Advokater: Store skilsmissekonflikter skal løses hurtigt i retterne

DEBAT: De meget konfliktfyldte skilsmissesager skal direkte i retterne. Ellers går det ud over børnene, skriver Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater.

Af Anne Broksø
Formand for Danske Familieadvokater

De meget konfliktfyldte sager bør ikke først igennem andre procedurer, men direkte i retterne. Tid er nemlig afgørende i disse sager, hvor konflikten er spidset til, og hvor alt for mange procedurer i dag gør skilsmissen endnu værre og virkelig rammer børnene og andre svage i ægteskaberne.

Regeringen er derfor på rette vej, når man i udspillet til et nyt skilsmissesystem lægger op til at identificere de meget konfliktfyldte sager, de såkaldte røde sager. Men det er afgørende, at regeringen også tager det næste skridt. Nemlig at sikre, at sådanne sager får en hurtigere afgørelse end i dag.

Sager må ikke trække ud
De røde sager er efter vores opfattelse alle sager om bopæl og forældremyndighed og visse sager om samvær. I sager, hvor børn bliver ”kastebold” mellem forældre, er det nemlig vigtigt, at problemerne ikke får lov til at vokse, men derimod hurtigst muligt bliver afgjort.

I dag oplever vi eksempelvis, hvordan proceduren ved uenighed om bopæl gør de meget konfliktfyldte sager meget værre. I dag begynder disse sager i Statsforvaltningen, som man skriver til om udfordringen. Cirka en måned efter kommer man til møde med forvaltningen, og lykkedes det ikke på det møde at forlige sagen, så sendes den videre til retten. Herefter skal sagen berammes og hovedforhandles, det går der også et par måneder med.

Hvis far og mor er uenige om, hvem der skal have datteren Eva boende, er de i mange tilfælde også uenige om, hvem der skal blive boende i den tidligere fælles bolig. Det spørgsmål afgøres af civil- eller skifteretten, alt efter om der er tale om en leje- eller ejerbolig. Og ofte vil udfaldet af den sag, have en væsentlig betydning i sagen om Evas bopæl. Det vil derfor være hensigtsmæssigt om begge emner kunne lægges sammen og behandles ved domstolene, så vi får en helhedsbetragtning og en hurtigere afgørelse. Og dette gerne uden at man først skal igennem en ventetid og møder i en forvaltning. Den tid bliver ikke udnyttet bedre af, at Statsforvaltningen skiftes ud med et Familieretshus.

Derfor bør alle tvister om bopæl, samvær og forældremyndighed afgøres af domstolene, der er det sted i Danmark, hvor sådanne tvister bedst løses.

Retterne sikrer sig viden om de enkelte familier
Domstolene har stor erfaring med disse sager og indretter sig naturligvis, så der bliver taget højde for en hurtig og smidig proces. Byretterne tilbyder jo ikke – som mange misforstår – kun afgørelser, de tilbyder også retsmægling, forberedende retsmøder med børnepsykologer mv. for at sikre en afgørelse, som ser på alle aspekter.

Jeg har godt set, at byretterne helt urimeligt bliver beskyldt for kun at fokusere på afgørelser og ikke tager helhedshensyn og slet ikke er fleksibel i forhold til familiernes behov. Men det er en meget urimelig påstand.

Vi oplever derimod som advokater for begge parter i skilsmissesagerne præcis det modsatte. Vi er med andre ord meget trygge, når de konfliktfyldte sager kommer for retterne.

Vi oplever nemlig, at byretterne inddrager socialfaglige kompetencer, børnefaglighed og er i tæt kontakt med børnenes daginstitutioner, skoler og fritidshjem. Vi oplever også, hvordan kommunerne er gode til at samarbejde med byretterne, så retterne får et godt billede af baggrunden og muligheden for at hjælpe de konfliktfyldte familier.

Med andre ord oplever vi, at byretterne netop sikrer sig en udredning og forståelse for de enkelte familier, som gør dem i stand til at lave afgørelser.

Og endelig så oplever vi derfor, hvordan de meget konfliktfyldte forældre efter meget tidskrævende og i nogle tilfælde årelange procedurer frem og tilbage er meget tilfredse, når de endelig møder byretternes evne til at forstå dem og lave en afgørelse, som begge parter respekterer – for sådan arbejder de danske dommere.

Regeringen bør derfor gøre deres skilsmisseforslag endnu bedre og sikre, at de røde sager som regel går direkte til retterne til gavn for især børnene og de svage i konfliktfyldte sager.

Forrige artikel S: Forældre skal mentalundersøges i højkonfliktsager S: Forældre skal mentalundersøges i højkonfliktsager Næste artikel LA: Gode skilsmisser er forældrenes ansvar – ikke statens LA: Gode skilsmisser er forældrenes ansvar – ikke statens