Socialrådgivere: Lad os komme tættere på borgerne, så vi undgår fejl

DEBAT: Socialrådgivere skal tæt på de mennesker, de hjælper, hvis sagsbehandlingen skal forbedres. Det kræver ganske enkelt, at der tilføres flere ressourcer til området, skriver Mads Bilstrup.

Af Mads Bilstrup
Formand, Dansk Socialrådgiverforening

For nylig beskrev 63 socialrådgivere i et debatindlæg, hvordan mangel på tid og ordentlige arbejdsvilkår presser sagsbehandlingen.

"Det er ikke rimeligt, at forældre og andre pårørende, der i forvejen er belastede, også skal koordinere de mange behandlingsforløb og andre indsatser", skrev socialrådgiverne blandt andet. Og de har helt ret.

Der er mange udfordringer på handicapområdet, men det helt grundlæggende problem er, at politikerne ikke har prioriteret området. 

Der er fejl i hver anden afgørelse, som rammer Ankestyrelsen, og mange, både socialrådgivere og mennesker med handicap, oplever, at der ikke er tid til det gode samarbejde om hjælp og støtte.

Handicapområdet er enormt indviklet. Socialrådgiveren kan ikke bare slå op i serviceloven, men skal i hver enkelt sag ofte forholde sig til et hav af principafgørelser, spørgsmål om sektoransvar og meget andet. 

Afgørelserne om hjælp bliver derfor meget lange, komplicerede og derfor også svære for borgerne at forstå.

Tættere på borgerne
Derfor er det helt afgørende, at socialrådgiverne har tid til at samarbejde med de mennesker, der har behov for hjælp og støtte, og deres pårørende. Mange steder er det bare ikke virkeligheden.

Vi hører fra mange socialrådgivere, der har både dobbelt og tre gange så mange sager, som vi anbefaler. Socialrådgiverne har hverken tid til at inddrage borgerne eller sikre sig, at afgørelserne overholder alle paragraffer. 

En ny rundspørge, vi har foretaget, viser, at hver anden socialrådgiver, der arbejder med børn med handicap, oplever et "meget højt" arbejdspres.

Konsekvensen er, at mange socialrådgivere bliver syge eller søger andre steder hen, og at borgerne derfor ofte skifter socialrådgiver.

Alle er enige om, at sagsbehandlingen skal forbedres, men der er mange forskellige bud på løsninger. For os at se er der ingen tvivl om, at en afgørende forudsætning er flere ressourcer til området.

I Aarhus har forsøget "Tættere på Familien" vist, hvordan socialrådgivere med færre sager og dermed tid til at følge børn med handicap og deres familier tæt kan sætte tidligere ind med den hjælp og støtte, der er behov for. 

På den måde kan mange problemer forebygges, før de vokser sig store. 

Økonomi trumfer faglige vurderinger
Socialrådgiverne har tid til at lytte til familierne og forklare dem baggrunden for de afgørelser, de træffer. Som en forælder til et barn i projektet fortæller:

"Du ved, at hun kender dit barn. Du ved, hun har tid. Så du ved også, at hun bedre forstår dit barn! Så når vi taler sammen, er det nemmere, fordi nu har hun indsigt, og nu ved hun, hvilke problemer mit barn har."

Vi skal som socialrådgivere tæt på de mennesker, vi skal hjælpe - det gælder både børn og voksne - men det kan vi kun, hvis vi har tid til det. 

Derudover er det også afgørende, at vi får lov at give den hjælp, vi i samarbejde med borgerne vurderer, de har brug for. Mange socialrådgivere oplever, at økonomiske hensyn jævnligt overtrumfer deres faglige vurderinger af, hvilken hjælp og støtte der er behov for.

Vi skal som samfund i fællesskab løfte mennesker med handicap bedst muligt. Det kræver, at politikerne prioriterer området. Kommunerne skal sikre, at der er medarbejdere nok til at følge borgerne tæt, at de kan give den rette hjælp og at de har ordentlige arbejdsvilkår, herunder grundig oplæring og mulighed for at sparre med kolleger. 

Og Folketinget skal sikre, at kommunernes økonomi følger med de stigende udgifter på handicapområdet, samt at kommunerne har mulighed for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap generelt.

Forrige artikel Handicaporganisationer: Retssikkerheden skal styrkes gennem borgerrådgivere Handicaporganisationer: Retssikkerheden skal styrkes gennem borgerrådgivere Næste artikel Børneorganisationer: Anbragte børn skal kende deres rettigheder Børneorganisationer: Anbragte børn skal kende deres rettigheder