Britta Kyvsgaard (75)

Professor emerita, dr.jur., fhv. leder af Justitsministeriets Forskningskontor (1997-2016)
fhv. professor i kriminologi ved Aalborg Uni.
Meritter: fhv. formand, Dansk Kriminalistforening
Uddannet: Mag.art. i psykologi (speciale i kriminologi)

29. januar 1947