Billund-borgmester: Der er intet fordækt i administrationens forvaltning

DEBAT: Forvaltningen forsøger at give byrådets mindretal de samme arbejdsbetingelser, som flertallet har. Det er klart, at forvaltningen skal arbejde for flertallets beslutninger, skriver Billunds borgmester.

Af Ib Kristensen (V)
Borgmester, Billund Kommune 

Det at arbejde i et demokrati – i dette tilfælde et byråd – vil nok altid være lidt af en udfordring og til tider også skabe frustration for den enkelte. Man skal huske på, at vi som politikere bliver valgt ind, fordi vi brænder for at ville gøre en forskel.

Men først skal man overbevise den gruppe og det bagland, som man repræsenterer, at det er det, som man som person brænder for, der skal stå øverst på dagsordenen, og når man er kommet så langt, kræver det stadig et flertal i udvalg eller byrådet for at få sat tingene i gang. Når det ikke lykkedes, står man tilbage lidt alene og måske også frustreret, men det er nu en gang demokratiets lod.

Frustrationer kan også komme fra flertallet. Jeg har i min tid som borgmester både siddet med absolut flertal og i andre perioder oplevet, at jeg har været afhængig af andre partier.

Giv entydige signaler til administrationen
Faktisk er begge dele svært, for med flertal kan man selvfølgelig trumfe ting igennem og dermed udmønte sit partis politik, men det kan også let afstedkomme modstand, når beslutningerne skal realiseres i lokalsamfundet.

Men det må altid være i en borgmesters interesse at få flest mulige politikere med – især til store beslutninger som budgetter – så administrationen efterfølgende ved, at de arbejder ud fra et bredt mandat, og at flest mulige vælgere er repræsenteret i de store ting, der sætter retning for kommunen. 

Samtidig er det vigtigt, at vi giver så klare og entydige signaler til den administration, som skal realisere vores beslutninger, som overhovedet muligt, hvis de skal kunne lykkes med deres opgave.

Det gør vi ikke ved, at vi har hver vores fortolkning af, hvad det er for en beslutning, som vi har truffet.  

Administrationen arbejder for flertallet
Jeg har af gode grunde ikke erfaring fra andre byråd og kan ikke udtale mig om samspillet mellem direktion og det politiske andre steder.

Men i forhold til Billund Kommune er det absolut ikke mit indtryk, at der er noget fordækt ved den måde, som administrationen forvalter deres opgaver.

Tværtimod ved jeg, at man i vores ledelse er optaget af, at mindretallet får lige så gode arbejdsbetingelser, som flertallet har. Det betyder, at man er imødekommende, når der er behov for oplysninger eller forståelse af noget af det meget materiale, som man modtager som byrådspolitiker.

Men det er klart, at det er også administrationens opgave at arbejde for flertallets beslutninger og ikke omvendt – ellers er det jo ikke demokrati.

Skal kunne tiltrække unge byrådspolitikere
Vi har som mange andre byråd temamøder forud for byrådsmøderne.

Vi har også gennem de senere perioder eksperimenteret i byrådet med at arbejde med andre politiske samarbejdsformer både i form af nedsatte 17.4-udvalg og nedsættelse af politiske styregrupper alene med det formål at komme tættere på opgaverne.

Det har helt klart været en mulighed for mindretallet til at få større indflydelse på udmøntningen af konkrete beslutninger. Vi har både nogle gode og mindre gode erfaringer på det felt, men jeg oplever i høj grad en åbenhed på de felter i forhold til dengang, hvor jeg selv var nyvalgt politiker for efterhånden 20 år siden.

Samlet set synes jeg faktisk, at vi er meget åbne overfor at etablere nogle rammer, hvor der mulighed for at komme til orde og påvirke den politiske dagsorden.

Det, tror jeg til gengæld også, er vigtigt, hvis vi stadigvæk skal kunne tiltrække nye unge byrådspolitikere, og det skal vi kunne, hvis vi fortsat vil være troværdige.

Forrige artikel Djøf: Embedsmænd har ikke et udtalt ønske om at tage magten i kommunerne Djøf: Embedsmænd har ikke et udtalt ønske om at tage magten i kommunerne Næste artikel Klimarådgiver: Affaldsplanen giver grund til bekymring Klimarådgiver: Affaldsplanen giver grund til bekymring
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.