Formand for socialchefer: Låste døre kan blive nødvendigt for at undgå smitte

COVID-19: Social isolation og visse udsatte gruppers manglende mulighed for at forstå coronasmitte er noget af det, medarbejdere i kommunerne skal håndtere. Der er behov for at se på mulighed for magtanvendelse, vurderer socialchefernes formand.

Det er ikke kun på plejehjem, at landets kommuner må tage ekstraordinære foranstaltninger i brug for at forhindre coronasmitten i at brede sig.

Også en række tilbud til socialt udsatte og borgere med et fysisk eller mentalt handicap opererer i disse dage under hidtil uprøvede forhold.

Åbne væresteder for socialt udsatte og hovedparten af aktivitetstilbud til borgere på botilbud er lukket helt ned. Det giver nye udfordringer for ikke mindst psykisk sårbare, der risikerer en høj grad af social isolation.

”Vi bruger skype eller telefon til at holde kontakt med nogle af dem, der er mest udsatte. For nogle borgere kan det være meget belastende, hvis ikke de har samme muligheder for at komme i kontakt med andre,” siger Helle Linnet.

Hun er formand for Foreningen for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer og direktør i Vordingborg Kommune.

Personale flyttes rundt
Også for beboerne på bosteder er der behov for nye indsatser, efter at mange af de aktuelle sociale tilbud er lukket ned.

”Vi fordeler vores personale derhen, hvor det er hensigtsmæssigt. Når eksempelvis vores aktivitetssteder er lukket ned, og beboerne på bostederne ikke har nogen steder at tage hen, så har vi brug for ekstra kræfter til at komme og hjælpe med at aktivere dem,” siger hun.

På bostederne organiserer man sig samtidig i høj grad med mere gruppeopdelte pædagogiske områder, så eventuel smitte ikke skal sprede sig fra et område af et bosted til et andet område.

Men Helle Linnet forudser, at der kan opstå væsentlige udfordringer, hvis der bliver behov for egentlig isolation af borgere tilknyttet bostederne. I dag bor de fleste i egen bolig med en forankring i almenboligloven.

Låste døre kan blive nødvendighed
”Der vil være borgere, som simpelthen ikke forstår, hvad det er, der sker omkring dem de her dage og uger. Og det kan blive meget svært for personalet at tackle det,” siger hun.

Ifølge Helle Linnet kan der opstå situationer, hvor man er nødt til at tage stilling til, i hvilket omfang man må låse døren for en borger.

Som mulige eksempler nævner hun personer med svær demens eller en udadreagerende autist.

”Vi satser langt hen ad vejen på, at vores meget dygtige personale med deres pædagogiske indsats kan skærme rigtig meget. Men der kan være områder, hvor det kan blive rigtig svært. Og så må vi forholde os konkret til det der,” siger Helle Linnet.

Forrige artikel Økonomer: Sunde finanser sikrer Wammen en dyb pengepung Økonomer: Sunde finanser sikrer Wammen en dyb pengepung Næste artikel Kommuner ruster sig til at overtage behandling fra pressede sygehuse Kommuner ruster sig til at overtage behandling fra pressede sygehuse