte efter at arbejde hen imod” at nå i 2024, og som USA's præsident Donald Trump har haft stor opmærksomhed på. Ved topmødet i 2018 uddelte han skideballer til de lande, som ikke var på to procent. 

Login