Danske Familieadvokater: Vores bud på strukturen for et nyt skilsmissesystem

DEBAT: Alle skilsmisse- og børnesager bør samles i en ny familieretlig afdeling under de nuværende domstole, skriver Anne Broksø fra Danske Familieadvokater. Men hvordan skal borgernes møde det nye skilsmissesystem? Anne Broksø giver her et bud.

Af Anne Broksø
Formand for Danske Familieadvokater

Der er bred enighed om, at det nuværende skilsmissesystem skaber en række udfordringer for borgere, der – samtidig med at de gennemgår en hård skilsmisse, ofte med børn involveret – oplever at skulle løbe spidsrod mellem en lang række offentlige institutioner.

Konkret foreslår vi at samle hele behandlingen af de familieretlige sager i en ny familieretsafdeling ved landets 24 byretter.

Vi forestiller os en ”one-stop-shop”, hvor byretterne løser alle forhold i forbindelse med en skilsmisse, hvilket også vil sige eventuelt skifte- og fogedsager samt de sager, hvor parterne ikke er uenige.

På den måde skal borgerne kun gå ind ad én indgang i forbindelse med en skilsmisse.

En familieretsafdeling ved byretterne giver kompetent personale med fokus på familiernes og børnenes tarv i skilsmissesagerne. Og det sikrer løsninger i et velfungerende domstolssystem.

Danmark er det land i Europa, hvor befolkningen har størst tillid til retssystemet – på syvende år i træk.

Vi skal udnytte de 24 byretter
Udnyttelse af landets eksisterende 24 byretter sikrer samtidig større borgernærhed på grund af retternes brede geografiske spredning, og det gør det muligt for borgerne at kontakte den enkelte sagsbehandler i en sag direkte, i stedet for som nu blot at blive sat i forbindelse med et callcenter.

Ved at samle sagerne under de nuværende domstole bruger vi desuden den velfungerende retsmæglingsordning, der kan udbygges efter behov, så sagerne kan forliges bedst muligt.

Herunder har byretterne allerede i dag et fast samarbejde med kyndige børnepsykologer, som kan udbygges og forbedres, således at vi sikrer os, at børnene bliver hørt ordentligt.

Og når det er nødvendigt, kan domstolene træffe afgørelser, som – modsat forvaltningsafgørelser – også respekteres i udlandet. Endelig er der økonomisk fornuft i at samle hele området i ét system, der er mere effektivt, fordi en sag kun behandles ét sted.

Ved at samle alle skilsmissesager under de 24 byretter sikres det, at vigtige afgørelser træffes borgernært i en kvalificeret, helhedsorienteret ramme og med en kortere samlet sagsbehandlingstid.

Forrige artikel Opråb fra kommuner om servicelov: Vi har ikke brug for flere paragraffer Opråb fra kommuner om servicelov: Vi har ikke brug for flere paragraffer Næste artikel Rosenkrantz-Theil: Skilsmissesystemet skal forebygge flere konflikter Rosenkrantz-Theil: Skilsmissesystemet skal forebygge flere konflikter