Debat

Dansk Energi: Husk efterspørgslen i Power-to-X-strategien

DEBAT: Det er ikke nok, at vi i Danmark producerer Power-to-X, hvis ikke der er efterspørgsel hos aftagerne. Efterspørgslen skal sikres både lokalt og på europæisk plan, skriver Kamilla Thingvad.

Det, PtX-teknologien lige nu har brug for, er et samspil mellem energisektoren og aftagerne, bl.a. lastbilerne, skriver Kamilla Thingvad.
Det, PtX-teknologien lige nu har brug for, er et samspil mellem energisektoren og aftagerne, bl.a. lastbilerne, skriver Kamilla Thingvad.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kamilla Thingvad
Markedsdirektør, Dansk Energi

Ifølge Klimaloven skal vi reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990, og vi skal bidrage til de globale reduktioner. Det er lovfæstet og ikke til diskussion.

Vi ved allerede, hvordan vi kommer et stykke ad vejen ved at skubbe det fossile ud gennem direkte elektrificering af biler, busser og tog samt med el til opvarmning og til dele af industri. Men vi kan ikke komme hele vejen kun med el og batterier alene.

Vi har også brug for indirekte elektrificering – eller Power-to-X. Det vil sige grønne brændsler som for eksempel brint, metanol, ammoniak, der er skabt på vedvarende energi fra eksempelvis vindmølle- eller solenergi.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Danmark ikke med i klubben
Power-to-X er på alles læber i Danmark og resten af verden, og mange - herunder Europa-Kommission og den danske regering – anerkender vigtigheden af Power-to-X i den grønne omstilling. Både som en afgørende forudsætning for transitionen i energisektoren, og for at vi kan nå fuld fossilfrihed af både industrien og den tunge transport.   

Europa-Kommissionen og en række europæiske lande har allerede lagt ambitiøse strategier på Power-to-X. De sender dermed klare signaler til omverdenen og markederne.

 Vi skal ikke kun fokusere på produktion af PtX. Vi skal også sørge for, at et marked bygges op.

Kamilla Thingvad, Markedsdirektør, Dansk Energi

Danmark er endnu ikke i medlem af den klub, trods de gode forudsætninger for det. Men det skal vi være. Vi skal i Danmark stræbe efter at blive et foregangsland på PtX og udvikle en model for 70 procents-målsætningen i Danmark til inspiration for resten af verden.

For at gribe de muligheder, der ligger i Power-to-X, er det absolut nødvendigt, at Danmark byder sig til som Power-to-X-spiller på den internationale arena. Den danske regering har allerede taget vigtige skridt og har indkaldt danske aktører til at indgå i et partnerskab om udviklingen af en national strategi for Power-to-X. Samtidig har Danmark tilsluttet sig EU’s nye brintalliance, Clean Hydrogen Alliance, og dermed har regeringen bekendtgjort, at de vil arbejde for at fremme danske virksomheders styrkeposition og eksportmuligheder.

Det er en god begyndelse.

Produktion og efterspørgsel
Power-to-X er en teknologi, som trods stort potentiale kommercielt og klimamæssigt, står over for en række centrale barrierer. En realisering af de danske klimaambitioner kræver en betydelig omstilling af mange sektorer, og ikke mindst kræves der en massiv udbygning af vedvarende energi i Danmark samt etablering af minimum 2,5 GW elektrolysekapacitet inden 2030.

En kommende dansk strategi bør derfor indeholde en massiv udbygning af VE til elektrolyse og skal sætte fokus på de regulatoriske barrierer, som i dag findes i energisektoren. Ikke mindst er det en helt afgørende forudsætning, at vi skal udvikle produktion og aftaget simultant.

Det er helt centralt i den kommende danske PtX-strategi at sammentænke produktion og efterspørgsel. Vi kan producere alt den brint, vi vil, men uden en ambitiøs efterspørgsel af den grønne brint hænger det ikke sammen.

Vi skal fra begyndelsen inddrage hele værdikæden i strategien. Vi skal ikke kun fokusere på produktion af PtX. Vi skal også sørge for, at et marked bygges op. Det vil sige, at vi eksempelvis skal tænke i, hvordan vi får udbygget en infrastruktur og forudsætninger til den tunge transport både på de danske veje, til den maritime sektor og ikke mindst i luftfarten. 

Det, PtX-teknologien lige nu har brug for som effektivt afsæt ind i fremtiden, er et samspil mellem energisektoren og aftagerne: lastbilerne, flyene og skibene. De mange sektorer skal gå hånd i hånd og sikre, at produktionen af Power-to-X bliver anvendt.

Det europæiske puslespil
Det er op til os at bestemme, hvilken rolle brint og Power-to-X skal have i Danmark, og hvilken rolle Danmark skal have i det europæiske brintpuslespil. Vi skal sikre en udbygning af brint og PtX for at nå 70 procents-målsætningen, men i høj grad også for at bidrage til de globale reduktioner. Vi skal udnytte at både Holland og Tyskland har en langt større efterspørgsel af brint til blandt andet deres industri og dermed udgør et marked for dansk produceret grøn brint.

Som et led i den kommende strategi skal vi altså, både skabe et lokalt aftag, men også se mod resten af EU og det potentiale, som ligger der. Vi skal bygge videre på vores stærke kompetencer inden for vindenergi, og vi skal åbne døren til det internationale eventyr, der kan opstå, hvis vi med Power-to-X kan omdanne el til grønne brændstoffer og gas, som lastbiler, fly og skibe kan bruge.

Hvis vi vil udnytte vores mange styrkepositioner på tværs af dansk erhvervsliv, også i en Power-to-X sammenhæng, er det vigtigt, vi handler nu. En investering i Power-to-X vil ikke bare gøre Danmark grønnere. Det har også enorme erhvervsmæssige perspektiver.

Hele verden skriger på fremtidens grønne brændsler, og vi kan levere. Danmark har et massivt potentiale til at blive en vigtig aktør i at nå hele EU’s klimambitioner.

Som grøn pionernation med væsentlige styrkepunkter skal Danmark udnytte Power-to-X til at blive fossilfrit og bidrage til den globale grønne omstilling gennem eksport af grøn energi og teknologi.

Læs også

Dokumentation

Temadebat: Teknologisk fix på klimamålene?

Er det teknologiske fix Danmarks klimaredning? Ifølge regeringens klimaprogram, som for nylig blev offentliggjort, mangler der omkring 15 millioner tons CO2-reduktion inden 2030 til at nå klimamålet om 70 procent CO2-reduktion siden 1990. 4-9 millioner tons forventes at komme fra teknologi som CO2-lagring og Power-to-X.  

Er det realistisk – teknologisk og økonomisk - at vi kan hente så stor en del af CO2-reduktionen i teknologien? Hvilke faldgruber er forbundet med CO2-lagring og Power-to-X? Hvilke konsekvenser har det, at reduktionen i udledningen udskydes til årene op til 2030? 

Panelet består af:
Jacob H. Simonsen, direktør for Amager Ressourcenter
Kirsten Halsnæs, klimaforsker ved DTU
Philip Fosbøl, lektor i kemiteknik ved DTU
Kamilla Thingvad, markedsdirektør i Dansk Energi
Anne Højer Simonsen, klimadirektør i Dansk Industri
Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00