Socialpædagogerne: Overlad trygt mere handlefrihed til fagpersoner

DEBAT: Coronakrisen har lært os, at samfundet trygt kan overlade mere kompetence og handlefrihed til de faglige miljøer, skriver Socialpædagogernes formand. 

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Mange har lidt under coronakrisen. Rejser, fester, fødselsdage er aflyste, og hverdagen ser for mange danskere ganske anderledes ud med både hjemmearbejde og – skole.

Dag for dag nærmer vi os nu en forsigtig åbning af hele samfundet, og det er allerede blevet tid til at kigge tilbage og blive klogere.

Med vores mere end 39.000 socialpædagoger, som stort set alle har været på arbejde i første geled under coronakrisen, så har Socialpædagogerne mange førstehåndsberetninger. Og de er tydelige.

Den offentlige sektor og de offentligt ansatte er det robuste fundament, som har sikret, at vi i Danmark er godt på vej gennem coronakrisen.

Enorm vilje til omstilling
Mens sundhedsvæsenet har sikret behandling af de syge, så har socialpædagogerne holdt hånden under de udsatte borgere, så ingen er blevet ladt i stikken på socialområdet.

Takket være et meget stort og fintmasket offentligt sikkerhedsnet er det sikret, at færrest muligt socialt udsatte har lidt unødigt.

Landets socialpædagoger – og selvfølgelig også de andre faggrupper, som har arbejdet i første geled – har løbet stærkt. Hver eneste time i døgnet er der blevet tænkt kreativt for at kunne komme til at yde den nødvendige støtte overfor de mennesker i landet, som har allermest brug for tryghed, nærvær og ro.

På det sociale område har der været en enorm vilje og evne til at tage ansvar og gennemføre de nødvendige omstillinger med kort varsel. Og det har alt sammen kun været muligt, fordi der er en høj faglighed, en effektiv organisering og en god portion lokal handlefrihed til at indrette sig efter ændrede forhold.

Silotænkning er ikke gangbart
Vi har samtidig oplevet civilsamfundsaktører bidrage med eksempelvis tilbud om frirum og kreativitetspakker til udsatte børn – alt sammen som gode og nyttige bidrag til det fagprofessionelle arbejde i sikkerhedsnettet.

Dét har coronakrisen lært os.

Vi har også lært, at samfundet trygt kan overlade mere kompetence og handlefrihed til de faglige miljøer. Det giver ganske enkelt bedre faglige løsninger, når man lokalt kan beslutte sig for at rykke musikundervisningen udendørs, indføre rumpeknus eller oprette krammekonto.

Derudover har vi lært, at vi skal være bedre til at sikre en integration af det sociale og sundhedsfaglige område.

Eksempelvis når Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har forskellige corona-hotlines, hvor den ene ikke svarer på spørgsmål vedrørende socialområdet, og den anden ikke svarer på spørgsmål om værnemidler eller sundhedsrelaterede emner.

Coronakrisen har tydeligt vist, at silotænkning ikke er gangbart, og vi skal helt fra top til bund sikre et meget tættere samarbejde med respekt for, at det sociale område ikke er - eller skal være - en pendant til sundhedsområdet.

Forrige artikel DI med opråb til kommuner: Husk at få inspiration uden for kommunegrænsen DI med opråb til kommuner: Husk at få inspiration uden for kommunegrænsen Næste artikel Knud Aarup: Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser DI's debatindlæg Knud Aarup: Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser DI's debatindlæg
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.